BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice. >Meld je hieronder aan. http://mestmag.nl/nieuwsbrief

cultuurbeleid

nederland

 • Onder eigenaren van rijksmonumenten is onrust ontstaan. Volgend jaar wordt na ruim dertig jaar de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere rijksmonumenten afgeschaft. Minister Bussemaker (OCW) wil de fiscale regeling vervangen door subsidies, leningen en een fonds. Voor eigenaren die al verplichtingen voor onderhoud zijn aangegaan, komt er een jaarlijkse overgangsregeling van 32 miljoen euro, voor een periode van twee jaar. Erfgoedorganisaties vrezen voor achterstanden in onderhoud en restauratie. De Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92 en Bond Heemschut zijn een petitie gestart om te protesteren tegen dit voornemen.  Nieuwsuur, Petities.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de toekomst van het beleid waarbij kunst dat eerder door nazi's is geroofd, aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar gerestitueerd kan worden. Haar bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek van Bureau Bertenschot uit 2015. De minister pleit voor een op te richten Expertisecentrum Oorlogskunst Tweede Wereldoorlog. Rijksoverheid.nl
 • De Tweede Kamer wil opheldering over de verkoop van twee kunstwerken door leden van het Koninklijk Huis. De opbrengst, naar schatting enkele miljoenen euro's, was voor de Oranjes zelf. De Volkskrant
 • “Zou het Fonds Podiumkunsten als het de 3.775.000,- euro zelf had mogen verdelen dezelfde keuzes hebben gemaakt als minister Bussemaker? Misschien niet, maar dat doet niks af aan het recht van de minister om zelf te bepalen hoe extra geld wordt besteed.“ blogt Henriette Post, directeur Fonds Podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten heeft het extra geld verdeeld dat door minister Bussemaker aan de festivals is toebedacht. Aanvragen van festivals konden vanwege budgettaire redenen niet worden gehonoreerd. Fonds Podiumkunsten
 • Theatermaker Alexander Nieuwenhuis  hoont het huidige cultuursysteem. Eerder maakte hij de vergelijking met een loterij. Hij roept theatersector en publiek op aan minister Bussemaker te laten weten dat het  ‘zinloos en arbitrair is’  om 23 festivals te steunen, terwijl ‘vakmensen die u jaren lang hebben vermaakt, tot denken aangezet en ontroerd achter het net vissen.’  Theaterkrant
 • Barbara Visser, voorzitter van de Akademie der Kunsten,  hield tijdens een bijeenkomst over de toekomst van het cultuurbeleid een toespraak. De kern van haar betoog : het realiseren van een visie, raamwerk, verhaal, op kunst en cultuur waarin nadrukkelijk ook anderen worden betrokken dan louter en alleen de kunst- en cultuursector zelf. Akademie der Kunsten
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van zijn reactie op het standpunt van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over regionale publieke omroepen in de Mediawet. Rijksoverheid.nl
 • Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Eerste Kamer op de vragen over het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. Rijksoverheid.nl
 • Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over aanvullende stappen om de detailhandel toekomstbestendig te maken. De provincies sluiten  RetailDeals met de minister waarin ze afspreken het aantal vierkante meters winkeloppervlakte terug te brengen. Nieuwe winkels worden in de centra gevestigd en niet aan de randen van de stad. Ook Noord-Brabant doet mee. Rijksoverheid.nl, Cobouw, IPO, Omroep Brabant
 • Het Kabinet heeft na vijf jaar de balans opgemaakt van haar bedrijvenbeleid. De ministers Kamp (EZ), Bussemaker (OCW), Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schultz van Haegen (IenM), Schippers (VWS) en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de Tweede Kamer de Rapportage Bedrijvenbeleid 2016 ‘Vooruitgang door vernieuwing’. Rijksoverheid.nl, Federatie Dutch Creative Industries
 • De provincies bieden minister Melanie Schultz- van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan om via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) samen de toekomst van Nederland vorm te geven. De provincies willen de krachten te bundelen op de thema’s: energietransitie, aantrekkelijke steden en regio’s en internationale samenwerking. IPO
 • Op 4 oktober vond de kick-off  plaats van het Informatiepunt Omgevingswet. De Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en delen van Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat) – Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil – vormen de kern van het informatiepunt.  Zo komt er een gecoördineerde informatieverstrekking aan professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. IPO
 • Tientallen gemeenten en omgevingsdiensten bekritiseren de manier waarop zij worden betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Uit schriftelijke reacties op de internetconsultatie van de AMvB’s (uitvoeringswetten) weerklinkt frustratie. Binnenlands bestuur
 • Wethouder Kajsa Ollongren (Cultuur) van Amsterdam volgt bij de verdeling van 62,2 miljoen euro aan kunstensubsidies het advies van de Amsterdamse Kunstraad op. De verdeling onder de 21 instellingen die de basisinfrastructuur van de Amsterdamse kunstwereld vormen ('a-bis') is een laatste stap in aanloop naar het nieuwe Kunstenplan 2017-2020. Het college vraagt extra aandacht voor talentontwikkeling, cultuureducatie, internationalisering en samenwerking tussen instellingen.Het ParoolTheaterkrant
 • Uit een onderzoek naar de fraude rondom het Rotterdamse poppodium Waterfront blijkt dat er voor ruim 8 miljoen aan ongegronde facturen is gedeclareerd bij de gemeente. Ook concludeert het onderzoeksteam van SBV Forensics dat er elf Rotterdamse ambtenaren nauw betrokken waren bij het mogelijk maken van de fraude. 3voor12.vpro.nl
 • Een redding van toneelgroep De Appel lijkt onhaalbaar. De Haagse politiek ziet amper mogelijkheden om de benodigde tonnen bijeen te brengen. En zelfs het einde van de toneelgroep wordt kostbaar: 'Bij ontslagen moet er ook iets geregeld worden'. Toneelgroep De Appel gaat proberen op zoveel mogelijk andere manieren geld te vinden. Er komt o.m.  een veiling van Appelspullen : scènefoto's, affiches, rekwisieten en kostuums. Algemeen Dagblad , NU.nl

noord-brabant

 • Het buurtcultuurfonds van de provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) bestaat vijf jaar. In de afgelopen jaren zijn honderden buurtcultuurprojecten gerealiseerd met behulp van het fonds. Een deel daarvan krijgt de komende weken aandacht in de zaterdagbijlage van de regionale kranten. Op 27 oktober wordt de maand van buurtcultuur afgesloten tijdens de Dutch Design Week, in de vorm van een bijeenkomst voor alle initiatiefnemers. Brabant.nl 
 • Noord-Brabant heeft te maken met een groeiende hoeveelheid leegstand in Brabantse winkelcentra, maatschappelijk vastgoed, bedrijven, kantoren, boerderijen, kloosters en kerken. Met het voorstel ‘Brabantse aanpak leegstand’ wil de provincie dit doorbreken. Enerzijds door te voorkomen dat er als gevolg van nieuwbouwplannen nog meer leegstand kan ontstaan. Anderzijds door herbestemming en sloop van bestaande lege panden actief te stimuleren. Brabant.nl, Cobouw
 • BrabantKennis, het platform dat strategische kennis en informatie verzamelt van en over Brabant. organsieert op 14 oktober de bijeenkomst ‘Open Uw Data!’ georganiseerd, waarin gesproken zal worden over opendata-beleid. Gebiedsontwikkeling.nu

