BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice. > Meld je hieronder aan! http://mestmag.nl/nieuwsbrief

cultuurbeleid

 

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) heeft op 10 oktober een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin meer informatie staat over de voorgenomen aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg. Op Prinsjesdag was al een brief van minister Bussemaker openbaar gemaakt waarin zij mede namens de staatssecretaris van Financiën het beëindigen van de fiscale aftrek voor het onderhoud van rijksmonumenten aankondigde.  Cultureel Erfgoed
 • Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden vragen over de begroting over het jaar 2017 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er wordt nadere toelichting gegeven op vragen over regionale spreiding n.a.v. de BIS , toekenningen door het Fonds Podiumkunsten, subsidie museumbezoek, het afschaffen van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten. Rijksoverheid.nl
 • Tijdens Prinsjesdag bleek dat minister Bussemaker (OCW) 10 miljoen extra uit trekt voor kunst en cultuur, waarvan € 500.000, - voor arbeidsmarktbeleid. Dat is onvoldoende, vindt de Kunstenbond, gezien de conclusies van SER en Raad voor Cultuur over de zorgwekkende arbeidsmarktsituatie.  De bond stuurt een brief en roept minister en Kamer op om blijvend te investeren in kunst en cultuur, oog te hebben voor de positie van kunstenaars, en dit mee te nemen bij de komende begrotingsbehandelingen en het belastingplan. FNV Kiem
 • Het merendeel van de politieke partijen heeft zijn concept Verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd. Kunsten’92 geeft een overzicht van  de programma’s die er nu al zijn: een PDF met het hele programma en vermelding van de relevante pagina’s. Met ‘Cultuur werkt voor Nederland. Cultuuragenda voor morgen en overmorgen’ vroeg Kunsten ’92 aan de hand van 5 agendapunten eerder serieuze aandacht voor kunst, cultuur en cultuurbehoud in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Kunsten’92, Kunsten’92
 • Wat is de waarde van cultuureducatie en cultuurparticipatie voor actuele vraagstukken als brede vorming, cultuuroverdracht, 21e -eeuwse vaardigheden, diversiteit en segregatie en welke rol kan overheidsbeleid daarbij spelen? Hierover organiseert het LKCA in samenwerking met  Boekmanstichting en Kunsten ’92 op 2 november het debat Cultureel Kapitaal Live met de cultuurwoordvoerders Van Veen (VVD), Monasch (PvdA), Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66). Kunsten’92
 • Het gebruik van open standaarden wordt verplicht bij wet. De Tweede Kamer heeft deze motie van Pvda-Kamerlid Astrid Oosenbrug aangenomen. De verplichting wordt meegenomen in de wetgeving rond de Generieke Digitale Infrastructuur die door Digicommissaris Bas Eenhoorn wordt opgesteld. Computable
 • De Omgevingswet is door Tweede en Eerste Kamer aanvaard. Daarna was het wachten op de algemene maatregelen van bestuur. De VNG heeft met inbreng van veel gemeenten en omgevingsdiensten een reactie opgesteld over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s) Omgevingswet. VNG is  positief over de aanpassing van de ontwerp-besluiten na de pré-consultatie. VNG, VNG Magazine 
 • Op 10 oktober organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting om overheden, belangenorganisaties, experts en het bedrijfsleven te horen over de AMvB’s onder de Omgevingswet.  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent zich niet in de kritiek van ten minste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet. Tweede Kamerleden stelden vragen over de “ruis” tussen vereniging en achterban. IPO, Binnenlands bestuu
 • ‘Flexibiliteit en afwegingsruimte’ voor gemeenten is van belang. Het verschijnen van de concept-amvb’s was reden voor de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft en advocatenkantoor Stibbe om te bezien of de amvb’s inderdaad meer flexibiliteit en afwegingsruimte bieden. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Open State Foundation (OSF) heeft een nieuwe versie van Subsidietrekker.nl gelanceerd. Met de tool zijn 162.179 subsidies van 206 overheden aan 58.432 ontvangers doorzoekbaar. Er zijn 89 gemeenten inbegrepen, maar slechts bij drie gemeenten is data te vinden over alle drie de jaren (2013-205). Binnenlands bestuur
 • ‘Arnhem wil speler zijn in de culturele eredivisie”, schrijft de Arnhemse cultuurwethouder. In een tussenevaluatie van het Arnhemse cultuurbeleid ‘Stroom’, wordt geconcludeerd dat het cultuurbeleid haar vruchten afwerpt. De verzelfstandiging van Kunstbedrijf Arnhem, de nieuwbouw bij Musis en verdere samenwerking tussen het Stadstheater, Oostpool, Introdans en Het Gelders Orkest worden daarbij als voorbeelden genoemd. Arnhem Direct
 • De  gemeenteraad van Leiden heeft  ingestemd met de extra 3.2 miljoen euro die nodig is voor de uitbreiding en restauratie van museum De Lakenhal. Museum De Lakenhal sluit vanaf 17 oktober en heropent in het voorjaar van 2019. Unity.nu
 • Rick Vercauteren is met ingang van 17 oktober teruggetreden als directeur van Museum van Bommel van Dam, Venlo,  en gestart in zijn nieuwe functie van Conservator Stedelijke Kunstcollectie. Museum van Bommel van Dam maakt op dit moment nog volledig deel uit van de gemeentelijke organisatie. Een projectteam is bezit met het ontvlechten van de museumorganisatie uit de gemeentelijke organisatie. Museum Van Bommel Van Dam

