BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant

Meer samenwerken. Meer dialoog. Meer innoveren. Het staat in culturele notities en beleidsplannen, maar in de praktijk blijkt dat we dat soms best moeilijk vinden. Want hoe leggen we verbindingen die er nog niet zijn? En hoe innoveer je als je vindt dat het eigenlijk wel prima gaat, is het dan wel nodig? We zien dat het in sommige gevallen heel goed lukt. We zien ook dat er mensen zijn die worstelen. We vinden kunst en cultuur belangrijk, we zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur blijvend een belangrijke rol spelen in onze maatschappij. Een belangrijke rol spelen de verhalen die we vertellen, de voorbeelden die we hebben die laten zien wat die rol kan zijn. We hebben die verhalen ook nodig om mensen te overtuigen van die rol. We delen kennis, discussiëren met elkaar over actuele vragen en we zoeken antwoorden. We hopen dat Mestmag.nl daarbij gaat helpen. 

Mestmag.nl & MEST magazine

Op Mestmag.nl vertellen we verhalen over bijzondere kunst en cultuur in Brabant, maar we praten er ook over de dingen die minder goed lukken. We houden je op de hoogte van belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed, cultuureducatie, amateurkunst, bibliotheken en cultuurbeleid. We vertellen je waar je onderzoeken kunt vinden waar je wat aan hebt, voorbeelden die je betoog kunnen versterken en we discussiëren over de stand van zaken. 

Het is iets dat we ook doen in MEST magazine, de papieren versie van MEST. Het is een tijdschrift voor cultuurprofessionals, maar even goed voor liefhebbers. MEST verschijnt vier keer per jaar en is in 2014 aan zijn tweede jaargang begonnen. Eind maart verschijnt de eerste editie van dit jaar. Ook in MEST magazine besteden we aandacht aan cultuur in Noord-Brabant, met verhalen over bijzondere makers en producties en artikelen over de belangrijkste ontwikkelingen in de cultuursector. 

Cultuuragenda van Brabant voor 2020

Deze website komt niet uit het niets. In de Cultuuragenda van Brabant voor 2020, een visiedocument van de provincie Noord-Brabant, staat de wens beschreven het culturele aanbod, de samenwerkingsverbanden, de samenhang binnen het cultureel systeem en de verbindingen met andere sectoren in Brabant en ook daarbuiten, vernieuwing en innovatie beter op de kaart te zetten. Met op de kaart zetten wordt vooral bedoeld ‘zichtbaarder maken’: behalve aan feiten en cijfers hebben makers, opleiders, instellingen, beleidsmakers, adviseurs en andere professionals behoefte aan voorbeelden die de waarde van cultuur in Brabant tonen. Aan verhalen die laten zien hoe bijzonder de cultuur in Brabant is. Het is een van de eerste stappen die genomen kan worden om samen op een dynamische manier te werken aan een ‘sterk, toekomstbestendig en samenhangend cultuursysteem’. Ook staat in de Cultuuragenda van Brabant voor 2020 dat er in alle openheid gediscussieerd moet worden over actuele thema’s. Zicht op wat er speelt biedt zowel politiek als culturele veld voordelen, namelijk: sneller kunnen handelen. 

Meedenken, meedoen en je mening geven

We willen die plek voor deze verhalen en deze discussie creëren op mestmag.nl. De website is op die manier nog meer dan het papieren tijdschrift een plek waar iedereen die werkt in de culturele sector in de breedste zin van het woord – daar horen amateurkunst, erfgoed, kunsteducatie, recreatie, toerisme, bibliotheken uiteraard bij! – een mening kan geven, een verhaal kan vertellen, betrokkenheid kan tonen, inspiratie & kennis kan opdoen en, mee kan denken en mee kan doen en informatie kan halen. Mestmag.nl is de online community voor cultuur in Brabant. 

Praktisch

Naast nieuwsberichten, artikelen, ingezonden stukken, korte nieuwsberichten en beeldverslagen publiceren we op en versturen we vanuit MEST vanaf 28 februari wekelijks trends & ontwikkelingen. Het zijn de trends & ontwikkelingen zoals die voorheen door bkkc verstuurd werden (klik hier voor een voorbeeld), maar dan veel breder. Je kunt je opgeven voor de mailservice, maar je kunt ze ook wekelijks online lezen. Ook plaatsen we culturele vacatures in Brabant: heb je een vacature, laat het ons dan weten

Vandaag gaan we van start! Gier mee!

Mestmag.nl is vernieuwd in samenwerking met Freshheads.

Wat wil jij graag terugzien op mestmag.nl?

Contact

Jenneke Harings

Jenneke Harings

adviseur bij bkkc nl.linkedin.com

Reageren