BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

> meld je aan voor de mailservice trends en ontwikkelingen

Uit het nieuws: 'Selfiesticks op steeds meer festivals verboden, omdat ze onveilig en irritant zouden zijn.' Uit het nieuws: 'Selfiesticks op steeds meer festivals verboden, omdat ze onveilig en irritant zouden zijn.' Marjolein Schalk - Studio de Leijer

cultuurbeleid

nederland

 • De Netherlands Film Production Incentive is een stimuleringsmaatregel, gericht op het bevorderen van een gezond filmproductieklimaat in Nederland en het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie. Op vragen van enkele Kamerleden antwoordt minister Bussemaker (OCW) dat het huidige budget van de regeling onvoldoende is voor verbreding van de regeling naar televisieseries, zoals Homeland. Rijksoverheid.nl
 • Op 16 maart 2015 organiseerden de Boekmanstichting en de Raad voor Cultuur een debat over de vaste boekenprijs. Is de wet onmisbaar of onzinnig? De vaste boekenprijs blijft voorlopig. Dat heeft het kabinet op 6 februari jongstleden besloten in overeenstemming met het advies van de Raad voor Cultuur (juli 2014). De gespreksleider vroeg, voorafgaand aan de bijeenkomst, wie er voor en wie er tegen de vaste boekenprijs waar. Het aantal tegenstanders was op een hand te tellen, het aantal twijfelaars op twee. Boekman
 • “De beeldvorming over kunst en cultuur werd bepaald door het door Mark Rutte cs ontketende non-debat over de kunsten. In een aanval op de cultuursubsidies, die slechts een klein deel bestrijken van het hele gebied van de kunsten, is elke vorm van actieve of passieve cultuurdeelname verdacht gemaakt. “ Wijnand Schaap over de tuimeling van de cultuureducatie naar aanleiding van de 'strategische verkenning' van het LCKA, die verscheen on der de titel Cultuur in de Kanteling. Cultureel persbureau
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag van het voorstel van wet tot bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet). Rijksoverheid.nl
 • Het lijkt erop dat het wetsvoorstel over online tickethandel op korte termijn toch naar de Eerste Kamer gaat. Al in april 2010 werd een voorstel van CDA en SP in de Tweede Kamer aangenomen, waarin verkoop van tickets voor meer dan 120% van de originele prijs aan banden gelegd moet worden. De SP richtte als voorschot op de wet zelf vast het Meldpunt Kaart Te Duur op, waar de consument zich kan beklagen over tickethandelaren. 3voor12.vpro.nl , Entertainment Business
 • Crowdfunding moet simpeler geregeld kunnen worden. Dat vindt minister Dijsselbloem die voor de verschillende vormen van crowdfunding de toezichtregels wil versoepelen. Rijksoverheid.nl
 • Regionale politici en wetenschappelijk onderzoekers gaven in de Tweede Kamer tijdens de hoorzitting bevolkingsdaling en krimp hun visie op de problematiek van krimpregio’s. De problemen van krimpgebieden zijn groot, maar niet onoplosbaar. Zo zou een transitieregeling waarmee leegstaande woningen eenvoudiger een andere bestemming kunnen krijgen, de problematiek verlichten. Het kabinet Rutte onderschat de problemen die bevolkingskrimp met zich meebrengt en ook haar eigen rol daarin. Dat stellen Groningen, Limburg en Zeeland. Een op de vier gemeenten heeft straks te maken met krimp en dat is niet alleen maar in de nu bekende krimpregio’s. Cobouw.nl , Binnenlands bestuur
 • De provincie is een onmisbare partner in cultuurbeleid, hoe verschillend ook in regionale uitwerking. Haar kracht ligt in de verbinding, vernieuwing, continuïteit, ondersteuning en bovenal kwaliteit. Dat was de eensgezinde conclusie op de drie regiobijeenkomsten 'Cultuureducatie en cultuurparticipatie in alle Staten!'. LCKA
 • De Provincie Limburg wil een opleiding voor popmuziek die aansluit bij het Conservatorium. 1Limburg.nl
 • De komende jaren moet het in steden gaan over sociaaleconomische vitaliteit. Over economische groei, de creatieve klasse en broedplaatsen. Maar ook over de nieuwe armoede, de nieuwe woningnood en het gebrek aan kansen. Dat schrijft een commissie onder leiding van prof. dr. Wim Derksen in het advies ‘Perspectief voor de steden’. De commissie geeft steden aandachtspunten mee op het gebied van ruimte en economie, migratie en integratie, duurzaamheid, en cultuur. Een florerend cultuurbeleid is van belang voor een welvarende stad, stelt de commissie. VNG
 • Vijf jaar Crisis- en herstelwet (Chw) heeft bij veel gemeenten het werken in de geest van de Omgevingswet in beeld gebracht. Uit circa 150 lokale experimenten komt kennis en ervaring met het soepeler omgaan met regelgeving, zowel in de bouw als in de leefomgeving. Bijna veertig gemeenten werken al aan een omgevingsplan, het nieuwe instrument dat in 2018 het bestemmingsplan vervangt. Binnenlands bestuur
 • Het voorstel van de Amsterdamse cultuurwethouder Kajsa Ollongren voor een Amsterdamse basisinfrastructuur is niet rijp voor besluitvorming, vindt de Amsterdamse Kunstraad (AKr). Haar stelselwijziging zal leiden tot een tweedeling in de Amsterdamse cultuursector die samenwerking niet vergemakkelijkt, zegt de AKr in een vandaag uitbracht advies over de Contouren Kunstenplan 2017-2020. Theaterkrant , Amsterdamse Kunstraad
 • De gemeente Rotterdam heeft directeur Stanley Bremer van het Wereldmuseum gewaarschuwd dat hij mogelijk persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld als objecten uit de collectie schade oplopen. NRC
 • De gemeente Arnhem, de bestuur koepels van de basisscholen en culturele instellingen ondertekenen een convenant over educatie. 13.500 leerlingen op 67 Arnhemse basisscholen kunnen voortaan rekenen op educatie in allerlei vormen van kunst en cultuur. De Gelderlander
 • Scholen voor voortgezet onderwijs willen meer samenwerken op het gebeid van cultuureducatie, waarbij dan hoog in het vaandel de talentontwikkeling van leerlingen staat. Maar die educatie moet wel aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Dat zijn enkele conclusies uit een door het Loket Cultuureducatie Amstelland in opdracht van de gemeente Amstelveen gehouden onderzoek bij het voortgezet onderwijs. Amstelveen.blog.nl
 • De huidige coalitie in Amersfoort sprak af om de cultuursector in een nieuwe bezuinigingsronde te ontzien, maar de instellingen staan nu toch weer genoemd in de groslijst van 60 miljoen euro aan mogelijke bezuinigingen. Voor de zomer moet hieruit 19 miljoen aan bezuinigingen gehaald zijn. De culturele instellingen verweren zich, er kan geen cent meer bezuinigd op hun bedrijfsvoering. Algemeen Dagblad
 • De Europese Commissie heeft het eindrapport van het onderzoeks- en innovatieprogramma Nature Based Solutions and Re-naturing the Cities gepubliceerd. Het programma wil de komende vijf jaar innovaties en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van groene oplossingen in de stad stimuleren. Architectenweb.nl
 • In de filmsector is ophef ontstaan over het plan van de Europese Commissie om de grenzen tussen landen op te heffen als het gaat om distributiedeals van films. De Europese commissarissen Ansip en Oettinger vinden dat het tijd wordt dat de consument toegang kan krijgen tot muziek, films en sportevenementen waar hij zich ook in Europa bevindt. Filmproducenten en -distributeurs vrezen dat de plannen van de commissie enorme schade gaat berokkenen aan de filmsector. Dit model van territoriale exclusiviteit is een cruciaal fundament onder filmproductie, aldus belanghebbenden. Holland Film Nieuws
 • De uitgewerkte beleidsvisie van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz is gepubliceerd. De strategische Visienota Kunsten is een verfijning van de Beleidsnota Cultuur wat betreft Kunsten en houdt rekening met de beleidslijnen van het Vlaams Regeerakkoord. Ze werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse regering en voorgelegd aan het Vlaams Parlement. CVN.be, De Standaard