noord-brabant

 • Gedeputeerde voor Cultuur Henri Swinkels ontving tijdens een intervisiebijeenkomst Buitenschoolse Muziekeducatie bij Fontys Hogescholen een veldverkenning over de buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant.  De verkenning spitst zich toe op twee thema’s: 1. Hoe staat het met het gemeentelijk beleid.  2. Hoe is op dit moment de arbeidssituatie van personen die werkzaam zijn in deze sector? Brabant.nl
 • Vanaf 2017 vervalt  het Kunstbalie Fonds Amateurkunst. De provincie Noord-Brabant investeert in buurtcultuurprojecten waar ook bepaalde amateurkunst een plek in kan vinden. Daarnaast blijven bij het Prins Bernhard Cultuurfonds middelen beschikbaar voor amateurkunst. Op de Werkconferentie Amateurkunst,  die Kunstbalie op 10 november organiseert, wordt er tevens aandacht besteed aan de financieringsmogelijkheden voor amateurkunst. Kunstbalie

grote brabantse gemeenten

 • Het zijn moeilijke tijden voor poppodium Mezz dat een reorganisatie heeft aangekondigd. Het aantal bezoekers daalt, de omzetcijfers staan onder druk. Voor 4 van de 17 medewerkers is er geen plaats meer.  Het is noodzakelijk dat poppodium Mezz ingrijpend wordt verbouwd, anders komt het voortbestaan ervan in gevaar. Dat hield Mezz-voorzitter Arend Hardorff vorige week de commissie Maatschappij  van de gemeente Breda nog voor.  BN – De Stem, Breda Vandaag 
 • Er werd een informatieavond gehouden over de verbouwing van MOTI om het pand geschikt te maken voor het samengaan van MOTI met het Breda’s Museum.  Er komen vooral veel aanpassingen die het pand duurzamer maken. Bovendien wordt de klimaatinstallatie vervangen. De huidige maakte te veel lawaai. Een woordvoerder van de gemeente meldde dat Breda de wens ondersteunt dat er ruimte in de stad moet komen voor beeldende kunst. BN-De Stem
 • Om twee ton extra te bezuinigen ziet de bibliotheek Eindhoven zich genoodzaakt om te stoppen met de Voorleesexpress die jaarlijks zo'n 150 gezinnen helpt met voorlezen. Ook is er minder geld beschikbaar voor de aanschaf van kinderboeken, en geen geld meer voor nieuwe dvd's, reisboeken en Engelse titels. Eindhovens Dagblad
 • Een gevoel voor de bijzondere waarde van bibliotheken ontbreekt in Eindhoven, aldus Anemoon Langenhoff. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Cultuur Eindhoven publiceert bezwaarprocedure en klachtenregeling. Cultuur Eindhoven, Cultuur Eindhoven
 • Brainport Industries Campus (BIC) wordt het eerste gebied in Eindhoven dat officieel buiten het traditionele welstandsbeleid gaat werken. Stedenbouwkundige ir. Simon Dona wordt supervisor voor het gebied, waarmee hij de rol overneemt van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. e52.nl
 • De sloop van de Mariaschool in Helmond gaat vrijdag 21 oktober van start. Op dat moment is nog geen besluit gevallen of de monumentale gevel van het gebouw behouden wordt, of óók verdwijnt. Voorstanders van sloop vinden dat het naastgelegen nieuwe Speelhuis (in de Onze Lieve Vrouwekerk) dan beter dat tot zijn recht komt. Eindhovens Dagbla
 • Het ziet ernaar uit dat de Stichting Jheronimus Bosch 500 die de officiële Jeroen Bosch activiteiten heeft georganiseerd aan het einde van de rit geld overhoudt. Maar het bestuur ervan bepaalt wat ermee gebeurt. Dat zei de Bossche wethouder Huib van Olden, na vragen van de Bossche Volkspartij. Brabants Dagblad
 • Miesjel van Gerwen lichtte de begroting van Bosch Parade toe :  175.000 euro gaan naar de professionele kunstenaars en de projecten. 65 mille zijn voor de zakelijke- en artistieke leiding, productieleiding, secretariaat en communicatiemedewerker. De overige kosten worden gemaakt voor onder meer de sleepboten, de catering voor artiesten en vrijwilligers. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch  maakt bezwaar tegen de subsidie van ruim 524.000 euro die het krijgt van het Ministerie van  OCW voor onderhoud aan de Vestingwerken. De gemeente had ruim 1,1 miljoen euro gevraagd en denkt daar recht op te hebben. Brabants Dagblad
 • Het definitieve ontwerp voor stadskantoor-1 in Tilburg krijgt lof. Architect Ger Rosier nam nu het bestaande gebouw van Kraaijvanger als uitgangspunt. Het College van B & W en de Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg zijn blij.  Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Musis Sacrum en Aurora krijgen geen vaste plek in de nieuwe MFA. In een brief aan het College van B&W en raad van Dongen riepen de voorzitters van beide muziekverenigingen B&W op om alsnog in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot permanente huisvesting. Maar die poging heeft niets uitgehaald. Dongen.nieuws
 • Het verenigingsleven in Etten-Leur kan dit jaar zien als een overgangsjaar, maar vanaf 2017 gaat de gemeente écht anders om met subsidieaanvragen. Dat zegt wethouder Jan van Hal van Financiën in een toelichting op het nieuwe begrotingsjaar. BN – De Stem
 • Als het aan het college van B en W ligt, gaan de subsidies voor allerlei welzijns- en culturele instellingen in Halderberge volgend jaar omhoog. BN – De Stem
 • De Muzelinck in Oss is hard op weg om de bezuiniging van ruim twee ton te realiseren, als de organisatie komend jaar nog niet volledig gekort wordt. Wethouder Frank den Brok stelt de gemeenteraad voor om de Muzelinck in 2017 nog een ton extra te geven, zodat het bestuur de bezuinigingsoperatie in dat jaar af kan ronden. Brabants Dagblad
 • De cultuurgroep wil dat de gemeente Oss twee panden aankoopt in het stadscentrum. Het gaat om de voormalige V&D (eigendom Van Deursen Group) en om de aanpalende panden op de Wal die in handen zijn van NSI. De cultuurgroep ziet toekomst voor een UIThuis op de plek van de V&D, met daarin ruimte voor cultuur, educatie en ontspanning.  De bibliotheek zou er gehuisvest moeten worden. Brabants Dagblad
 • Het museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein is dicht. Noodgedwongen, omdat de gemeente Oss, volgens het museum niet wil meewerken aan een doorstart op een nieuwe plek. Voor de voorzitter van het bestuur van het museum komt de sluiting als een donderslag bij heldere hemel. ‘Onbehoorlijk’, noemt hij de handelwijze van de gemeente. Omroep Brabant, Omroep Brabant
 • Cultuurwethouder Hans Verbraak van de gemeente Roosendaal is naarstig op zoek naar een oplossing voor de docenten van de School voor de Kunsten die formeel per 1 januari uit het pand aan de Nieuwstraat moeten zijn. Verbraak neemt de huisvestingsvraag mee bij de nieuwe Cultuurvisie die in december klaar is. BN – De Stem
 • In de nieuwe stadsfoyer Over de Tong van schouwburg De Kring en het totaal vernieuwde Tongerlohuys in Roosendaal heeft burgemeester Jacques Niederer bij de opening van Het Tongerlohuys als erfgoedcentrum een ode gebracht aan de in 2013 gestorven Roosendaler muzikant en conferencier Frans van der Groen. BN – De Stem
 • In het gemeentehuis van Schijndel, dat volgend jaar leeg komt te staan, komt heel waarschijnlijk tijdelijke bewoning en kleinschalige bedrijvigheid. Ondertussen gaat de gemeente Schijndel met bewoners nadenken over een herbestemming.  Het college dacht eerder al aan invulling met bewoning, kantoren, cultuur en eventueel de bibliotheek. Brabants Dagblad