grote brabantse gemeenten

 • Het college van B & W heeft  in de begroting voor volgend jaar in principe 1,35 miljoen euro opgenomen heeft voor Mezz. Het poppodium heeft zelf berekend dat 2,5 miljoen euro nodig is voor alle gewenste veranderingen. Een raadscommissie sprak over Mezz. Als Mezz het voormalige café wil uitbreiden tot een volwaardige tweede zaal, kan het Bredase poppodium dat ook zelf voor een deel financieren. Dat is de gedachte van een aantal partijen in de gemeenteraad. BN – De Stem
 • In november wil het college van B & W een scenario overleggen over wat Breda wil uitstralen de komende jaren. Het is geen vrijblijvende keuze want Breda wil daar het beleid op aanpassen en dat heeft ook financiële gevolgen. Is Breda de internationale stad om zaken te doen in Europa? Of de groenste stad van Nederland met veel parken en duurzame verkeersoplossingen? Of de stad van cultuur en vermaak? BN – De Stem
 • Uit een notitie over de mogelijke verzelfstandiging van het Stedelijk Van Abbemuseum van het College van B & W van Eindhoven blijkt  dit fors duurder is. Maar liefst 1 miljoen euro per jaar. De daadwerkelijke beslissing dat de gemeente Eindhoven het museum afstoot moet nog genomen worden. Het college van B en W wijst er op dat 'de keuze niet te verzelfstandigen nog steeds open staat'. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven groeide de afgelopen jaren uit tot één van de drie pijlers van de Nederlandse economie. Iets waar andere steden soms met verbazing, maar vooral met bewondering naar kijken. Eindhoven kwam de klap te boven van het verdwijnen van steeds meer Philips activiteiten en zette in op innovatie, regionale samenwerking en transformatie. Wat kunnen andere gemeenten leren van de aanpak van Eindhoven? Gebiedsontwikkeling.nu
 • Het World Design Evenement, een nieuw vierjaarlijkse designfestival dat parallel aan de Dutch Design Week (DDW) 2017 wordt gehouden, moet tijdens de eerste editie 400.000 bezoekers trekken, dat is inclusief de belangstellenden voor de DDW. De gemeente Eindhoven heeft vier ton gereserveerd voor het evenement dat met een begroting werkt van in totaal 1.2 miljoen euro. Eindhovens Dagblad
 • In 2013 besloot de Helmondse gemeenteraad dat het Patronaat, een rijksmonument, na renovatie een ambachtscentrum wordt. Kleine ondernemers, het liefst met ambachtelijke beroepen, kunnen er een werkruimte huren. Dat moet de economie van de achterstandswijk een stimulans geven. Nu is het plan definitief klaar. De gemeente ging in zee met het Eindhovense bureau EnEn Architecten. Eindhovens Dagblad
 • Directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek heeft de Bossche  politiek aanvullende informatie gestuurd over de ontwikkelingen van de laatste jaren bij het cultuurpodium. Van der Putten: ,,Laat ik het zo formuleren dat het beeld compleet moet zijn. Er moet niet de indruk ontstaan dat de Verkadefabriek gesjoemeld heeft.'' Er heeft inmiddels een goed gesprek  plaatsgevonden met de gemeente over cultureel ondernemerschap. Brabants Dagblad
 • Tijdens de sloop en nieuwbouw van een nieuw Theater aan de Parade zal de kerk van Sint-Cathrien aan het Kruisbroedershof in ’s-Hertogenbosch  een tijdelijk theater worden. In de kerk komt een tribune voor ongeveer zeshonderd bezoekers en een podium van ongeveer tien bij veertien meter. Brabants Dagblad
 • Ton Nelissen heeft zich teruggetrokken als commissaris bij het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. Dat meldt het College van B en W. Nelissen is ook commissaris bij het moederbedrijf van J.P. van Geesteren, één van de bedrijven die meedoet aan de aanbesteding van de nieuwbouw van het theater. Nelissen wil de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Brabants Dagblad
 • De Bossche Volkspartij stelt het college van B en W vragen over de mededeling dat de Stichting Jheronimus Bosch 500 overweegt geld te stoppen in het door de gemeente aangekochte pand van de Kleine Winst op de Markt. Brabants Dagblad
 • Miesjel van Gerwen, artistiek leider, pleit bij de gemeenteraad dat op een begroting van 350.000 tot 400.000 euro van de Bosch Parade de helft van de gemeente ’s-Hertogenbosch dient te komen. Dan pas volgen andere fondsen. De gemeente heeft in totaal 180.000 euro gereserveerd voor alle Jeroen Bosch activiteiten. De organisatie van Bosch Parade  had mensen opgroepen om  hun steun te betuigen. Brabants Dagblad, Omroep Brabant.
 • Het Jeroen Boschjaar heeft de verwachtingen overtroffen. Maar nog voor 2016 voorbij is, dreigt de stad enkele parels van de manifestatie Bosch 500 door te spoelen. Is er nog leven voor Bosch Parade en Bosch Requiem? Commentaar van het BD. Brabants Dagblad
 • De activiteiten rondom Jeroen Bosch in ’s-Hertogenbosch zijn verkozen tot het beste publieksevenement van dit jaar. De jury van die prijs ziet JB500 als een voorbeeld en inspiratiebron voor andere evenementen. Omroep Brabant
 • Het college van B&W van Tilburg heeft de leden van de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 benoemd. Angelique Spaninks is voorzitter. De overige leden zijn: Marieke van Delft, Niels Engel, Jolanda Keurentjes en Betti Plug. Dit team buigt zich in oktober en november over de 43 aanvragen die binnen zijn gekomen bij de regeling 'kunstenaarsinitiatieven, eenmalige subsidies 2017-2020'. Eind november volgt het advies van de commissie aan het college. Tilburg.nl
 • Er zijn vergevorderde plannen om in De Reeshof in Tilburg een popmuziekcentrum van de grond te krijgen. Het bedrijf Rewind van Perry Janssen en Factorium Podumkunsten zetten er samen de schouders onder. In de plannen zijn drie repetitieruimtes, reparatieplaats voor apparatuur, lokalen voor popmuzieklessen opgenomen. Brabants Dagblad
 • De Stadstuinderij aan de Piushaven krijgt 25.000 euro van het Oranje Fonds voor verdere ontwikkeling. De tuin zit aan de Havendijk, op de hoek met de Gondelstraat. In de tuin worden groenten en kruiden verbouwd. Het geld is bedoeld om de educatieve- en creatieve activiteiten van de tuin uit te breiden. Tilburg.nl, Platform31