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant, de gemeente Oosterhout en de zusters van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal gaan gezamenlijk verkennen wat de mogelijkheden zijn voor behoud door ontwikkeling van het klooster in Oosterhout. Hiervoor hebben de 3 partijen een intentieverklaring ondertekend. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant, het Rijk, grote Brabantse steden (Breda, Helmond, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch) en marktpartijen investeren in 2015 - 2017 ruim 80 miljoen in de stedelijke bereikbaarheid van Brabant. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De Poolse stad Wroclaw is in 2016 Culturele Hoofdstad van Europa. Ter ere van de stedenband met verschillende steden stelt de organisatie een plaats voor een ‘‘artist in residence’ uit een van die steden ter beschikking. Breda heeft een stedenband met de Poolse stad. Bredase makers kunnen een voorstel indienen wat ze in een werkperiode van een maand in de Poolse stad Wroclaw willen bereiken en hoe lokale instellingen hierop aan kunnen sluiten. Tot 5 april kunnen makers uit Breda een plan indienen. Een jury beoordeelt de plannen en kiest een maker uit. Breda Vandaag
 • Om bij eventuele problemen sneller in te kunnen grijpen, wordt Capital D een stichting. De gemeente Eindhoven heeft geen bezwaar tegen de nieuwe rechtsvorm. Eindhovens Dagblad
 • Het Designhuis in Eindhoven moet een plek voor makers worden, waar kennis kan worden gedeeld en vooral ook dingen in gang kunnen worden gezet. Eindhovens Dagblad
 • Het verplaatsen van het standbeeld van Frits Philips in Eindhoven kost 5000 euro. Het Eindhovens Dagblad en de gemeente Eindhoven zijn bereid ieder de helft te betalen. Wooncorporatie Trudo moet bereid zijn enkele aanpassingen op eigen terrein bij de Lichttoren uit te voeren. Overleg daarover is nog gaande. Eindhovens Dagblad
 • Studio Roosegaarde gaat zich buigen over het ontwerp van een 'Smart Highway' in de gemeente Helmond. Dat doet ontwerper Daan Roosegaarde samen met de gemeente en bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen. Over hoe de weg er uit komt te zien, is nog niks bekendgemaakt. Omroep Brabant
 • Het stadsbestuur van Helmond zoekt naar een nieuwe locatie voor de draaiorgels in de Gaviolizaal. . Wethouder Stienen is daarover onder andere in gesprek met musea in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Het stadsbestuur van ‘s-Hertogenbosch heeft nog geen nieuwe datum gepland voor het debat over de stadsessays. Brabants Dagblad
 • Philharmonie Zuidnederland krijgt een subsidie van maximaal 25.000 euro van de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de Opera op de Parade. Brabants Dagblad
 • Oppositiepartijen in de Bossche gemeenteraad eisen inzage in de begroting van stichting 1522 voor de bouw van een puthuis en Onze-Lieve-Vrouwehuisje op de Markt. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Festival Mundial hoeft er volgend jaar niet op te rekenen dat de gemeente nogmaals bijlapt bij een eventueel financieel tekort. "Dit is de laatste keer", aldus wethouder Marcelle Hendrickx. De structurele subsidie voor Mundial als “beeldbepalend festival “ blijft wel overeind. Brabants Dagblad
 • De wethouders zitten bijna een jaar in het zadel. Tijd voor een aantal prangende vragen. En die worden door de lezers gesteld. Vandaag in Vragenvuur: de antwoorden van wethouder Marcelle Hendrickx (D66). Brabants Dagblad
 • Aan de voet van de Havenmeester, aan de Piushaven in Tilburg, zijn vrijwilligers zaterdagochtend begonnen met het aanleggen van de 'moestuin van de stad'. Brabants Dagblad
 • De stadsecoloog van Tilburg voert voor, tijdens en na de twee dancefestivals Back 2 the 90's en Parkbeats in het Leijpark een check uit op de ecologische waarde van het gebied voor vogels en vleermuizen. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergen op Zoom en Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (KidOR) kijken samen naar de mogelijkheid om een geluidsscherm op de kop van de Halsterseweg te vervangen door een kunstwerk. BN – De Stem
 • Voor het nieuwe bestuur van Openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel zijn draagvlak scheppen en samenwerking met andere culturele organisaties in Bergeijk de sleutelwoorden in het beleid. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Best volgt het college: er komt wel een gemeentelijke garantstelling voor de lening van Abocuna voor het Tejaterke, maar geen gemeentelijke lening. Eindhovens Dagblad
 • Het college van B en W van de gemeente Cranendonck gaat aan de raad voorstellen om gemeenschapshuis de Borgh deels te renoveren en verder uit te breiden op de huidige locatie in Budel. Eindhovens Dagblad
 • In de brede school De Oversteek in Liempde komt een nieuwe bibliotheek voor zowel kinderen als ouderen. Die gaat vermoedelijk in augustus van start. Hiermee blijft er voor Liempde een uitleenvoorziening in stand. Brabants Dagblad
 • Sinds februari is Dongen een nieuwe stichting rijker: Stichting Amateur Kunst Dongen (SAKD). Doel :
 • het promoten en bevorderen van de amateurkunst. Dongen Nieuws
 • De gemeente Drimmelen wilde De Arend in Terheijden afstoten, als onderdeel van de kerntakendiscussie. Particulieren sloegen de handen ineen om de molen te 'redden'. Voor de gemeente betekent de overname een jaarlijkse besparing van 30.000 euro aan onderhoudskosten. Door een beroep te doen op subsidie van de provincie spaarde de gemeente inmiddels 120.000 euro bij elkaar voor restauratie. BN – De Stem
 • KBO Leur eist duidelijkheid van de gemeente Etten-Leur over de voorwaarden waaronder verenigingen gebruik mogen maken van het Turfschip. BN – De Stem
 • De gemeente Loon op Zand wil de bibliotheek in Kaatsheuvel een eenmalige subsidie van 165.000 euro toekennen voor de verhuizing van de Werft naar het Klavier. Brabants Dagblad
 • De gemeentelijke archiefdienst van Roosendaal vertrekt uit het huidige pand op de Markt. Het publieke deel wordt ondergebracht bij het cultuurcluster in het Tongerlohuys / De Kring. De oude originele documenten verhuizen naar het ondergrondse archief van de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen aan het Wilhelminaveld in de Markiezenstad. BN – De Stem
 • De gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel zetten hun samenwerking met de Meierijse instellingen voor kunsteducatie (MIK) voort. Brabants Dagblad
 • Het Vestzaktheater in Son en Breugel moet nog minimaal 5 à 6 jaar openblijven. Investeringen van de gemeente in veiligheid, arbeidsomstandigheden en mogelijk ook de tijdelijke vestiging van een bibliotheek volgend jaar, blijven nodig, volgens het College van B & W. Eindhovens Dagblad