 

cultureel ondernemerschap

 • Vrouwen getuigen  over seksisme in de cultuursector. Rekto verso
 • Cultuur en Ondernemen is een van de partijen die scholingen, trainingen en coaching organiseert om creatieven te helpen hun weg (weer) te vinden. Een van die trainingen is ‘acquisitie’. Hannah Roelofs, dramaturg, doet verslag. Cultureel Persbureau
 • In november doet het lkca in samenwerking met IVA Onderwijs en All Art Professionals op grote schaal onderzoek onder de groep kunstdocenten en kunstenaars als zzp’er in de buitenschoolse kunsteducatie, amateurkunst en community arts. lkca
 • ‘Een kwalitatief sterke kunstwereld is cruciaal voor een innovatief en creatief imago’, aldus Elsevier Terzake.  Kunst en cultuur uit Nederland gelden als belangrijk exportproduct, omdat culturele activiteiten veel invloed hebben op het beeld van ons land als handelspartner. DutchCulture
 • Nederlandse musea verwelkomen veel toeristen. In 2015 vormen bezoekers uit het buitenland 28% van alle museumbezoekers  CBS, de Museumvereniging en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) signaleren hierbij een stijgende lijn sinds 2009. Vooral grote kunstmusea boeken succes, zo blijkt uit cijfers over bezoek (uit binnen- en buitenland) en het daarmee samenhangende bedrijfsresultaat. Cultuurindex
 • Hoe vlieg je een hergebruik opgave aan, en welke rol speelt techniek daar in? Tijdens de presentatie van ABT op de Architect Business Lab presenteerden Frank Hofmans en Rosi de Kok de ‘quickscan’ methode van het ingenieursbureau. Door alle aspecten van een bestaand gebouw los te trekken en apart te beoordelen levert de quickscan een betrouwbare basis voor besluitvorming in transformatieprocessen. De Architect
 • In het kader van het ‘Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen’ heeft het kabinet Rutte het voornemen om in 2017 te bezien of behoud van de titelwet voor interieurarchitecten nog passend is. Op 10 november 2016 organiseert de bni in samenwerking met de BNA en BNO een debat over de toekomst van de interieurarchitect in Pakhuis de Zwijger, waarmee we de publieke discussie aftrappen. bni
 • Kunstenaars zijn ondernemers, er wordt van hen een grote mate van ondernemerschap verwacht door de overheid en de samenleving. In opdracht van het overlegplatform Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is geïnventariseerd welke financieringsregelingen de overheid aanbiedt voor ondernemers, en onder welke voorwaarden deze regelingen geschikt zijn voor zelfstandig beeldend kunstenaars. BKNL
 • De functies van een hedendaags museum zijn sterk veranderd. Dos Elshout houdt de geschiedenis van de Nederlandse museumwereld tegen het licht in een nieuwe editie van Onderzoek in zicht. Hoe heeft de museumwereld zich sinds de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in samenhang met de sociale dynamiek in beleid, erfgoed, markt, wetenschap en media? Hij licht zijn onderzoek toe op 24 oktober. Boekman
 • Kunsthistoricus en onderzoeker Steven ten Thije schreef op verzoek van het Mondriaan Fonds het essay ‘Het geëmancipeerde museum’. In deze publicatie gaat hij op zoek naar een toekomst waarin kunstmusea onderdeel kunnen worden van een nieuwe emancipatiebeweging. Musea die een open omgeving bieden waar de kwaliteit van het museumbezoek voorop staat en bezoekers worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken. Mondriaanfonds
 • De tamheid waarmee is gereageerd op de voorgenomen nieuwe verbouwing van het Stedelijk is onbegrijpelijk, meent Philip van Tijn. Herstel niet een oude fout met een nieuwe. Architect Koolhaas en directeur Ruf reageren. Het Parool, Het Parool
 • De kantoren van het Museum Jan Cunen in Oss zakte drie verdiepingen naar de begane grond waardoor op zolder ruimte ontstond voor een nieuwe zaal die 25 procent extra expositieruimte oplevert. De haperende klimaatinstallatie is vervangen door een nieuwe. Het museum opent met een expositie over de eigen geschiedenis én met een selectie uit de collectie van de Osse verzamelaar Frans van Ooijen.  Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • Stichting Fotografie Noorderlicht bevindt zich in een cruciale fase van haar ruim 25-jarig bestaan. In mei jl. werd duidelijk dat de stichting zich moet voorbereiden op de serieuze kans dat zij haar structurele rijkssubsidie verliest. Kees van der Meiden gaat een nieuw actieplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met de mogelijke financiële scenario’s. PhotoQ
 • Stichting Beeldende Kunst sluit haar vestiging in Helmond en bekijkt of zij in Eindhoven wellicht een nieuwe locatie kan openen. De belangstelling in Helmond liep terug. Bovendien loopt het huurcontract van het pand af. Bij wijze van proef komt er in maart in ieder geval een tijdelijke 'pop-up store' in Eindhoven. De kunstuitleen zit dan drie weken lang in het Temporary Art Centre vlakbij het Philips Stadion. Eindhovens Dagblad