overige brabantse gemeenten

 • Geluidskunstenaar Jacco Lauret alias Mo Rooneh uit Bergen op Zoom krijgt dit jaar Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren. BN – De Stem
 • De gemeente Bergeijk is bereid ook voor de periode 2017-2010 mee te betalen aan cultuuronderwijs. Dat betreft bijvoorbeeld de muzieklessen die kinderen op de basisschool krijgen. Eindhovens Dagblad
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt voorlopig niet mee aan de vorming van een lokaal cultuurfonds in Boxtel. In het fonds zou een deel van de cultuursubsidies van de gemeente Boxtel ondergebracht worden. De organisatie heeft  laten weten dat het voor haar nog te vroeg is om dit te starten. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Gemert-Bakel wil VVD'er Michiel van Veen als nieuwe burgemeester. Van Veen is als kamerlid o.m. woordvoerder Cultuur, Topsectoren en Technologie en Innovatie. Omroep Brabant
 • Op het Kloosterplein in Goirle komt geen beeld van een ballefrutter. De stichting Karnaval Ballefruttersgat geeft de sokkel en stukje grond waarop het beeldje zou komen, terug aan de gemeente Goirle.  Of toch wel. Burgemeester Mark van Stappershoef gaat erover in gesprek. Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • Toneelvereniging ’t Gordijntje uit Bosschenhoofd wint de cultuurprijs van de gemeente Halderberge BN – De Stem
 • Het raamwerk van de nieuwe opzet van de bibliotheekorganisatie in Heeze-Leende is gebaseerd op een zestal speerpunten, waarbij de lokale verankering als absolute voorwaarde geldt. De visie is ontwikkeld door de stichting 'Vrienden van de bieb', de gemeente Heeze-Leende en dorpshuis 't Perron met plaatselijke maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Er is unanieme steun van de gemeenteraad.  Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Het bestuur van stichting De Voorste Venne en wethouder Wim van Engeland van de gemeente Heusden hebben een 'intensief' en 'indringend' gesprek met elkaar gevoerd. Beide zien 'perspectief' en hebben 'de intentie om er samen voor te gaan'. Het bestuur blijft erbij dat een huurder uit de cultuursector afkomstig moet zijn en vindt dat een voorwaarde om met elkaar verder te werken aan een plan voor totale renovatie. Brabants Dagblad
 • De jury van de Cultuurprijs Moerdijk heeft voor 2016 vier nominaties vastgesteld. BN – De Stem
 • Het college van de gemeente Oirschot is voornemens de subsidie voor de bibliotheek met bijna 75 procent te korten, zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde programmabegroting. Dit betekent dat de subsidie teruggebracht zal moeten gaan worden van 385.000 euro nu naar 100.000 euro in 2019. Bibliotheekblad
 • De gemeente Oss werkt niet mee aan een doorstart van het museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein op een andere locatie.  Brabants Dagblad
 • Wordt de Osse binnenstad gered met de aankoop van de oude V&D en het verplaatsen van de bibliotheek van de Raadhuislaan naar de binnenstad? Een werkgroep van Ossenaren gesteund door wethouder Gé Wagemakers is voorstander. Brabants Dagblad
 • Esther Siemons wint de cultuurprijs 2016 van de gemeente Rucphen. BN – De Stem
 • De kunstcollectie van de gemeente Schijndel verhuist alvast naar museum Jan Heestershuis. Het gemeentehuis sluit komend jaar immers na de start van Meierijstad. Het college van B en W heeft voorgesteld  om de kunstcollectie in het Heestershuis onder te brengen. Hiervoor is wel een uitbreiding van het museum nodig. Brabants Dagblad
 • Met Stichting Uden Promotie valt volgens een meerderheid in de gemeenteraad niet te werken en dus moet het afgesproken nieuwe promotiebeleid van Uden maar met andere partijen geregeld worden. Brabants Dagblad
 • Alle pogingen om het metershoge mozaïekkunstwerk  van Berend Hendriks op de gevel van de oude Walewyc-mavo in Waalwijk te redden zijn mislukt. Het is gesloopt. Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • In de creatieve industrie, een van de negen topsectoren, leverden ruim 8.700 bedrijven diensten aan het buitenland, voor ongeveer 360 duizend euro per bedrijf. Daarmee is het de topsector met de meeste exporteurs van diensten, maar ook de kleinste. Dat blijkt uit onderzoek naar de export van diensten van topsectoren, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, als afgeleide van onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat binnenkort wordt gepubliceerd.  CBS
 • Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. De Geschillencommissie  
 • Alle praktijkvoorbeelden op het gebied van kunst en cultuur, waarin de verbinding wordt gelegd met de cultureel diverse samenleving, zijn van harte welkom voor de databank met geslaagde praktijkvoorbeelden van Code Culturele Diversiteit, met als doel het culturele veld te inspireren. Uit de database wordt geput voor de  jaarlijkse Culturele Diversiteitsprijs. Code Culturele Diversiteit
 • Harm Tilman, hoofdredacteur van De Architect, opende het Business Lab, 6 oktober in Leiden,  door te benadrukken dat architecten door hun creativiteit in staat zijn om mooie ontwerpen te maken. In de huidige tijd is het tonen van ondernemerschap echter steeds meer van belang. Het is daarom van belang om de kloof tussen het ontwerp en de business te overbruggen, zodat de architectuur weer van de architect gaat worden. De Architect
 • Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft een modelovereenkomst opgesteld voor architectenbureaus, die door de Belastingdienst is goedgekeurd. Op 27 oktober organiseert het SFA een bijeenkomst over hoe men deze modelovereenkomst voor zzp-ers gebruikt. bni
 • Musea kunnen niet zonder vrijwilligers. Dat blijkt uit een onderzoek: Vrijwilligers: pijler onder de musea, uitgevoerd door het VSB Fonds en Erfgoed Gelderland, dat vorige week werd gepubliceerd.  Het is een enquête onder de 637 musea die staan geregistreerd in het Nederlands Museumregister. Cultuurindex.nl  , NRC, inlog vereist
 • Buitenlandse toeristen weten Nederlandse musea steeds beter te vinden. Vorig jaar kwam ruim één op de vier museumbezoekers uit het buitenland. In 2009, het jaar waarin er door de crisis relatief weinig buitenlandse toeristen ons land bezochten, ging het om een op de zes bezoekers. Dit melden CBS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Cultureel Erfgoed
 • Amper vier jaar na de verbouwing van het Stedelijk Museum wordt alweer een deel van het gebouw gesloten voor ‘herindeling’. Jonas Kooyman vraagt zich af waarom. NRC
 • Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch is samen met het Prado in Madrid genomineerd voor een Global Fair Art Award. De nominatie is voor de twee exposities met werken van Jeroen Bosch die de musea hebben gehouden. Omroep Brabant
 • In toenemende mate wordt de kunstsector bepaald door de noodzaak zichtbaar te zijn. Er is daardoor te weinig focus op het kwalitatieve weloverwogen zichtbaar maken van bijvoorbeeld een kunstenaarspraktijk — een vluchtige werkwijze die gedoemd is aan de oppervlakte te blijven steken is de orde van de dag. De Kunstvlaai, die opkomt voor kunstenaarsinitiatieven,  vraagt zich af of er alternatieven zijn en wijdde er een debat aan in Amsterdam. Metropolis M
 • Meesters In neemt Binder Art Services over. Dat heeft het moederbedrijf van Meesters In, Koninklijke Woudenberg Ameide, bekendgemaakt zonder financiële details naar buiten te brengen. Binder Art Services onderhoudt, restaureert, conserveert  kunstwerken in de openbare ruimte. Met de overname is de continuïteit van het bedrijf van Bert Binder gewaarborgd. Cobou
 • Willemien van Aalst stopt na 7 jaar directeurschap Nederlands Film Festival. Nederlands Film Festival, FilmkrantDe Volkskrant
 • Interview met Jan de Vries en Frank Groot. Op 20 oktober opent KINO in Rotterdam in het gebouw van het oude Lantaren/ Venster. “We willen een klassiek concept op een moderne manier interpreteren.” Vers Beton
 • Filmhuis De Pul in Uden viert een jubileum. Het filmhuis houdt het al veertig jaar stand met een vaste groep trouwe bezoekers. Het team vrijwilligers van het filmhuis wordt gefaciliteerd door stichting Compass.  Brabants Dagblad
 • Het traditionele filmrechtensysteem bestaat al decennia: de filmstudio verkoopt de rechten aan de bioscoop, die een film als eerste mag tonen. Pas later komt de film bijvoorbeeld uit op DVD of wordt die beschikbaar op streamingsites. Netflix wil maar al te graag dat films tegelijkertijd beschikbaar worden. Netflix ondertekende met een kleine Amerikaanse bioscoopketen een deal over het gezamenlijk uitbrengen van een aantal films. Elsevier
 • PricewaterhouseCoopers heeft zijn Outlook voor de entertainment- en mediasector voor 2016-2020 openbaar gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat de vooruitzichten voor de uitgeverij minder goed zijn dan voor de mediasector als geheel. inct.nlpwc
 • De CPNB wil nog meer inzetten op het versterken van de verbinding tussen auteur en lezer, en een leven lang lezen. De ambities voor de komende vijf jaar staan geformuleerd in het ‘Meerjarenbeleidsplan CPNB 2016-2020’. Concreet: een aantal campagnes stopt, zoals Vers voor de Pers, Manuscripta, NOT, Week van het Sportboek, en Week van het Luisterboek. inct.nl, tzum.info
 • NBD Biblion stopt per 31 december 2016 met haar uitgeeffonds voor jeugd. Het fonds was niet kostendekkend te exploiteren, aldus de serviceorganisatie. Het door NBD Biblion uitgegeven tijdschrift de Boekensalon wordt overgenomen door uitgeverij PubMedia. Bibliotheekblad
 • Boekhandel De Slegte exploiteert nu nog vier winkels in België en één in Leiden. Daar komt nu Rotterdam bij. Het streven is om ook in Amsterdam en Den Haag terug te keren. Algemeen Dagblad
 • Dit jaar vindt de Buma Classical Convention plaats op 13 oktober in TivoliVredenburg. Deze  onafhankelijke conferentie voor professionals uit de klassieke muziek sector is een plek om elkaar te ontmoeten en samen nieuwe inzichten te verkrijgen. BUMA Classical
 • De 20e editie van Amsterdam Dance Event (ADE) heeft de nodige records gebroken: 365.000 festivalbezoekers, ruim 5500 professionals op de conferenties, optredens van zo’n 2200 (inter)nationale artiesten tijdens 450 feesten op 120 locaties. Doet de editie van volgend jaar er met nieuwe sub conferenties en grotere feesten weer een schepje bovenop? Een interview met directeur Richard Zijlma  Entertainment Business
 • Het WOO HAH! festival dat in de Spoorzone van Tilburg plaatsvindt is genomineerd voor een European Festival Award in de categorie ‘Best Medium Sized Festival’. Tilburg.com
 • Het boek Dutch DJs brengt de Nederlandse dj- en dance-industrie in kaart. Een gesprek met de auteur Anthony Donner over dance, de industrie, dj’s/producers en de totstandkoming van het boek. Entertainment Business
 • In Dagblad Trouw luidde acteur/regisseur Martijn de Rijk de noodklok: naast de talloze problemen die de theatersector al teisteren staat nu ook de positie van acteurs in Nederland onder druk. Grote gezelschappen houden liever hun productieniveau op peil, dan dat ze investeren in een vast ensemble. Een commentaar van Herien Wensink, redacteur theater van NRC. NRC
 • De ANWB heeft de prijzen uitgedeeld aan de 'Meest Gastvrije Theaters van Nederland" - verdeeld in 4 categorieën: grote steden, grote gemeenten, middelgrote gemeenten en kleine gemeenten. VSCD feliciteert de winnaars van harte en is dankbaar dat het publiek (in totaal 23.000 stemmers)  zo enthousiast heeft gestemd. De Goudse Schouwburg was de overall winnaar.   ANWB , VSCD