 • Een bibliotheek van 120 vierkante meter in het Vestzaktheater in Son en Breugel kan echt niet. Dat is veel te klein en ook nog onpraktisch. Dat zegt directeur Luc Pruijn in een reactie op de notitie over de toekomst van het Vestzaktheater die het college van B en W heeft doen uitgaan. Eindhovens Dagblad
 • Er komt definitief en permanent een straaljager op een rotonde in Volkel. Het Ministerie van Defensie in Amerika heeft hiervoor toestemming verleend. De F-16 werd vanaf Vliegbasis Volkel ingezet. Omroep Brabant
 • Cultureel centrum De Hofnar en het gemeentehuis in Valkenswaard worden omgevormd tot één multifunctioneel centrum. De omvorming naar De Nieuwe Hofnar mag geen extra geld kosten. Eindhovens Dagblad
 • Theater De Blauwe Kei in Veghel maakt zich grote zorgen over de verhuizing naar de nieuwe locatie op de Noordkade. Januari 2017 was de planning maar dat wordt niet gehaald. Directeur Yan van der Heijden uitte zijn zorgen bij de presentatie van de jaarcijfers over 2014. Het Veghelse theater sluit dat jaar af met een verlies van 34.000 euro. Brabants Dagblad
 • De gemeente Waalwijk wil met notitie Waalwijk Taalrijk ervoor zorgen dat alle kinderen uit de gemeente Waalwijk functioneel geletterd is. Brabants Dagblad
 • Culturele verenigingen en sportclubs uit Waalre moeten basisschoolkinderen gaan stimuleren actiever te worden in het verenigingsleven. Daarvoor koopt de gemeente, als de raad het goedkeurt, een programma van Sportstimulering Nederland in. Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Handen af van de zelfstandigenaftrek’. Die campagne is een initiatief van journalistenbond NVJ en FNV KIEM, samen met Platform Makers, Kunsten ’92 en FNV Mooi. Vorige week hield de Tweede Kamer een hoorzitting over een nieuw belastingstelsel. De Kamer liet zich informeren door een breed gezelschap aan belangenbehartigers en wetenschappers. Hoe zal het aflopen voor de vele zzp’ers, werkzaam in de culturele sector? FNV - Kiem
 • Jeffrey Meulman over het twijfelachtige rendement van het bedrijfsleven in culturele besturen. Jeffrey Meulman
 • De BNA en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao, die geldt voor de gehele architectenbranche. BNA
 • De lancering van een compacte toolkit van tien kaarten moet integraal bouwen aan een duurzaam binnenklimaat eenvoudiger maken. Initiatiefnemers iLINQ, TVVL en BNA Onderzoek lanceerden de kit op Building Holland 2015. BNA
 • Het museum van de toekomst vestigt zich in de grote toeristenoorden, waar ook ter wereld. Dat bewijst Málaga waar het ene na het andere grote museum een dépendance opende. Eerst gingen er filialen van het Museum Thyssen-Bornemisza uit Madrid en de Hermitage uit Sint Petersburg open. Recent opende Centre Pompidou uit Parijs er een pop-up museum. Metropolis M
 • Transmedia storytelling kun je definiëren als een verhaal vertellen met een begin en een eind over verschillende platformen. Gebruikers kunnen op verschillende momenten in het verhaal instappen en door eigen inbreng de verhaallijn beïnvloeden. Op woensdag 8 april organiseert Stichting Cultuurestafette een programma met lezingen in het auditorium van De Pont museum over musea in het digitale tijdperk. Welke kansen en uitdagingen zijn er voor musea in het huidige digitale tijdperk van technologische innovatie? Tilburg.com
 • eBay en Sotheby’s gaan weer samenwerken. Een samenwerking die de twee giganten in de zomer van 2014 al aankondigden, waarmee ze hun mislukte poging uit 2003 willen doen vergeten nu de kunstmarkt op internet vaart lijkt te krijgen. NRCQ
 • Pathé stopt met de Nationale Bioscoopbon. Vanaf 1 april is de bon niet meer te gebruiken bij de grootste bioscoopketen van Nederland. De keten is het niet eens met de manier waarop de bon wordt uitgegeven. De Volkskrant
 • Het symfonieorkest verkeert in zwaar weer en kampt met fusies, opheffingen en moeizame publieksaanwas. Is er nog toekomst voor het symfonieorkest of is het een anachronisme, een afspiegeling van de negentiende-eeuwse maatschappij? Mest
 • HET Symfonieorkest in Enschede, het voormalige Orkest van het Oosten, krijgt de exploitatie niet meer sluitend. Ondanks alle extra miljoenen van de provincie en na jarenlang tonnen afboeken van de algemene reserves is het einde in zicht. En dus schrapt het orkest concerten, zal minder te zien zijn in de theaters van Deventer en Zwolle, stopt met cd-opnames en gaat elke risicovolle uitvoering uit de weg. De vrijvallende tijd zal worden gebruikt voor community projecten, zoals het spelen in buurthuizen en bejaardencentra. Cultureel Persbureau , De Telegraaf
 • Eerder deze maand kocht hiphopgigant Jay-Z voor 56 miljoen dollar het Zweedse technologiebedrijf Aspiro. De rapper herintroduceert de door het bedrijf ontwikkelde high-fidelity streamingdienst Tidal, tot vreugde van een hele hoos aan grote sterren. "We willen een betere ervaring creëren voor zowel artiesten als fans. Dit is het eerste muziekplatform ooit dat artiesten zelf bezitten." 3voor12.vpro.nl
 • Antipiraterijstichting BREIN wil meer medewerking van overheid en internetproviders zien in de strijd tegen de verspreiding van illegale content. Entertainment Business
 • Paaspop is een driedaags muziekfestival in Schijndel met nationale en internationale acts dat jaarlijks tijdens het paasweekend plaatsvindt. Het is de aftrap van het festivalseizoen. Alles over Paaspop op speciale pagina van het Brabants Dagblad. Brabants Dagblad
 • In navolging van de bands Blof en Peter Pan Speedrock, komt nu ook Miss Montreal met een eigen festival. ‘Bierpop’ wordt georganiseerd in Hardenberg en vindt plaats op zaterdag 7 november. Entertainment Business
 • Introdans gaat samenwerking aan met het schoenenmerk van Fred de la Bretonière. 'Bij Fretons waren ze op zoek naar een unieke manier om hun nieuwe lijn te tonen en niemand kan zoveel gevoel, kracht en uitdrukking aan een schoen geven als een danser.” Dans magazine
 • Advocaat Tjaard Gimbrère transformeerde in zijn kantoor in Breda een grote, holle, ongezellige vergaderzaal. In een theater In zijn theater wil hij daarom mensen op de bühne brengen die inspireren. ,,Dat kunnen acteurs zijn, cabaretiers, musici. Maar ook trendwatchers, TEDx-achtige presentaties, schrijvers, buren die iets weten over de geschiedenis van de straat, creatieve ondernemers. Alles kan. Als het maar inspireert. Mensen aanzet om op een creatieve manier om zich heen te kijken. Gimbrere.nl
 • Breda krijgt een speciaal creatief team dat onder de naam LABS bedrijven gaat helpen om op journalistieke wijze hun producten aan de man te brengen. Het team wordt op 9 april gelanceerd door de stichting Electron in Breda. BN – De Stem