 • Het Biesbosch MuseumEiland ontvangt de 100.000e betalende bezoeker. Het bezoekerscentrumdeel, ook Brabantse Natuurpoort, heeft nog eens eenzelfde aantal bezoekers ontvangen. Omroep Brabant
 • Stichting Worstenbrood heeft samen met andere Bredase festivals het Festival Overslag bedacht. Hun evenementen worden voortaan in de Belcrum afgesloten met een festival waar hun beelden worden gekoppeld aan muziek. BN – De Stem
 • In Londen is de huiskamergalerie in opkomst. The Art Newspaper
 • Het nieuwe filmtheater Lumière Cinema in Maastricht is geopend. Het 6s zalen tellend complex  kan zich meten met de grootste theaters van het land. Specials zullen vaker op het programma staan. Het publiek beter is te mobiliseren als er context is. Lumière wil ook een filmlab voor lokale makers zijn. Cinesud, de film commissioner die daar uit is voortgekomen, de video-opleiding van de kunstacademie en het platform Video Power krijgen onderdak in het pand. Filmkrant
 • De Tilburgse bioscoop Cinecitta viert een eeuwfeest. Er verschijnt een boek over honderd  jaar filmvertoningen in het pand waar Cinecitta nu is gevestigd.  Omroep Brabant, Brabants Dagblad
 • Het Filmcafé in Oosterhout heeft vertrouwen in de toekomst. Er is een lichte stijging van bezoekersaantallen ten  opzicht van die van het voormalige Filmhuis. Dat zei de nieuwe exploitant Jos Gorisse aan de vooravond van de officiële opening van de filmzaal. BN – De Stem
 • Nadat uitgevers jarenlang in moeilijk vaarwater hebben gezeten, ziet ABN AMRO positieve signalen voor de sector. Voor het eerst sinds 2008 kwam de omzet in het eerste halfjaar van 2016 weer boven de nullijn. De uitgeverijen zijn in deze periode samen zo'n 30 procent van hun omzet kwijtgeraakt. Vooral de professionele en boekenuitgevers doen nu goede zaken. De omzet op de boekenmarkt (+3,5 procent) steeg in 2015 voor het eerst in zeven jaar. inct  , ABN-AMRO
 • Ceesjan de Vos is CMO (chief marketing officer) bij Vakmedianet. Met een trackrecord van bijna 18 jaar in de uitgeefbranche heeft hij de transities van nabij meegemaakt. Volgens De Vos is het duidelijk: data helpen je als uitgever relevant te blijven, en daar draait het om anno 2016. inct
 • Het boek is nog lang niet dood, zeker niet als partijen zich met hart en ziel inzetten voor mooie uitgaven. Vier ontwerpers die ook uitgeversactiviteiten ontplooien. BNO, BNO, BNO
 • Het Boekenbal vindt volgend jaar niet plaats in de Amsterdamse Stadsschouwburg. "We willen volgend jaar een keer iets anders doen, in verband met het Boekenweekthema Verboden vruchten", verklaart CPNB persvoorlichter Rosendaal. Het Parool
 • Het aantal live events met schrijvers neemt in de UK sterk toe.  Om schrijvers en lezers nog meer met elkaar te verbinden startte HarperCollins het platform BookGig. Op het platform staan events zoals lezingen, signeersessies en workshops. BookGig
 • Onlangs ging The Black Sheep Indie online. Dit platform, dat opgericht is door aspirantschrijver Simone Lucchesi, biedt alle schrijvers de mogelijkheid hun boek te publiceren en verkopen als eBook. Het motto Het motto vanhet platform : ‘omdat schrijven nu eenmaal voor iedereen is weggelegd’. Schrijven online, The Black Sheep Indie.
 • 'Music & Talks' van Philharmonie Zuidnederland is een nieuwe loot aan het programma van het orkest. Het moet jongeren enthousiast maken voor klassieke muziek. Op 13 oktober was er een tweede editie in het Klokgebouw in Eindhoven en die pakte uitstekend uit. Eindhovens Dagblad
 • Amazon, het online warenhuis, lanceert een streamingdienst waarmee de gebruiker voor tien dollar (9,08 euro) per maand over tientallen miljoenen nummers kan beschikken. De muziekbibliotheek zal zich vooral richten op commerciële muziek. De Volkskrant
 • Muziekplatform 22tracks gaat op de schop. Na zeven jaar is het volgens oprichter Vincent Reinders onvermijdelijk om een paar cruciale basis-elementen te veranderen. Zo stapt 22tracks niet alleen af van de vaste club van 22 dj’s per stad die playlists vullen, maar gaat de dienst ook niet meer zelf muziek uploaden. 3voor12,vpro.nl
 • Het is voor alle professionals in de Nederlandse Pop Media Sector weer mogelijk online hun stem uit te brengen op een kandidaat voor de Pop Media Prijs 2016. BUMA Cultuur
 • Veem Huis voor Performance in Amsterdam kiest er in het nieuwe kunstenplan voor om – in plaats van het hele jaar – slechts honderd dagen open te zijn. Het huis kiest deze richting vanwege de beperkte subsidie voor het komende kunstenplan 2017-2020. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst beoordeelde het Veem zeer positief, maar honoreerde de gevraagde subsidieverhoging niet. Directeur Anne Breure kiest voor kwaliteit boven kwantiteit. Theaterkrant
 • De cast van de musical Sky heeft een van de twee rechtszaken ingetrokken die ze tegen producent Sky Netherlands BV was gestart.  Bij de eerste zaak werd Sky Netherlands in het gelijk gesteld. Daar loopt nu een hoger beroep van. De tweede, nu geannuleerde zaak, ging over of Sky het contract had beëindigd of opgezegd. Het Parool