 

cultuurmarketing

 • De regels rondom het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens worden regelmatig aangepast, maar welke regels zijn nu eigenlijk van belang voor jouw organisatie? Cultuurmarketing zet een aantal do’s en don’ts op een rijtje over de toepassing van privacywetgeving op onder meer e-mailmarketing. Cultuurmarketing
 • Het Van Abbemuseum definieert zichzelf  als “radicaal maar gastvrij”. Hoe zorgde het museum ervoor dat het toch één sterke en duidelijke merkidentiteit communiceerde? Daniel Neugebauer, Hoofd Marketing, Bemiddeling en Fondsenwerving bij het Van Abbemuseum in Eindhoven,  sprak op het programma van ACMC tijdens de Museum Vakdagen op 24 mei 2016. Cultuurmarketing
 • Bioscoop Natlab in Eindhoven organiseerde 2  speciale vertoningen in het kader van dierendag. Het leek een leuke stunt: in Eindhoven mochten huisdieren dinsdag mee met hun baasjes naar de bioscoop. Maar niemand meldde zich aan voor het ludieke initiatief. NU.nll
 • Vue Cinemas en Air Miles hebben de handen ineengeslagen. Spaarders van Air Miles kunnen met korting naar een van de 21 bioscopen van de keten gaan. Eerder heeft  Vue een overeenkomst gesloten met Eurosparen (FrieslandCampina). Entertainment Business, Entertainment Business
 • Op donderdag 13 oktober zal minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen met voorzitter Marleen Barth van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) de aftrap verrichten van de landelijke publiekscampagne 'De Bibliotheek maakt je rijker'. Bibliotheekblad