cultuurmarketing

 • Heeft het voor een culturele organisatie zin om online te adverteren? De ontwikkelingen op het gebied van online adverteren volgen elkaar razendsnel op. Wat is nou het beste middel om jouw doelgroep te bereiken via online advertenties: tekst, banners, of video? En wat is ‘retargeting’, meer dan de beruchte cookies op je site? Cultuurmarketing
 • Tijdens de eerste editie van de Nationale Museumweek later deze maand worden in zeven Nederlandse steden zeven bijzondere kunstwerken uit musea belicht. Het thema van de Museumweek is ‘Ons echte goud’. Iedere dag van de week wordt er in de openbare ruimte, ergens in Nederland, een “gouden pronkstuk” onthuld. De Telegraaf
 • Daan Roukens is autonoom kunstenaar en oprichter van cross-media platform NO REST FOR THE OBSESSED. Dit is een blog waarin hij zijn inspiratiebronnen deelt, en een webstore waar zijn werk te koop is. Daarnaast biedt het platform ook veel mogelijkheden om samenwerkingen aan te gaan met merken. Cultuurmarketing
 • De vraag om een stabiel netwerk op festivals is groter dan ooit. Waar het publiek zich er in het verleden nog bij neerlegde dat het op een festival letterlijk en figuurlijk was afgesloten van de buitenwereld, verlangen bezoekers anno 2015 naar de mogelijkheid om op het terrein foto’s en video’s te kunnen delen en om WhatsApp-berichten te kunnen blijven versturen. Entertainment Business
 • Aanvoelen en inspelen op wat concert- en festivalbezoekers willen is belangrijker dan ooit. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk je klanten persoonlijk en op maat te benaderen. Sophie Crosby, VP Insight bij Ticketmaster, legt uit hoe Big Data kan worden gebruikt om consumenten in kaart te brengen én te verleiden. Entertainment Business
 • Grote Nederlandse festivals als Lowlands, Pinkpop, Down The Rabbit Hole, Pitch en Best Kept Secret verbieden de selfiesticks. Ook Paaspop wil selfies weren. 3voor12.vpro.nl , Omroep Brabant
 • Wie is hét aanstormde talent op het gebied van onderzoek in de kunst- en cultuursector? Op 25 juni 2015 zal Cultuurmarketing als onderdeel van de Cultuurmarketing Awards voor het eerst de Cultuurmarketing Scriptieprijs uitreiken. Dit is een prijs voor het beste scriptieonderzoek op het gebied van marketing, communicatie, cultureel ondernemerschap, beleid en organisatie in de culturele sector. Aanmelden kan tot 15 april 2015. Cultuurmarketing

financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt 30 ontwerpers, makers en collectieven bij hun presentatie tijdens de Salone del Mobile in Milaan. Gedurende deze belangrijke internationale beurs voor meubel- en productontwerp van 14 april tot en met 19 april 2015 presenteren zij hun nieuwste producten. Het openingsmoment vindt plaats door directeur Janny Rodermond tijdens de opening van de tentoonstelling 'Eat Shit' van Design Academy Eindhoven. Daarnaast organiseert het fonds in samenwerking met de Design Academy een inhoudelijk programma in de vorm van een serie Breakfast Talks. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Dutch Games Association roepen makers in de gamesindustrie op om een voorstel in te dienen dat gericht is op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom Keulen 2015. Deze Oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan deze beurs. Deadline voor deze Open Oproep is 1 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De mogelijkheden voor het aanvragen van een lening bij het Mondriaan Materiaalfonds zijn verruimd. Nieuw is dat nu ook een lening kan worden aangevraagd voor het maken van websites en archieven en voor de aanschaf van apparatuur en gereedschap. Bovendien kunnen kunstenaars al direct na hun afstuderen een lening aanvragen bij het Mondriaan Materiaalfonds. Mondriaanfonds
 • De eerstvolgende deadline van de regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaanfonds is 17 april. De regeling is van toepassing op musea en is bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Het gaat daarbij o.m. om thema’s als publieksbereik, zichtbaarheid en collectiebeleid. Mondriaanfonds
 • Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds, blogt over een bijeenkomst in Manchester van een zestal Europese kunstfondsen. Gedurende de bijeenkomst werd gesproken over het honorarium voor kunstenaars en het kunstenaarsinitiatief en het vergaren van draagvlak voor (publiek investeren in) kunst. In Denemarken loopt men voorop : hang- en stageld is bij wet geregeld, een honorarium gangbaar en er wordt nu zelfs gesproken over het tijdelijk in dienst nemen van kunstenaars die een expositie hebben. Mondriaanfonds
 • De officiële portretten, die door drie kunstenaars zijn gemaakt, staan sinds 1 oktober vorig jaar op internet te koop. Zowel de foto van Rineke Dijkstra als de pasteltekening van Iris van Dongen zijn 21 keer aangeschaft. Het schilderij dat Femmy Otten maakte van de koning, ging slechts vier keer over de toonbank. Het is goed gebruik dat in overheidsgebouwen (zoals rechtbanken en ambassades) een portret van het staatshoofd hangt. De drie officiële staatsieportretten zijn vorig in opdracht van het Mondriaan Fonds gemaakt. De Volkskrant
 • De filmdatabase op de website van de Netherlands Film Commission staat open voor updates. Buitenlandse filmproducenten die geïnteresseerd zijn in coproductie met Nederlandse professionals kunnen via de database op zoek naar producenten en cast & crewleden. De database is nog niet compleet. Het Filmfonds nodigt iedereen uit om zijn of haar gegevens bij te werken. Filmfonds
 • Maar liefst vijf Nederlandse documentaires zijn geselecteerd voor de aanstaande editie van het prestigieuze internationale documentaire filmfestival Hot Docs in Toronto (Canada), dat plaatsvindt van 23 april tot en met 3 mei. Filmfonds
 • Digitale literaire projecten 2013-2014 is een regeling van het Letterenfonds om de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten op het gebied van digitale media en/of internet te stimuleren. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Voor deze stimuleringsregeling is een bedrag van € 40.000,- per kalenderjaar beschikbaar, met een maximum van € 10.000,- per aanvraag. Eerstvolgende deadline is 28 april. Letterenfonds
 • In de brieven over talentontwikkeling van minister Bussemaker uit 2014 heeft zij een incidentele financiële bijdrage toegekend aan het Fonds Podiumkunsten voor de ondersteuning van nieuw talent. Het Fonds Podiumkunsten heeft ervoor gekozen om aan te sluiten bij de bestaande nieuwe makersregeling. Henriëtte Post, directeur, blogt over die keuze. Fonds Podiumkunsten