cultuurmarketing

 • Informatie wordt tegenwoordig overwegend online verkregen en daar spelen culturele organisaties op in door middel van e-mailmarketing, responsive of adaptive websites en een goed en gemakkelijk online ticketsysteem. Marketing specifiek gericht op mobiele apparaten is echter ook van groot belang.  4 tips. Cultuurmarketing
 • Van de dansvloer naar het Museumplein: onder andere het Rijks, het Van Gogh Museum en het Foam halen elektronische muziek binnen tijdens het ADE. De Volkskrant, inlog vereist

 

financiering

 • In juni 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de derde en laatste maal de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Vooral veel jong talent heeft dit keer een aanvraag ingediend. En de discipline e-cultuur was ditmaal goed vertegenwoordigd bij de goede aanvragen. Gehonoreerd werden o.m. Studio Gabriel A. Maher en lamdazita uit Eindhoven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De literaire wereld en de creatieve industrie vinden elkaar op de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenbeurs ter wereld. Met een VR-bril en koptelefoon op beland je in een virtuele literaire wereld. Daarnaast worden de literaire games Winter van Joost Vandecasteele & Happy Vulcano en Puzzling Poetry van Lucas Hirsch & Studio Louter in Frankfurt gepresenteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Young Collectors Circle lanceert binnenkort een eigen lidmaatschap. Deze biedt o.m. toegang tot salons en events, een cursus verzamelen en kortingen bij verschillende kunstplatforms. Het Mondriaan Fonds ondersteunt de ontwikkeling van de Young Collectors Circle, dat zich richt op het motiveren, informeren en verbinden van een nieuwe generatie kunstkopers in Nederland. De bijdrage werd gegeven bij wijze van pilotproject op het gebied van alternatieve financiering en het ontwikkelen van de markt. Mondriaanfonds
 • In de derde ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2016 zijn bijdragen verleend aan 20 filmproducties voor een totaalbedrag van ruim € 3,6 miljoen. Dit genereert ruim € 16 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland. De bijdragen zijn verleend aan 10 speelfilms, 1 animatiefilm en 9 documentaires. De documentaires van Brabantse filmmakers Frank van Osch en Hetty Naaijkens-Retel Helmrich werden gehonoreerd. Filmfonds
 • Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Met Teledoc Campus krijgen jonge regisseurs en producenten de kans een korte documentaire van 25 minuten te maken. In het kader van Teledoc en Teledoc Campus krijgen 4 projecten steun voor ontwikkeling en 6 voor realisering. Een van de 6 toekenningen van Teledoc Campus is voor  Becky Buldozer, scenario en regie: Steffie Storms (Tilburg) , producent: Van Osch Films (’s-Hertogenbosch). Filmfonds
 • 4 filmplannen zijn geselecteerd voor een scenariobijdrage van 13.000 euro in het kader van het project De Oversteek. Begin volgend jaar worden uit deze 4 projecten 2 projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. De Oversteek is een samenwerking tussen het Filmfonds, het Mediafonds en de publieke omroep en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een artistieke speelfilm te maken. Filmfonds
 • In het kader van De Wolf Danst, het nieuwe dansfilmproject van Mediafonds, NTR, Filmfonds en Cinedans, is aan twee teams van choreografen en filmmakers een productiesubsidie verleend voor hun gezamenlijke dansfilm. De Wolf Danst zal in 2018 worden uitgezonden binnen Het Uur van de Wolf en voorafgaand daaraan in première gaan op Cinedans. Mediafonds
 • In de derde subsidieronde van 2016 van de regeling Projectsubsidies voor publicaties van het Nederlands letterenfonds, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, is een bedrag van € 1.081.500 besteed. 57 projectsubsidieaanvragen van 56 auteurs konden worden gehonoreerd.  17 projectaanvragen van 16 auteurs werden afgewezen. Letterenfonds
 • Tijdens de Dutch Design Week zijn de resultaten te zien van het project HOBRA. Afgelopen zomer vond dit Nederlandse culturele programma rond de Olympische Spelen in Brazilië plaats. Tien Nederlandse en tien Braziliaanse kunstenaars en creatieven vormden duo’s en maakten in drie weken tijd nieuw werk dat op een grootschalig slotevenement in Rio de Janeiro werd getoond. HOBRA was een samenwerking tussen de zes publieke cultuurfondsen. DutchCulture
 • Twee Nederlandse uitgeverijen en Rotterdams wijktheater zijn geselecteerd voor Creative Europe/Cultuur subsidie. DutchCulture

 

