BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant
adviseurs

Cultuur Eindhoven zoekt 

adviseurs 

voor de Cultuurraad.

Cultuur Eindhoven zoekt nieuwe adviseurs voor het beoordelen van subsidieaanvragen van organisaties voor culturele activiteiten. 

Cultuur Eindhoven 

Stichting Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die beschrijft het uit te voeren beleid voor de komende 4 jaar (2017-2020). Cultuur Eindhoven verstrekt in de periode 2017-2020 in opdracht van de gemeente Eindhoven subsidies voor culturele activiteiten op basis van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. De aanvragen voor programma’s en projecten in de BIS- en PLUS-regeling worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad. De Cultuurraad bestaat uit adviseurs en leden van de Commissie Integrale Afweging. Adviseurs leveren individueel een pre-advies via een digitaal formulier. De Commissie Integrale Afweging neemt deze pre-adviezen mee in haar beraadslagingen en adviseert de directeur-bestuurder van Cultuur Eindhoven over de toekenning en de verdeling van de subsidies conform de criteria en vereisten zoals geformuleerd in de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017- 2020. In mei 2016 is de Cultuurraad benoemd. Ze heeft inmiddels in 3 ronden een groot aantal adviezen uitgebracht over zowel 4-jarige programma’s van instellingen uit de Basisinfrastructuur als éénmalige projecten voor de PLUS-regeling. 

Adviseurs 

Cultuur Eindhoven wil de Cultuurraad graag uitbreiden met tenminste 3 inhoudelijke adviseurs, bij voorkeur met specifieke kennis van de volgende disciplines: theater/dans, film/nieuwe media en design. 

Kwalificaties en vaardigheden 

  • Je beschikt over allround vakkennis en aantoonbare betrokkenheid bij en kennis van een van de hiervoor genoemde disciplines zowel regionaal, nationaal als internationaal; 
  • Je beschikt over het vermogen te redeneren vanuit de positie van zowel de beleidsmaker als de kunstenaar; 
  • Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in de Eindhovense kunst- en cultuursector en kan deze afzetten en spiegelen aan ontwikkelingen elders (regionaal, nationaal en/of internationaal); 
  • Je bent in staat om kennis van de actuele Eindhovense kunst- en cultuursector om te zetten naar de doelstellingen van Cultuur Eindhoven; 
  • Je kunt beleids- en activiteitenplannen beoordelen, begrotingen lezen en bijdragen aan discussies over kunst en cultuurbeleid in brede zin; 
  • Je bent in staat om een onafhankelijke en objectieve positie in te nemen als adviseur. 

Taken 

  • Je leest en beoordeelt subsidieaanvragen (digitaal vooraf); 
  • Je geeft schriftelijk pre-advies over de aanvragen op basis van criteria uit de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 en geeft expliciet je oordeel over de duur en hoogte van de subsidie. 

Onafhankelijkheid 

Adviseurs zijn niet (bestuurlijk, zakelijk of persoonlijk) betrokken bij aanvragende kunst- en cultuurinstellingen en/of kunstenaars en kunnen zelf geen aanvraag indienen bij Cultuur Eindhoven. Alle voor Cultuur Eindhoven werkzame adviseurs ondertekenen een verklaring inzake integriteit en onafhankelijkheid met betrekking tot de aanvragers. 

Vergoedingen 

Adviseurs ontvangen per digitaal pre-advies een passende vergoeding (€ 75). Ook kunnen zij kosten voor bezoek aan relevante voorstellingen, presentaties e.d. declareren tot een vastgesteld maximum per jaar. 

Tijdbesteding 

De tijdbesteding varieert op basis van het aantal aanvragen per indieningstermijn. Per subsidieronde worden gemiddeld 5 adviezen van een adviseur gevraagd. Procedure De benoeming van de Cultuurraad geschiedt door de Raad van Toezicht van Cultuur Eindhoven. De adviseurs zullen uiterlijk 1 augustus 2017 worden benoemd. De benoemingstermijn kan 2 of 4 jaar bedragen, met de mogelijkheid van verlenging. 

Sluitingstermijn voor de vacature is 29 juni. 

Voor de samenstelling van de Cultuurraad vindt Cultuur Eindhoven een evenwichtige vertegenwoordiging van culturele achtergronden, leeftijdsgroepen en sekse van belang. 

Reacties 

Wij vragen je uitsluitend via e-mail te solliciteren. Je kunt tot uiterlijk 29 juni 2017 reageren door een motivatiebrief en cv (graag in pdf) te mailen aan info@cultuureindhoven.nl. Vermeld in je cv relevante nevenfuncties en in je motivatiebrief welk kennisgebied je beheerst.