 • Eind 2014 heeft het Fonds Podiumkunsten met alle meerjarig gesubsidieerde instellingen gesproken over hun ervaringen met de meerjarige regeling. Doel van die overleggen was om hen de gelegenheid te bieden hun ervaringen met de regeling met ons te delen en suggesties voor verbetering te doen. Op basis van de gesprekken heeft het Fonds de Erasmus Universiteit gevraagd een uitgebreider onderzoek te doen naar de resultaten over 2013 van de meerjarig gesubsidieerde producerende instellingen. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten startte in 2014 het programma Fast Forward om ontwikkeling van Nederlands talent in een internationale context aan te moedigen. Deelnemers aan dit programma krijgen de gelegenheid met toonaangevende buitenlandse producenten samen te werken en zich te presenteren op internationale podia. De eerste twee projecten gaan van start : Sjaron Minailo start een traject samen met De Munt in Brussel en het Ragazze Quartet werkt samen met de Brit Josh Armstrong onder het dak van Cryptic in Glasgow. Fonds Podiumkunsten
 • De regeling Subsidie Reguliere Programmering in Theater – en Concertzalen (SRP) heeft als doel een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van podiumkunsten in Nederland te bevorderen. Een rechtspersoon die de programmering verzorgt van een of meer concert- of theaterzalen kan subsidie aanvragen. Deadline 29 april. Fonds Podiumkunsten
 • Donderdagmiddag 5 maart werd het vierde en laatste rondetafelgesprek in de tweede reeks van Fonds on Tour gehouden. Het thema ‘kwaliteit’ kwam die middag aan bod. Een gemengd gezelschap van jonge en ervaren podiumkunstenaars, programmeurs, artistiek en zakelijk leiders uit randstad en regio zitten aan tafel en worden onder leiding van Ruben Maes drie uur lang bevraagd en gehoord. Fondsontour.nl
 • Tot en met 15 april 2015 kunnen bibliotheek- en archieforganisaties aanvragen indienen voor een bijdrage uit het programma Metamorfoze, Nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed. De oorspronkelijke indiendatum is met veertien dagen verlengd. Het programma is geopend voor zowel de trajecten Archieven en Bijzondere Collecties (ABC) als Tijdschriften (BKT). Metamorfoze.nl
 • Het Future Europe Festival is een eenmalig, groots opgezet cultureel festival met podiumkunsten, beeldende kunst, design en storytelling. Het wordt in 2016 in Amsterdam gehouden als onderdeel van het Cultureel Programma rond het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De organisatie beoogt een festival dat openstaat voor nieuwe, prikkelende ideeën. De organisatoren vragen de nieuwe generatie die het Europa van de toekomst wil vormgeven om een antwoord te formuleren op urgente transitie-vraagstukken van deze tijd, op het gebied van duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, migratie en sociale innovatie. Deadline 3 mei. FutureEurope.nl
 • Het bestuur en de organisatie van Dutch Doc Photo hebben besloten de Dutch Doc Photo Award om het jaar uit te gaan reiken. Daarmee vervalt de editie van 2015. Het aanbod van interessante documentaire fotografie projecten waaruit de jury een keuze kan maken, wordt hierdoor verruimd. Ook geeft het de organisatie ruimte om zich te oriënteren op nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met andere partners op het gebied van documentaire fotografie. PhotoQ.nl
 • Hito Steyerl heeft de EYE Prize, de nieuwe prijs voor film en kunst, gewonnen. De Duitse kunstenaar wordt beschouwd als 'een van de spannendste artistieke persoonlijkheden van dit moment'. Feminisme, macht, geweld, internet en geheugen zijn vaste onderwerpen, vaak gepresenteerd met een flinke dosis humor en popmuziek. Met de EYE Prize krijgt Steyerl 25.000 Britse pond (ongeveer €34.000) om nieuw werk te maken. Filmkrant
 • De Meiden van Kots willen met hun crowdfundingproject op Voor de kunst 5000 euro binnenhalen voor hun album en een theatertour. Kots zingt frivole liederen over liefde, mannen en andere walgelijkheden. Het Parool

cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Beeldend kunstenaar Barbara Visser is voorzitter van de Akademie van Kunsten. 'Het eerste jaar was om te luisteren, nu is het tijd te gaan zenden', zegt ze. Zij ziet de Akademie als denktank en aanjager van het publieke debat waarbinnen de kunst weer een rol moet spelen. Er werden deze week 16 nieuwe leden geïnstalleerd en de Akademie presenteerde haar strategische agenda en activiteiten: De verbeelding en de macht. Zuiderlucht , De Volkskrant , Cultureel Persbureau , Theaterkrant , KNAW