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Op 1 november vindt in Scheveningen het Rijksbouwmeestercongres plaats. De bijeenkomst staat in het teken van de gedeelte ruimte. Centraal staat de vraag hoe ontwerpers en bestuurders kunnen reageren op de groeiende sociaal-culturele tweedeling in de samenleving. Architectuur Lokaal
 • Lena en Laurens van der Wal richtten een jaar geleden Walden Studio op met een idealistische visie die uitgaat van een avontuurlijke vorm van architectuur. De ontwerpers richten zich op kleine, zelfvoorzienende architectuur. Een voorbeeld is hun eerste echte 'Tiny House' op wielen; 2,5 meter breed en 6,5 meter lang. De Architect, De Architect
 • De deeleconomie: een bejubelde term, waar iedereen veel heil van verwacht voor de toekomst van onze steden en dorpen. De langetermijneffecten voor bijvoorbeeld duurzaamheid en sociale samenhang zijn echter een stuk onzekerder dan in de discussie naar voren komt. ruimtevolk
 • Studio Farris Architects, XML+Jurgen Bey en Studio Samira Boon zijn genomineerd voor de ARC16 Meubel Award. De Award wordt ieder jaar uitgereikt aan het beste meubelontwerp dat door een ontwerper is gemaakt in het jaar voorafgaande aan de toekenning. De Architect
 • Vijf jonge ontwerpers/ontwerpstudenten zijn genomineerd voor de BNO Packaging Talent Award. De twee winnaars worden bekend gemaakt tijdens het programma SUPERFAST#3 tijdens de Dutch Design Week. Dit jaar konden studenten en jonge ontwerpers inschrijven op een praktijkcase van De Vegetarische Slager. Tot de genomineerden 2 ontwerpers die gestudeerd hebben op AKV St. Joost, ’s-Hertogenbosch : Daisy van der Genugten en Laura Voet. BNO
 • Modebelofte is een internationaal platform voor modetalent. Een initiatief met als streven de industrie verder te ontwikkelen door het presenteren van nieuwe perspectieven en het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking. Tijdesn de DDW worden 30 internationaal mode-afgestudeerden gepresenteerd.  Modebelofte
 • Het eerste nummer van Scratches, het nieuwe tijdschrift van stripuitgeverij Scratch is eindelijk van de persen gerold en het is allerminst een regulier striptijdschrift geworden. De grenzen tussen strip en tekenkunst worden voortdurend overschreden. Elsevier

beeldende kunst

 • Cultuurpessimisten verkondigen ‘het einde van de kunst’. Kunst zou teveel in de greep zijn geraakt van kapitaal, sterrenstatus, design en digitale massacultuur. Alessandro Baricco, auteur van ‘De Barbaren’, ontwaart echter een nieuw cultuuroptimisme. Kunstenaars van nu dienen zich te engageren met de werkelijkheid om ons heen. Kunst als activisme, kunst als aanjager van maatschappelijke ontwikkelingen. Documentaire van Alexander Oey, Tegenlicht. VPRO, VPRO
 • Wat kunnen we met bog data en wat zegt het over ons? Hoe communiceren en organiseren we deze enorme hoeveelheden informatie? En hoe kunnen we complexe systemen in de samenleving visualiseren? In de expositie Data Aesthetics – The Interactive Art bevragen, onderzoeken en visualiseren kunstenaars, ontwerpers en activisten de potentie van big data. Waag.org
 • In de catalogus van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2016 worden 3 pagina’s gebruikt  om het bestaansrecht van de schilderkunst te verdedigen, stelt Anne Marijn Voorhorst vast. In de tentoonstelling zijn genoeg werken te zien met interessante, eigen karakters. Maar om de uitkomst van de Prijs wat spannender te maken mogen de regels misschien eens bijgesteld worden, en de deelname van de kunstenaars (en de leden van de jury) wellicht gelimiteerd tot een of twee keer. Metropolis M

film en av

 • Het Playgrounds  Digital Arts Festival, het festival waar de beeldcultuur centraal staat,   is  in het Bredase Chassé Theater (31 oktober – 2 november) en in Amsterdam (3 – 4 november). Playgrounds
 • De tweede editie van InScience,  Dutch International Science Film Festival in Nijmegen, wordt op 2 november geopend met de Nederlandse première Realive van regisseur Mateo Gil. Van de meer dan vijftig films die op het festival vertoond worden, zijn er maar liefst vijfentwintig voor het eerst in Nederland te zien. InScience, NBF
 • De kanshebbers voor de eerste editie van de Bright VR Awards zijn bekend. Uit meer dan honderd VR-producties selecteerde de vakjury de genomineerden voor acht jurycategorieën en de Public’s Choice Award. Spreekbuis
 • Halverwege de jaren tachtig begon de prille Eindhovense skatescene langzaam vorm te krijgen. De echte bloei vond echter plaats op straat, op de Piazza om precies te zijn: een ondertussen legendarisch pleintje naast het station, dat eind 2002 in het kader van stadsvernieuwing werd afgebroken. De Piazza is nu onderwerp van de documentaire Eindje. De film is gemaakt door Stijn Dirkx en Willem Stinissen. Vice

letteren

 • Bob Dylan is bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur 'omdat hij nieuwe poëtische uitdrukkingen heeft geschapen binnen de Amerikaanse songcultuur'. Het toekennen van de Nobelprijs aan Bob Dylan dwingt ons om na te denken over de vraag waar we de grenzen van het domein literatuur moeten trekken, schrijft Daan Doesborgh. Waarom is er zoveel rumoer over de toekenning, vraagt Martin Lok zich af. Het is nog niet duidelijk of Dylan de prijs in ontvangst komt nemen. De VolkskrantVrij Nederland, Literair Nederland, NU.nl

theater en dans

 • Op landgoed Velder in Liempde wordt het circusdorp voor het internationale festival Circolo weer opgebouwd. Voor de zesde editie staan er in totaal negen tenten waar zo'n zestig voorstellingen te zien zijn vanaf vrijdag 21 oktober. Brabants Dagblad

 

kunst in de openbare ruimte

 • De kunstenaars Léon Vermunt en Ruben van de Ven maakten  een kunstwerk voor het plafond in de stadsfoyer. Zondag wordt deze geopend als entree van schouwburg De Kring en erfgoedcentrum Tongerlo in Roosendaal.   BN – De Stem
 • Het onderzoek naar het vernielde kunstwerk At Zero The Air Is Yours ook wel  De Aftelklok van Philip Lüschen aan de Schaapsdijk in Loosbroek is gesloten. Volgens wijkagent Loek Snijders zijn er nog geen daders aangehouden. De wijkagent laat weten dat de daders bekend zouden zijn, maar dat niemand hem aan namen wil helpen. Brabants Dagblad