 

financiering

 • Tot en met 7 november 2016 kunnen impactproducenten zich kandidaat stellen voor de 2e Impact Award 2016. Veel kunstenaars hebben de ambitie om maatschappelijke impact te maken met hun werk. Hun inbreng wordt gelukkig steeds meer gezien als aanvulling en verrijking in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Maar het goed organiseren van de samenwerking tussen kunstenaars en maatschappelijke partijen is niet vanzelfsprekend. The Art of Impact
 • Het Stimuleringsfonds  Creatieve Industrie nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs. Er zijn, ondersteund door het fonds, nu 27 labs, die zich o.a. bezighouden met de herbestemming, alternatief groenbeheer, sociale connectiviteit en circulaire economie. Deadline 16 november 2016. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In samenwerking met MU organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  tijdens de Dutch Design Week 2016 een reeks ochtendsessies over actuele thema’s uit de hele breedte van de creatieve industrie, elke dag van 24 t/m 30 oktober.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
 • Het Mondriaan Fonds lanceert een nieuw online platform samenwerking musea. Op dit platform zijn de ervaringen zichtbaar die zijn opgedaan met een Bijdrage Samenwerking Musea. Musea en andere erfgoedinstellingen die duurzame samenwerkingen willen aangaan met een of meerdere musea en/of andere maatschappelijke partijen kunnen bij het Mondriaan Fonds een samenwerkingsbijdrage aanvragen. Mondriaanfonds, Mondriaanfonds
 • Het Keramiekmuseum Princessehof en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch hebben gezamenlijk het project Uit de klei getrokken: Noordoostpolder van Atelier NL aangekocht. Het gehele project bestaat uit serviesgoed, een tegelwand, boerenportretten, kleimachine, kaart, kleimonsters en het serviesgoed. Deze gezamenlijke aankoop werd ondersteund met een Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds
 • 18 kunstenaars ontvingen van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Jong Talent, een bijdrage voor beloftevolle kunstenaars tot uiterlijk 4 jaar na hun opleiding. De bijdrage kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Vier Nederlands majoritaire films hebben een realiseringsbijdrage toegekend gekregen binnen het programma Screen NL. Het gaat om twee speelfilms en twee documentaires.  22 november is de volgende deadline voor deze 2 regelingen van het Filmfonds. De  regeling Realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm, en de regeling Realisering van een Nederlandse majoritaire documentaire van tenminste 60 minuten. Filmfonds, Filmfonds, Filmfonds
 • Het NPO-fonds neemt de functie over van het Mediafonds. Opluchting bij tv-makers, maar er is ook  ongerustheid. Het budget blijft misschien hetzelfde, namelijk 16 miljoen euro per jaar, het gaat wel af van het gewone programmabudget. Ook het verlies aan expertise wordt beschreven en of de NPO wel onafhankelijk geld kan uitdelen. Daarnaast zijn er vragen over de kwaliteit en de mogelijkheid om te experimenteren. Villamedia, NRC
 • Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur. Deze regeling is bedoeld voor uitgevers. Deadline 11 november. Letterenfonds
 • In 2014 startte het Fonds Podiumkunsten het programma Fast Forward om de ontwikkeling van Nederlands talent in een internationale context aan te moedigen. Fast Forward kondigt vier nieuwe samenwerkingen aan.  De deelnemende makers zijn Ann Van den Broek, Dagmar Slagmolen, Project Wildeman en Jetse Batelaan. Batelaan, Theater Artemis ’s-Hertogenbosch,  gaat samen met het Künstlerhaus Mousonturm een voorstelling maken voor jong publiek. Fonds Podiumkunsten
 • De indiendata voor 2017 van het Fonds Podiumkunsten  zijn bekend. Fonds Podiumkunsten
 • Vanwege het beëindigen van de termijn van een aantal adviseurs zoekt het Fonds Podiumkunsten nieuwe adviseurs voor het beoordelen van subsidieaanvragen op het gebied van theater, muziek, muziektheater, dans en alle mengvormen tussen deze disciplines. Aandachtspunten voor het fonds de komende jaren zijn : ontschotting en culturele diversiteit. Fonds Podiumkunsten
 • 542 basisscholen zijn dit schooljaar van start gegaan met meer en betere muzieklessen. Ze maken hierbij gebruik van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Er kan weer aangevraagd worden. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Blockbusterfonds is een samenwerking tussen VandenEnde Foundation, BankGiro Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds en VSBFonds. Het fonds verstrekt renteloze leningen en garanties aan uitzonderlijke culturele projecten met ‘blockbusterpotentie’. Het Blockbusterfonds wordt wegens succes voortgezet. Culturele instellingen krijgen de ruimte om hun marketinginspanningen sterk uit te breiden en zo een grotere doelgroep te bereiken. Het Blockbusterfonds is revolverend: verstrekte leningen worden terugbetaald. Cultuurfonds
 • In 2015 introduceerde Cultuur+Ondernemen de Talentlening, een lening tot maximaal € 40.000 voor talenten in kunst, cultuur en creatieve sector. Er bestaan ook vier regionale cultuurleningen,  waaronder de Brabantse cultuurlening. Bkkc werkte mee aan een onderzoek naar de uitvoering en beheer. Op 10 oktober is het rapport 'De kunst van het lenen' gepresenteerd. Minister Bussemaker (OCW) is enthousiast over de cultuurleningen.  Cultuur + ondernemen  ,  bkkc
 • De Europese Commissie publiceerde een nieuwe oproep Steun voor Film Festivals (call 16-2016). De regeling staat open voor Europese organisaties (bedrijven, non-profit organisaties, verenigingen) afkomstig uit de aan Creative Europe/MEDIA deelnemende landen. Organisaties die een aanvraag indienen, moeten audiovisuele festivals organiseren. Mediadesk Nederland