architectuur en vormgeving

 • Schrijver en architect Christophe van Gerrewey vroeg 50 auteurs (architecten en historici) een "stuk architectuur" uit een bestaande literaire tekst te kiezen en dit in maximaal 450 woorden te beschrijven. Deze beschrijvingen werden naar 50 architecten en kunstenaars gestuurd met de vraag ze te verbeelden: in tekening, plattegrond, schets, foto, of hoe ook, met als enige voorwaarde dat dit beeld op papier kon worden afgedrukt; tekst en beeld gaan in het boek op de linker- en rechterpagina een confrontatie aan. Archined.nl
 • Nog negen gebouwen zijn in de race voor de titel BNA Beste Gebouw van het Jaar 2015. De jury onder leiding van Wim Pijbes (directeur Rijksmuseum) nomineerde: Rotterdam Centraal, Markthal Rotterdam, Kaasmakerij (Westbeemster), Montessorischool Waalsdorp (Den Haag), Grotiusgebouw Radboud Universiteit Nijmegen, High Tech Systems Park Hengelo, Brouwhuis (Oisterwijk), Woonhuis IT (Deventer) en Zomerhuis Texel (Oosterheerd). BNA
 • Dit jaar wordt een nieuwe Rijksbouwmeester benoemd. Het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van BZK publiceerde een profiel met een taakomschrijving. Maar komt die overeen met wat de vakgemeenschap van hem of haar verwacht. Op 11 mei organiseert Architectuur Lokaal hierover een openbaar debat onder leiding van Felix Rottenberg. De Architect
 • Herbestemming is de opgave van deze tijd. De overgang van nieuwbouw naar transformatie is geen gemakkelijke. Zie het kort geding van architect Hans Ruijssenaars tegen de Staat der Nederlanden over het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat volgens hem bij de transformatie van het Ministerie van EZ de met hem gemaakte afspraken niet zou zijn nagekomen. Harm Tilman blogt. De Architect
 • Een interview met directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van Rijksvastgoedbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor het afstoten van ongeveer drie miljoen vierkante meter nu het rijk alleen nog maar panden en objecten wil beheren die het echt nodig heeft. Herbestemming.nu
 • Vanuit internationaal perspectief kent Nederland geen grote steden, maar bestaat het uit een netwerk van middelgrote en kleine steden die relatief dichtbij elkaar liggen. In vergelijking met hun Europese concurrenten scoren Nederlandse steden minder op agglomeratiekracht. Uit recent onderzoek blijkt dat agglomeratiekracht vervangen kan worden door een goede positie van steden in internationale, nationale en regionale netwerken. Platform 31
 • Het Parktheater en Fontys Hogescholen in Eindhoven hebben de stad een bijzonder cadeau gegegeven: elf geluksplekken in Eindhoven om het leven nog mooier te beleven. Omroep Brabant
 • De expositie How We Work – Nieuwe projecten van de designers van nu, is nog te zien tot en met 17 mei in het Stedelijk Museum in ’s-Hertogenbosch. Het onderzoekende werkproces van jonge Nederlandse ontwerpers staat centraal in deze expositie. Uit de expositie blijkt dat de massa- en overproductie de huidige generatie ontwerpers niet onberoerd heeft gelaten. De noodzaak om duurzame wegen in te slaan en daarbij het experiment niet te schuwen, wordt algemeen onderkend. Zuiderlucht
 • Studio Makkink & Bey en Koert van Mensvoort zijn de nieuwe ambassadeurs van de Dutch Design Week (DDW). Eindhovens Dagblad
 • Wednesday Whiskey, het jonge herenschoenenmerk van Marijn Verschure, lanceert dit voorjaar een bijzonder project. Nationale en internationale kunstenaars werden uitgenodigd om een paar Wednesday Whiskey schoenen te voorzien van hun specifieke signatuur. Het resultaat is te zien in het Nederlands Leder en Schoenen Museum in Waalwijk. Mixed Grill

beeldende kunst

 • In deel 4 van de reeks ‘Kunstkritiek in Nederland 1885-2015’ gaat het over de meest nabije periode 1960-2005, de jaren dat er veel nieuwe stromingen ontstonden en de kunstkritiek zich soms geen raad wist. Is de kunstkritiek vluchtig en oppervlakkig geworden? Vrij Nederland
 • Curator Ardi Poels stelde in het Maastrichtse Marres Adam, Eve & the Devil samen, een verfijnde tentoonstelling waarvoor middeleeuwse miniaturen als uitgangspunt en inspiratiebron dienden. “De miniaturen fascineerden mij vanwege de relatie met de pigmenten die door monniken tot vaste massa worden gebonden. Dit ‘oplossen in tijd’; het defragmentariseren en verpulveren kom ik tegenwoordig in veel werken tegen, en geeft voor mij op mooie wijze uitdrukking aan de tijd waarin wij leven.” Metropolis M
 • Het Fries Museum heeft een tentoonstelling samengesteld uit een schenking van Willem van Zoetendaal. De schenking van vormgever en uitgever Van Zoetendaal, bestaat uit ruim honderd foto’s van vooraanstaande Nederlandse en internationale fotografen. Voor de tentoonstelling, die de titel Dicht op de huid draagt, is een zorgvuldige selectie gemaakt. PhotoQ.nl
 • STRP Biënnale succes met ruim 29.000 bezoekers. Eindhovens Dagblad
 • Het huis waar Vincent van Gogh ooit aan het St. Annaplein in Tilburg woonde, wordt in 2016 een kunstcafé. Het moet een vrijhaven worden voor kunstenaars met voorstellingen vanuit een glazen kooi en verschillende exposities. Brabants Dagblad

