BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant
Voorzitter Raad van Toezicht

De philharmonie zuidnederland is een symfonieorkest dat inmiddels geroemd wordt om zijn kwaliteit, het hechte samenspel en het bevlogen enthousiasme van de musici. Het orkest presenteert zich in vele verschijningsvormen, van groot tot klein, passend bij het uit te voeren repertoire. Per seizoen wordt een gevarieerde keuze gemaakt uit hetgeen de muziekgeschiedenis tot op de dag van vandaag biedt. Deze selectie wordt op sterk uiteenlopende wijzen op hoog niveau aan een breed publiek aangeboden. Het orkest is te vinden in concertzalen, op scholen, op onvermoede locaties, in de openlucht en -wanneer het samenwerkt met Opera Zuid- in vele theaters.

philharmonie zuidnederland is per 1 januari 2018 op zoek naar een:

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft een belangrijke klankbordfunctie voor het bestuur en vervult tevens de werkgeversrol voor het bestuur.

Bij de vervulling van zijn taken richt de toezichthouder zich op het belang van de organisatie, in het bijzonder op de continuïteit en kwaliteit ervan. Hij ziet toe of er adequaat en volgens gestelde randvoorwaarden wordt gepresteerd en doet dit in de juiste verhouding met relevante relaties, subsidiënten, sponsoren en overige betrokkenen, zoals de Ondernemingsraad.

Wil je meer weten over deze vacature? Lees de volledige vacature en solliciteer vóór 23 juli 2017.