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De nominaties voor de Reynaers Projectprijs 2016 zijn bekend. Uit de 41 inzendingen zijn 10 projecten genomineerd. Van deze projecten wordt in samenwerking met de architect een film gemaakt. Op basis daarvan kan het publiek in november stemmen. Tot de genomineerden behoren Bedaux de Brouwer  Architecten en diederendirrix architecten. De Architect
 • Op 24 oktober vindt in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week de conferentie ‘The Making of our Future City’ plaats. Architect Winy Maas (MVRDV), ontwerper Iina Vuorivirta (IKEA), disruptieve denkers en ontwerpers (o.a. Stone Cycling, Spark Innovation Campus & Singularity University) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de stad van de toekomst op de tekentafel. De Architect
 • De roep om een sterke en regisserende overheid wordt groter. Maar de complexiteit van de stad heeft juist lichtheid en openheid nodig. Platforms bieden daarvoor uitkomst en kunnen collectieve intelligentie bij elkaar brengen. ruimtevolk
 • Toen Bettina Bock, krimphoogleraar in Groningen, deze zomer door een collega-socioloog werd rondgeleid door Zeeland, zag ze dorpen in verval. Leeg, verpauperd, zielloos. Van dit soort dorpen, heeft ze toen gedacht, moet je misschien accepteren dat ze leeglopen. Soms is er geen redden meer aan leefbaarheid. Binnenlands bestuur
 • Design gaat allang niet meer alleen over producten. Steeds vaker buigen ontwerpers zich over speculatieve toekomstscenario’s of kunstzinnige maatschappijkritiek. Maar soms lijkt het meer op onrealistische science fiction of is het geschetste beeld dystopisch, ronduit angstaanjagend zelfs. Wat is het nut van deze design fiction als het alternatief onhaalbaar is?  De Groene Amsterdammer, Pakhuis de Zwijger
 • Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt ieder jaar toe. Daarmee wordt de vraag steeds urgenter hoe deze groep thuis kan blijven wonen en een prettig leven kan leiden. Er is steeds meer (technologische) ondersteuning beschikbaar om dit mogelijk te maken. In het project FIT zijn de behoeften en het aanbod in kaart gebracht met als resultaat de publicatie 'De mensen zien bij dementie.’ Waag.org
 • Bestuurders gaan zo'n 4 kilometer per uur langzamer rijden wanneer ze een Dick Bruna-bord langs de weg zien. Dit effect geldt bij zowel 30- als 50 km per uur-wegen. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).  Het zorgt voor een vermindering van 20 procent aan ongevallen. NU.nl

beeldende kunst

 • Op de tentoonstelling Broken white in het Stedelijk van Abbemuseum is een groot aantal kunstenaars en designers bijeengebracht die samen een sterk beeld geven van hoe met kleur kan worden omgegaan. De tentoonstelling is een samenwerking met de Design Academy. Een van de curatoren is Mathieu Meijers, die gedurende zijn docentschap aan de Design Academy, een schema heeft ontwikkeld dat het mogelijk maakt het kleurbegrip te herijken.  Stedelijk van Abbemuseum
 • Wat is de toekomst van het verleden als de herinnering eraan is uitgewist? Kunstenaars uit Nederland en Indonesië richten zich in Rethinking Home op de reconstructie van een (gedeeld) verleden. Rethinking Home is het resultaat van een onderzoeksperiode waarin zes kunstenaars uit Nederland en vijf kunstenaars uit Indonesië met elkaar in dialoog gingen over het begrip ‘thuis’. Metropolis M
 • In het door porno en commercie gedomineerde erotische landschap van vandaag missen tentoonstellingsmakers Sanne Muiser en Tom Loois vaak het plezier en de inventiviteit die seks zo leuk maken. Dus vroegen ze (meer dan) 30 kunstenaars en vormgevers om alternatieve visies: speelser, kwetsbaarder, origineler. MU, Omroep Brabant
 • In het kader van het Jheronimus Bosch jaar presenteert Park in Tilburg WAAN. Park heeft al haar ramen verduisterd en de vloer is bekleed voor de juiste akoestiek; de gehele ruimte is gewijd aan de videokunst. De tentoonstelling heeft betrekking tot de thematiek van Bosch, betrekking tot het geloof - evenzeer in religieuze als in ambitieuze zin; een nieuwsgierigheid naar de vormgeving van het leven -, daar waar waanzin schuilt. Mister Motley
 • Bart Kok, Mike Pratt, Tanja Ritterbex en Sam Salehi Samiee zijn de winnaars van de Koninklijke Prijzen van de Vrije Schilderkunst van dit jaar. Koning Willem-Alexander reikte de aanmoedigingsprijzen (6500 euro) uit in het Paleis op de Dam. Het Parool, trendbeheer
 • Fotograaf Sander Troelstra heeft de Nationale Portretprijs 2015 gewonnen met zijn portret van beeldend kunstenaar Ben Augustus. Troelstra maakte de foto voor museum Het Dolhuys als deel van een serie over Outsider Art kunstenaars. PhotoQ
 • Edelsmid en beeldend kunstenaar Joop Falke is  op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oss overleden. Hij  was ontwerper van sieraden, plastieken en beelden van diverse materialen. Falke maakte veel werk voor kerken en gebouwen in het hele land. Brabants Dagblad

film

 • Tijdens het komende International Documentary Film Festival Amsterdam staat de montage van documentaire centraal in het programma Assembling Reality. De gedachte dat documentaire een onbemiddelde werkelijkheid toont wordt tijdens de montage definitief teniet gedaan voor zover dat al niet in een eerder stadium gebeurd is. Frederick Wiseman zal voor publiek een close reading doen van een aantal scenes uit zijn klassieker Hospital. IDFA
 • De reacties van kijkers op films en series op sociale media worden steeds belangrijker voor Nederlandse acteurs en actrices, maar ook aan recensies in Nederlandse kranten wordt nog altijd veel waarde gehecht. Dat zeggen verschillende Nederlandse acteurs en actrices na vragen van NU.nl. NU.nl
 • Jaarlijks bekronen de European Film Awards de beste producties van Europese bodem. Er worden ruim twintig prijzen uitgereikt, van Beste Regisseur tot Beste Kostuumontwerper. Dit jaar zijn vijftien titels genomineerd in de categorie voor de Beste Korte Film. Die rubriek wordt meestal uitsluitend gedomineerd door liveactionfilms, maar deze keer zijn er drie animaties op de shortlist terug te vinden. Een van de genomineerde films, Edmond, is van Nina Gantz. Animatieblog
 • Het programma van het KLIK Amsterdam Animation Festival is compleet.  KLIK

letteren

 • De Gouden Griffel, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek, gaat naar Anna Woltz voor haar kinderboek Gips. ‘Haar stijl maakt het Woltz mogelijk dit rijke verhaal in slechts 166 bladzijden te vertellen. Virtuoos verbindt en vervlecht ze verhaallijnen. Haar beeldende taal heeft geen nadere uitleg nodig. Alles heeft een functie. Woltz heeft een geraffineerde manier om informatie te introduceren en te doseren’, volgens de jury.  CPNB , De Volkskrant  
 • Op 4 oktober is de winnaar bekend gemaakt van de Gouden Poëziemedaille: Bette Westera met Doodgewoon. Het was de tweede keer dat Poëziecentrum en CANON Cultuurcel de beste kinderpoëzie van de Lage Landen bekroonden. De kinderjury (samen meer dan 8000 kinderen!) kozen de 4 beste gedichten, een vakjury bekroonden de beste bundel. Literatuurplein
 • Deze week presenteert Plint, Eindhoven het eerste nummer van het tijdschrift voor kinderpoëzie Dichter. In het kwartaalblad staan bijna 80 gedichten van ruim twintig schrijvers. Eindhovens Dagblad
 • Roos van Rijswijk wint Anton Wachterprijs 2016, de tweejaarlijkse prijs voor een literair prozadebuut. De schrijfster krijgt de prijs voor haar eerder dit jaar verschenen roman Onheilig. Lize Spit wint De Bronzen Uil met haar roman Het smelt. De prijs wordt uitgereikt aan de schrijver van het beste Nederlandstalige literaire debuut van het afgelopen jaar.  Vestdijkkring, tzum