 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Royal Agio Cigars heeft zijn bestaande kantoorgebouw gerenoveerd tot nieuw hoofdkantoor. Daarnaast zijn er ook nieuwe productiehallen (circa 10.000 m2) toegevoegd. Het ontwerp is van Paul Goltstein van Bo.2 architectuur en stedenbouw uit Tilburg. De Architect
 • Het Textielmuseum in Tilburg gaf de Bossche studio Prelude  de opdracht het klassieke linnengoed Visschen, een art nouveau ontwerp uit het begin van de vorige eeuw van Chris Lebeau, te herinterpreteren en een ontwerp te maken met nieuwe kleuren en materialen. Elske van Heeswijk en Iris Toonen van Prelude maakten van Lebeau's ontwerp een hedendaags kleed. Het Texielmuseum wil zo erfgoed verbinden met hedendaagse design. Textielmuseum, Brabants Dagblad
 • To Many Places, het nomadische hotelconcept, van Emmy Polkamp is tijdens de Dutch Design Week te zien. Polkamp studeerde in 2015 af aan de Design Academy Eindhoven met haar concept voor ongewone overnachtingen. Overnachten kan tijdens de DDW.  e52.nl, Eindhovens Dagblad
 • ‘Wobby.club’ bestaat uit Marjolein Schalk, Jeroen de Leijer en Steppie Lloyd Trumpstein. Zij zijn de drijvende kracht achter het thematische magazine ‘Wobby’, dat vier keer per jaar verschijnt en naast de bijdragen van de kernleden tal van gastbijdragen kent.’ Pulp deLuxe
 • Jalila Essaïdi, vanwege haar voortrekkersrol op het gebied van biotech-ondernemen door de provincie Noord-Brabant onderscheiden met de eretitel ‘Groen bedrijf van de maand’. Brabant.nl, Eindhovens Dagblad
 • Fotografe Giti Entezami presenteerde haar boek Verborgen Schoonheid, een ode aan de Dommel. Eindhovens Dagblad
 • Oorlogsfotografe Marielle van Uitert uit Vught  presenteert op 4 november haar derde boek Duizend ogen. Het boek bevat zo'n 200 foto's.. Er volgt ook nog een lezing bij Adr. Heinen in ’s-Hertogenbosch  en een tweede expositie in Kamp Vught. Brabants Dagblad
 • Mayke Nas uit Tilburg is de nieuwe Componist des Vaderlands. Mayke Nas  wordt twee jaar lang ambassadeur van de Nederlandse klassieke muziek van nu. “Er zijn in ons land de afgelopen twintig jaar zulke prachtige werken geschreven. Die ga ik in de schijnwerpers zetten.” Ook zal ze van zich laten horen met werken die aansluiten bij actualiteiten. BUMA Cultuur, NRC, De Volkskrant ,  Omroep Brabant 
 • Woody Veneman, bij het grote publiek bekend van Woody & Paul, ziet zichzelf liever als een muzikant die zichzelf steeds opnieuw uitvindt, uit zijn comfort zone stapt en verrassende projecten aangaat. Met S.T. Cordell, zijn nieuwe groep, treedt hij op tijdens DDW Music. 3voor12.vpro.nl
 • De Eindhovense zangeres Marcela Bovio, bekend van de metalband Stream of Passion, heeft een soloplaat gemaakt met het Dudok Strijkkwartet uit Amsterdam. Eindhovens Dagblad
 • De Tilburgse artieste Hind Hakki heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Na haar deelname aan de Grote Prijs van Nederland in 2011 kwam haar carrière in een stroomversnelling.  In september  jl. presenteerde ze haar eerste single ‘013’ in poppodium 013.  De opvolgers van deze single ‘International’ en ‘Homie’ , zijn o.a.  in Londen ontstaan. Tilburgers.nl
 • Nouveau vélo heeft net voor de zomer de opnames van een nieuwe plaat afgerond. Aan het artwork wordt momenteel gewerkt. Een albumtitel is er helaas ook nog niet.  Verwacht wordt dat het album begin 2017 verschijnt.  3voor12.vpro.nl
 • Het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof van choreografen Anja Reinhardt en Yuri Bongers maakt vaak werk op straat. Hun nieuwste, We wachten op de grens, wordt aangekondigd als een urbane interventie: door midden tussen de voorbijgangers te manoeuvreren met grote spiegels en glasplaten werpen ze tijdelijke nieuwe grenzen op in de openbare ruimte. Theaterkrant, Brabants Dagblad

 

kunstonderwijs

 • Elk jaar ontvangen een aantal veelbelovende studenten aan de Design Academy een Keep an Eye Grant. Vanaf het nieuwe schooljaar 2016-2017 gaat de Keep an Eye Foundation in hun doelstelling gericht op ‘talentontwikkeling’ meer verdieping aanbrengen. De doelgroep gaat bestaan uit alumni die 2 tot 3 jaar geleden afgestudeerd zijn. Een moment om te interveniëren met vragen als: ‘waar sta je op dit punt in je carrière’ en ‘hoe kan de stichting je helpen je talent verder te ontwikkelen’? Genomineerden voor de Keep an Eye Talent Grant 2016. Design Academy
 • Het Fontys Conservatorium in Tilburg gaat ingrijpend veranderen. Op 10 oktober presenteerde het Conservatorium daarom de nieuwe naam en inhoud van Fontys Academy of Music and Performing Art. AMPA biedt 2 profielen, Klassiek en Jazz, en concentreert zich voornamelijk op de muziekfilosofie en het muzikale vocabulaire van de 19e eeuw en verder. Focus daarbij op nieuwe hedendaagse benaderingen van het uitvoeren en componeren van ensemblemuziek. Fontys

