BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant
Lid voor de raad van toezicht

Stichting De Cultuurkantine uit Breda maakt kunst bereikbaar voor jeugd in een achterstandspositie. Het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je leeft, heeft een groot effect op de ontwikkeling van een kind. De Cultuurkantine organiseert en ondersteunt kunstprojecten waarin jongeren samen met een professionele kunstenaar kunst maken. De stichting realiseert haar doelstellingen op basis van fondsen, giften en subsidies en werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.

Rol Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht adviseert en is sparringpartner voor de directie als het gaat om toekomstvisie en –strategie. Zij houdt op een stimulerende en kritische wijze toezicht op het behalen van de doelstelling van de stichting en daarbij behorende financiën.

Profiel
Vanwege het vertrek van een van de toezichthouders is de vacature ontstaan voor een lid raad van toezicht met expertise op het terrein kunst en cultuur. Functievereisten:

  • Heeft sterke affiniteit met het inhoudelijke doel van de stichting.
  • Heeft een visie op kunst/cultuur en wat kunst/cultuur kan betekenen voor jeugdigen in achterstandspositie.
  • Bestuurlijke ervaring is een pré
  • Sparringpartner voor directie op het vlak van artistiek inhoudelijke zaken
  • Heeft een relevant netwerk dat hij/zij kan aanwenden voor de stichting
  • Heeft kennis van de ontwikkelingen in het overheidsbeleid op het gebied van kunst, cultuur en zorg.
  • Is beschikbaar voor (gemiddeld) maximaal 50 uur per jaar.

De raad vergadert minimaal eens in de drie maanden. Leden van de raad worden geacht over voldoende tijd te beschikken om hun rol actief en betrokken vorm en inhoud te geven. De toezichthouders worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. De leden en de voorzitter van de raad van toezicht van De Cultuurkantine vervullen hun rol onbezoldigd.

Interesse?
Stuur je motivatie en cv naar info@cultuurkantine.nl. Reageren kan tot 1 mei. De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 9 mei vanaf 19.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met Karin Fleur, directeur van De Cultuurkantine, tel 06 216 97 438 of de website raadplegen: www.cultuurkantine.nl