theater en dans

 • ‘De legitimatie voor kunst, het draagvlak voor kunstsubsidies, het wordt eerder kleiner dan groter. Het woord intrinsieke waarde was al een Fremdkörper in de politiek maar lijkt nu helemaal een vergeten woord uit een vreemde taal. Dus, nee met de nadruk op de intrinsieke waarde van dans, op de schoonheid, de esthetiek, de beleving, de dynamiek, hoe belangrijk ook, komen we er niet. We worden simpelweg niet verstaan. ‘ Annette Embrechts, dans- en theaterjournalist bij De Volkskrant, sprak De Staat van de Dans uit. Theaterkrant
 • Tijdens het Openingsprogramma van Festival de Nederlandse Dansdagen 2016 in  Maastricht zijn de VSCD Dansprijzen, de Zwanen, uitgereikt. Igone de Jongh, eerste soliste bij Het Nationale Ballet, ontving de Gouden Zwaan voor de grote bijdrage die zij met haar glansrijke danscarrière aan de Nederlandse dans heeft geleverd. VSCD

 

kunst in de openbare ruimte

 • In mei lieten 9 beginnend kunstenaars zich inspireren tijdens het workshoptraject ‘De Kunstopdracht’. Daarna gingen ze aan de slag met het thema van STRP Biënnale 2017 ‘Senses & Sensors’ en aan een educatieproject voor het onderwijs. De eerste concepten werden 29 september gepresenteerd. De concepten van Margriet Craens, Mats Horbach en Arvid Jense zijn door de jury geselecteerd voor verdere ontwikkeling. bkkc
 • Het beeld de Speelhuisvrouw keert terug in de Belcrum, Breda. Het werk van kunstenares Sylvia Thijssen krijgt een plaats op de hoek van de Terheijdenseweg - Stationslaan. Breda vandaag
 • Opnieuw is het monumentje voor Luuk, een beeld van Corrie de Bakker,  in Rosmalen vernield. Brabants Dagblad
 • Rondom de bouw van het Amphia ziekenhuis in Breda staat een houten schutting. Francien van Cappelle en Ilja Kramer, twee net afgestudeerde St. Joosters, realiseren er een kunstwerk dat er een jaar te zien zal zijn. BN – De Stem  
 • Kunstenaar Rob van Trier uit Tilburg hield zijn hart vast. Via een zuignap werd zijn glaskunstwerk richting de gevel van het Dordtse Tomadohuis gehesen. De Brabantse kunstenaar heeft ruim drie maanden dag en nacht gewerkt om het kunstwerk, Wind Mee, tot stand te brengen. Het raam bestaat uit zes panelen van meer dan 750 kilo per ruit. Brabants Dagblad

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Bossche ontwerpster Ingeborg Steenhorst toonde in de Willem II Fabriek haar gothic creaties op bijpassende muziek. De Freak Chique fashionshow vormde een unieke eenheid met de progressieve rockmuziek van Cirrha Niva.  Brabants Dagblad
 • Fotografe Vera Claessen kreeg de gelegenheid om achter de coulissen van  het circus te kijken en portretteerde de afgelopen 2 jaar internationale iconen van het eigentijds circus. De zwart/wit foto’s vertellen het verhaal, dat eigenlijk meer is dan een passie: l’Histoire d’un type. De expo is te zien tijdens het Circolo festival van 21 t/m 30 oktober. Dan wordt ook het boek Contemporary Circus gepresenteerd. Mister Motley, Vera Claessen
 • Expertgroep Palliatieve Zorg is er voor mensen met een verstandelijke beperking in West-Midden-Brabant. Om dood en rouw bespreekbaar te maken met de doelgroep, heeft de Expertgroep een film laten maken. In de film,  gemaakt door  Peter van den Dungen van Movedmedia Breda, wordt een repetitie van theaterwerkplaats Carte Blanche uit Eindhoven gevolgd. Carte Blanche studeert een theaterstuk over de dood in. BN – De Stem
 • ‘’Fliermans Passage’: de cartooneske debuutroman van Martijn Benders. The Post Online
 • Doorgaans werkt de Boxtelse schrijfster en illustratrice van kinderboeken Ilja Praagman alleen, tijdens de Kinderboekenweek spoort ze door het hele land. Brabants Dagblad
 • Precies drie jaar na de eerste Quiet 500, het magazine over stille armoede, wordt op 17 oktober in Tilburg de opvolger gepresenteerd. Deze glossy schuurt, letterlijk. Met een veel groter bereik willen initiatiefnemers Anton Dautzenberg en Ralf Embrechts opnieuw het gezicht van stille armoede tonen. Brabants Dagblad
 • 'Eindhoven' is titel van nieuwe album Bertus Borgers en zijn Young Retro's. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense rockscene, o.a. Black Bone, Komatsu en Stuurbaard Bakkebaard,  verraste Peter Pan Speedrock met een eerbetoon in de vorm van een coveralbum. 3voor12.vpro.nl
 • De Tilburgse choreograaf Katja Heitmann heeft de Dansprijs van de stad Maastricht gewonnen. Dans Brabant, Dans magazine
 • Ook in zijn nieuwste voorstelling Vankwaadtoterger worstelt Theo Maassen met de wereld om hem heen, zowel in zijn directe omgeving als met meer maatschappelijk relevante thema’s. Maar meer dan ooit gaat hij de discussie met zichzelf aan welke plek humor inneemt, en welke gevolgen zijn overtuigingen kunnen hebben. Theaterkrant, Vrij Nederland
 • Elke Vierveijzer, in 2014 afgestudeerd aan de Koningstheateracademie en in 2015 finalist op het Amsterdams Kleinkunst Festival, zingt in Om te janken zo mooi de mooiste liedjes van Maarten van Roozendaal. Een gewaagde keuze voor een debuutprogramma, want zanger en cabaretier Maarten van Roozendaal heeft in de kleinkunstwereld een bijna heilige status. Theaterkrant
 • Een ras cabaretier is opgestaan, overrompelende entree in cabaretwereld! Zo werd er geschreven nadat Thijs van de Meeberg (1988), getogen in Nuenen, vorig jaar het Leids Cabaret Festival won. Thijs van de Meeberg  komt met de try out van zijn eerste avondvullende cabaretshow in de Bossche Verkadefabriek. Eindhovens Dagblad