 

kunstbeoefening

 • Er wordt binnenkort gestart met een speelfilm over het verzet in Berlicum. Stichting Regio Filmproducties presenteerde de cast van De Ondergrondse vergeet niet. Brabants Dagblad
 • In Waalwijk is een initiatief gestart voor een poëziewedstrijd. Brabants Dagblad

 

cultuureducatie  en - participatie

 • Lode Vermeersch, onderzoeker,  stelt dat de nadruk in het Belgische onderwijs te veel ligt op het rationeel en logisch-sequentieel denken. Hij houdt een pleidooi voor meer cultuur en reflectie. lkca
 • De overlap tussen sport en cultuur is aanzienlijk: de helft van de Nederlanders boven 12 jaar bracht in 2014 (minstens één keer) een bezoek aan zowel een sport- als een cultuurevenement en de helft beoefende beide actief (minstens één keer). Beleven van sport en cultuur via de media toont een overlap van 80%. Het rapport Sport en cultuur, Patronen in belangstelling en beoefening van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft een actueel beeld van de betrokkenheid bij uiteenlopende sportieve en culturele activiteiten. SCP, lkca
 • De Museum Plus Bus is een initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke dag een groep senioren van 70 jaar en ouder naar één van de twaalf deelnemende musea. Het gaat om senioren die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken, vaak komen de deelnemers uit verzorgingstehuizen. Het initiatief wordt ondersteund door de BankGiro Loterij. Museum Plus Bus
 • Kinderen zijn de museumbezoekers van de toekomst. Hogere waardering voor musea en haar collecties begint bij de jongste generatie. En daarom is de Rabo Museumkidsweek voor musea een belangrijke week om nieuwe bezoekers aan zich te binden. Museumvereniging, Algemeen Dagblad
 • Het PreHistorisch Dorp aan de Boutenslaan in Eindhoven heeft de 'Kidsproof-prijs' gekregen. De prijs werd uitgereikt door de Museumvereniging. In totaal kregen 58 musea het predikaat 'kidsproof'. Met een score van 8,7 eindigde het PreHistorisch Dorp op een gedeelde tiende plek. Museumvereniging, Eindhovens Dagblad
 • Op 29 november 2016 organiseert Special Arts in samenwerking met Cultuur+Ondernemen een inspiratie- en netwerkbijeenkomst over waardecreatie. De bijeenkomst is speciaal voor organisaties die zich richten op het aanbieden van creatieve dagbesteding. Cultuur+Ondernemen
 • De provincie Noord-Brabant vroeg Theaterwerkplaats Tiuri uit Breda hun specifieke werkwijze op te schrijven in een 'methodiekbeschrijving'. Op die manier kunnen initiatieven in de provincie die willen starten met zinvolle, culturele dagbestedingen voor specifieke doelgroepen, leren van wat Tiuri ontwikkelde. In de theaterwerkplaats worden mensen met een beperking opgeleid tot theatermaker. Theater Tiuri, BN – De Stem
 • Op 21 oktober is de eerste aflevering van de MediaBattle te zien op Omroep Brabant. In dit 10-delige TV-programma wordt een spannende en interactieve wedstrijd gespeeld door leerlingen van het voortgezet onderwijs. De MediaBattle is een tv-programma, ontwikkeld door Cubiss, Omroep Brabant en Marres Producties en draagt bij aan de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Cubiss
 • Op 17 oktober 2016 kwam de tweede editie van de Quiet 500 uit. De Quiet 500 is een glossy magazine waarin de (stille) armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht en de tegenhanger van de Quote500, waarin jaarlijks de 500 rijkste Nederlanders staan. De Quiet 500 is een initiatief van schrijver A.H.J. Dautzenberg. Aan het blad werkten verschillende auteurs mee. Tilburgers.nl
 • Het volgende Community Art Brabant Café is op 20 oktober 2016. Wat betekent 'kwaliteit van leven' voor jou en welke rol kan community art daarin spelen? CommunityArtBrabant

 

erfgoed

 • Voorheen stonden de cultuurhistorische waarden, gestoeld op wetenschappelijk-inhoudelijk gronden, voorop bij de waardering van erfgoed. Inmiddels is binnen de monumentenzorg een complex samenspel actief van opvattingen en invloeden van gebruikers en belanghebbenden. Het is dit samenspel die de waardering die aan een monument wordt toegekend, mede bepaalt. Het Nationaal Monumentencongres op 10 november. Monumentencongres.nl
 • Religieus erfgoed is wereldwijd een steeds belangrijkere bestemming voor grote toeristenstromen. Daarmee is het een nog lang niet uitontwikkelde economische en maatschappelijke kans voor beheerders en eigenaren van deze bijzondere plekken, voor dorpen en steden en zelfs voor de toeristische profilering van landen. Dat is de samenvattende conclusie van het internationale congres ‘Religieus erfgoed en toerisme’ in Utrecht. Toekomst religieus erfgoed
 • Annette Gaalman, Erfgoed Brabant, over de noodzaak van samenwerking van streekmusea en kleine historische musea als het gaat om bewaren/afstoten van onderdelen van een collectie.  Eindhovens Dagblad
 • Kleinkinderen en een achterkleinkind van de overleden kunstverzamelaar Franz W. Koenigs eisen honderden tekeningen terug van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Boijmans zegt in NRC Handelsblad dat het de rechtmatige eigenaar is van de werken. Woensdag dient een rechtszaak over de kwestie. Rijnmond.nl
 • Woningcorporatie, gemeenten en bewoners hebben gedeelde belangen bij het goed onderhouden, beheren en renoveren van sociale huurwoningen met een cultuurhistorische waarde. AEPB, Monumentencongres.nl


bibliotheken

 • In de centrale bibliotheek Mariënburg in Nijmegen zal op woensdag 19 oktober de eerste zogeheten 'Alles-o-theek' van Nederland openen. Gebruikers kunnen er hulp, spullen of kennis lenen of inbrengen. Bibliotheekblad