BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant
Directeur‐bestuurder

Factorium Podiumkunsten (gemeenten Tilburg en Goirle) is op zoek naar een bevlogen directeur‐bestuurder (1 fte) die per 1 oktober 2017 hun dynamische organisatie kan leiden en vertegenwoordigen. Zij zoeken een persoon met een groot cultureel hart die een inhoudelijke en zakelijke visie als vanzelfsprekend weet te combineren en uit kan dragen. Iemand met ervaring binnen een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen de culturele sector.

Directeur‐bestuurder (m/v) (1 fte)

Over Factorium Podiumkunsten

Factorium Podiumkunsten staat voor de gedeelde geestdrift om de wereld mooier te maken door podiumkunsten. Zij bieden hoogwaardige opleidingen, cursussen en workshops aan op het gebied van muziek, dans, theater en musical. Daarnaast verzorgt Factorium Podiumkunsten samen met een groot aantal scholen en culturele partners op een intensieve wijze cultuuronderwijs voor schoolkinderen. Zij zijn ook een cultuurbedrijf dat inspeelt op allerlei wijkinitiatieven en artistieke vragen die op hen afkomen. Factorium Podiumkunsten heeft bovendien een belangrijke podiumfunctie voor het hele culturele amateurveld. Het optimaal inspelen op de vraag van cursisten en overige doelgroepen staat centraal in hun dienstverlening. Vakmanschap, artistieke kwaliteit en pedagogisch‐didactische deskundigheid zijn kerncompetenties van hun medewerkers. Zij leveren een wezenlijke bijdrage aan de inhoudelijke doorontwikkeling van Factorium Podiumkunsten. Hun organisatie kent een open en informele cultuur. Factorium Podiumkunsten is stevig geworteld in Tilburg en Goirle en werkt intensief samen met lokale partners.

Zij vragen

 •   Academisch niveau/combinatie van HBO, aanvullende opleidingen en relevante werkervaring.
 •   Kennis van en ervaring met het werkterrein:
  • ‐  kunst en cultuur, met name de podiumkunsten;
  • ‐  kunst en cultuureducatie binnen scholen;
  • ‐  amateurkunst.
 •   Kennis van en ervaring met strategische beleidsontwikkeling en de vertaling ervan naar te behalen resultaten.
 •   Meerjarige werkervaring op het gebied van beleidsvorming en leiding geven binnen een complex politiek/bestuurlijk krachtenveld met een diversiteit aan belangen.
 •   Aantoonbare managementvaardigheden in een professionele culturele omgeving en inzicht in financieel beheer en bedrijfsvoering.
 •   Persoonlijk profiel:
  • ‐  goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
  • ‐  verbindend van aard/gericht op samenwerken;
  • ‐  politiek/bestuurlijk sensitief;
  • ‐  coachend leiderschap;
  • ‐  besluitvaardig;
  • ‐  inspirerend en motiverend.

Zij bieden

 •   Factorium Podiumkunsten heeft zich ontwikkeld van cursusinstituut tot een instelling die breed verankerd is in de Tilburgse en Goirlese samenleving. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de (talent‐)ontwikkeling van mensen. Een groot goed waar we zuinig op zijn en waar de directeur/bestuurder op alle niveaus als geen ander een wezenlijke rol in krijgt en daarbij samenwerkt met een raad van toezicht, een kernteam en een stafafdeling.
 •   Een inspirerende en dynamische werkomgeving met creatieve medewerkers (circa 140 docenten en overige medewerkers), enthousiaste cursisten (jaarlijks circa 5.000 cursisten en 25.000 leerlingen in het onderwijs) en bezoekers van hun diverse activiteiten (jaarlijks bereik van circa 30.000 personen).
 •   Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO Kunsteducatie. De inschaling is conform ‘Beloningsleidraad directeur‐bestuurder Kunsteducatie’. Meer informatie Op www.factorium.nl/vacature vindt u een uitgebreid functieprofiel. Heeft u vragen over de inhoud van de functie, neem dan gerust contact op met de huidige directeur‐bestuurder Boyke Brand (b.brand@factorium.nl) via telefoonnummer 013 – 535 40 55. Reageren Bent u geïnteresseerd in bovengenoemde functie? Stuur dan uiterlijk 2 april aanstaande uw sollicitatiebrief en CV naar vacature@factorium.nl. In de week van 17 april ontvangt u nader bericht van hen.