 

kunstonderwijs

 • Gekleurde vagina's die je ook nog eens vrolijk toezingen. Daarmee was Michelle Verhoeks, vierdejaarsstudent Animatie aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St.Joost, genomineerd voor beste, internationale, korte film op het Filmfestival Kisakes in Istanbul. De film Close Encounters is gemaakt met ecoline en pen. BN – De Stem
 • In juli studeerde Alex Bergman af aan Fontys Rockacademie. Hij is nu de eerste student in Nederland die een Master of Music volgt met hoofdvak Rap. Fontys
 • Op AKV St. Joost wordt door zestien studenten hard gewerkt aan een project in combinatie met de praktijk. Het gaat over een installatie waarin bezoekers reizigers worden. De studenten van Ruimtelijk Ontwerp realiseren zelf de opening voor de cultuurnacht in Breda en zijn op zoek naar financiering. Breda Nieuws
 • Op donderdag 29 september 2016 zijn in het toekomstige Broeinest Rotterdam de winnaars van de BNI-prijs 2016 bekendgemaakt. Ieder jaar wordt met de prijs een talentvolle bachelor- en masterstudent op een van de opleidingen tot interieurarchitect geëerd. Architectenweb

kunstbeoefening

 • Op 10 november organiseert Kunstbalie de 5e werkconferentie amateurkunst : Sterker in verbinding. Het thema is : Hoe bereid je vereniging of organisatie  zich voor op wat de toekomst vraagt. Kunstbalie
 • De Brabantse amateurdans lijkt door bezuinigingen de boot te missen en dat is doodzonde, stelt Stefan Franz. Want amateurdans is geen besloten feestje. Het is een cruciale schakel in de samenleving. lkca
 • Het Bachkoor Brabant organiseert het Bach Vocalistenconcours Brabant voor jonge zangers, amateurzangers en conservatoriumstudenten. Het koor werkt samen met Fontys Conservatorium Tilburg en Centrum voor de Kunsten Nieuwe Veste Breda. Doel is de vocale muziek van  Bach bij nieuwe generaties zangtalent nadrukkelijk in beeld te brengen. Bachkoor Brabant
 • Het verhaal van Marietje Kessels inspireert stichting Muziektheater Tilburg tot de musical Moordhoek. De première is in mei 2017 bij Theaters Tilburg. Componist en dirigent Ron Antens is initiatiefnemer voor de muziektheatervoorstelling. Brabants Dagblad
 • Djemm!, een musicalgroep voor jongeren in Waalwijk, staat in theater de Leest op de planken met de musical Legally Blonde. Brabants Dagblad
 • De jeugdtheaterschool van het Annatheater in Helmond komt met de voorstelling 'In de ban van Richard'. Dit is een hedendaagse bewerking van Shakespeares 'The tragedy of King Richard the Third'.  Eindhovens Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Cultuurparticipatie door ouderen heeft aantoonbare maatschappelijke waarde. Na vier jaar intensieve samenwerking maken Lang Leve Kunst en het Convenant Ouderen en Cultuur de balans op in de brochure 'Ouderen & Cultuur 2013-2016 – Van samenwerking naar synergie: Lang Leve Kunst loont!' lkca
 • Op dinsdag 25 oktober, tijdens de Dutch Design Week, kijkt KunstRoute65 uit Eindhoven met ouderen en betrokken professionals naar wat er speelt op het terrein van innovatieve cultuur : programmeren, graffiti, design en creatieve technologie. Dichtbij/Eindhoven
 • Samen met vluchtelingen die tijdelijk in het Autotron in Rosmalen verblijven en inwoners van de Maliskamp bouwde Marianne van Heeswijk in 3 dagen het Tapijt voor Vrede. Ze ontving de Gouden Duim.  De provincie Noord-Brabant reikt elke maand een Gouden Duim uit aan iemand die zich belangeloos inzet voor anderen. Brabant.nl
 • Kinderen van basisscholen in onder meer Heeswijk-Dinther en Middelrode doen mee aan een ontwerp-wedstrijd van de provincie. Ze mogen een uitkijktoren ontwerpen die straks op een van de drie plekken kan komen staan in het gebied naast de nieuwe N279 die vierbaans gemaakt wordt tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse Muziekmarathon mikt niet langer op een wereldrecord, maar hoopt wel op een nieuw Tilburgs volkslied. Tijdens een kick-off-weekend van 14 tot 16 oktober wordt daarvoor de basiscompositie gepresenteerd. Brabants Dagblad

 

erfgoed

 • Minister Bussemaker (OCW) heeft de Museummedaille uitgereikt aan Martijn Sanders. Hij krijgt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet voor het Nederlands kunstbezit.  Rijksoverheid.nl
 • Het Teylers Museum en de Stichting Circusarchief Jaap Best samen droegen de collectie van deze stichting in eigendom over aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De Collectie Best wordt gevoegd bij de reeds bij de UvA aanwezige collectie Hartmans, de circuscollectie van het voormalige Theater Instituut Nederland (TIN) en de collectie van Herman Linssen. Hierdoor ontstaat een van de grootste circuscollecties ter wereld, die voor onderzoek en onderwijs beschikbaar wordt gesteld en wordt ontsloten.  Theaterkrant
 • BHIC, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg hebben samen een online oefentool voor het lezen van oude handschriften ontwikkeld. Het is bedoeld vooreen brede doelgroep: beginnende archiefonderzoekers, mensen die oude teksten leuk vinden en hun kennis op peil willen houden, cursisten oud schrift en studenten geschiedenis. Informatieprofessional
 • Het eerste Ons Brabant Festival vond plaats in Helmond. Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad
 • De Korenbloem in Ulvenhout is vierde geworden in de verkiezing van de landelijke BankGiro Loterij Molenprijs. De winnaar met 4.461 stemmen werd molen De Zwaluwe in Hasselt. Alle molens krijgen voor elke stem één euro uitgekeerd. BN – De Stem

 

bibliotheken

 • De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) heeft een poster uitgebracht met de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, moeten ertoe leiden dat de wereld rechtvaardiger wordt voor iedereen. Bibliotheken kunnen hier een bijdrage aan leveren. Informatieprofessional
 • Bibliotheek De Meierij, die het openbare bibliotheekwerk verzorgt in de gemeenten Sint Michielsgestel, Vught, Boxtel, Schijndel en Sint Oedenrode, gaat per 1 juli 2017 verdwijnen. Bibliotheekblad
 • Bibliotheek Eindhoven organiseert samen met LEGO Education en tien basisscholen een wedstrijd waarmee leerlingen uitgedaagd worden hun eigen verhaal te maken. Bibliotheekblad