film

 • De prijswinnaars op het Holland Animation Film Festival. XGN.nl
 • Voor de eerste keer gaat Imagine Film Festival een dag wijden aan de fantastische film van eigen bodem. Dat gebeurt tijdens een industriedag op vrijdag 17 april aanstaande in EYE. De Nederlandse science fiction Gliese 581 van regisseuse Rianne Haak en productiebedrijf Wanderlust gaat die dag in première . De met een minimaal budget gerealiseerde film kent zijn oorsprong in 2012 als afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Maar groeide, door het omvangrijke post-productie traject, uit tot een meerjarentraject project waar vele, vaak jonge filmmakers aan meewerkten. Holland Film Nieuws, NBF
 • De Amsterdamse regisseur Mischa Rozema en het productiebedrijf PostPanic zijn succesvol in Hollywood. Warner Bros gaat van hun korte film Sundays een heuse bioscoopfilm maken. Het Parool

letteren

 • De genomineerden voor de J.C. Bloem-poëzieprijs 2015 zijn bekend. De prijs voor de beste tweede dichtbundel. Literatuurplein
 • Het boek Birk van Jaap Robben (De Geus) heeft de meeste stemmen gekregen en won daarmee de Publieksprijs van de Dioraphte Literatour Prijs 2015. In de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig heeft De veteraan van Johan Faber (Nijgh & Van Ditmar) gewonnen. De Juryprijs in de categorie Vertaald gaat naar Eleanor & Park (Van Goor), vertaald door Annelies Jorna en Ineke Lenting en geschreven door Rainbow Rowell. De winnaars ontvangen per titel €15.000 aan prijzengeld. CPNB
 • Made in Europe : de kunst die ons continent bindt van Pieter Steinz, een uitgave van Nieuw Amsterdam, heeft de Gouden Tulp 2015, de prijs voor het beste informatieve boek, gewonnen. Steinz die het boek samen maakte met ontwerper Sander Pinkse ontving een sculptuur van Jeroen Henneman. NRC
 • De Filter Vertaalprijs wordt jaarlijks toegekend voor een in het voorafgaande kalenderjaar verschenen vertaling die door de jury als de meest bijzondere wordt beschouwd. Een belangrijk criterium voor bekroning is de creativiteit van de vertaler bij het oplossen van vertaalproblemen die voortvloeiden uit de eigen, bijzondere aard van het te vertalen werk. De genomineerden zijn bekend. Literatuurplein
 • De Boekenleeuw en de Boekenpauw zijn uitgereikt. Dit zijn de prijzen voor respectievelijk het beste en het mooist geïllustreerde kinder- en jeugdboek in Vlaanderen. Met Veldslag om een hart, een uitgave van Davidsfonds/Infodok, wint Michael De Cock voor de eerste keer de Boekenleeuw. De illustraties in het boek zijn van Gerda Dendooven. Ingrid Godon wint voor de tweede keer de Boekenpauw, dit jaar voor Ik denk, een uitgave van Lannoo, met teksten van Toon Tellegen. Literatuurplein
 • CoffeeCompany Book Award is voor Marloes Kemming, Schrijven on line
 • Op zaterdagavond 16 mei vindt in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch een nieuw literair luisterfestival plaats. Onder de noemer Radio Verkade presenteren Literair Productiehuis Wintertuin en de Verkadefabriek een veelzijdige avond met actuele woordcultuur: van boek tot live radio, van poëzie tot liedtekst. Brabants Dagblad
 • Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Antony Kok en Theo van Doesburg in Tilburg hun eerste ‘Soirée Intime’ organiseerden. Voor een dichtavond op 20 april in de Polygonale Loods in de Tilburgse Spoorzone wordt gezocht naar woordkunstenaars die een eigen klankgedicht ten gehore willen brengen. Brabants Dagblad

muziek

 • Proud Of The South, het talentenprogramma voor Brabantse artiesten en bands, kijkt tevreden terug op het eerste jaar. De samenwerking tussen de zes grootste Brabantse podia (013, Effenaar, Gebouw T, Groene Engel, Mezz en W2) en het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC) mag succesvol worden genoemd. Tilburg.com
 • Sophia Karma heeft met haar nummer This Girl de meeste stemmen binnengehaald en zo een plek veroverd op de cd Alle 015 Goed. Alle acts voor de plaat met muzikaal talent uit Tilburg en Turnhout zijn nu bekend. De cd-presentatie is op 15 mei in De NWE Vorst. Brabants Dagblad
 • Tien tips voor de 19e POBparade, de muzikale kroegentocht in Breda. 3voor12.vpro.nl
 • De 40ste jubileumeditie van JazzBoZ, het jazzfestival in de binnenstad van Bergen op Zoom, wordt een verrassende mix van jonge rijzende sterren als Kovacs en vertrouwde topacts als New Cool CollectiveBig Band. BN – De Stem

theater en dans

 • Anne Teresa De Keersmaeker, Christoph Marthaler en Georgis Asperghis worden bekroond met een Gouden Leeuw op de Biënnale van Venetië, een oeuvreprijs voor hun bijdrage aan respectievelijk de dans, het theater en de muziek. Theaterkrant
 • Karina Holla heeft het Luc Boyer Wisselvoorwerp ontvangen uit handen van Irene Schaltegger, vanwege haar grote staat van dienst en betekenis voor de mime. Het wisselvoorwerp is een doorgeefprijs voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de mime of het mimeonderwijs in Nederland. Theaterkrant
 • Marc Vlemmix, oud-directeur van danshuis Station Zuid, kreeg in 2010 te horen dat hij Parkinson had. Zelf geen danser, vroeg hij Andrew Greenwood, zijn balletmeester, om hulp. Sinds 2jaar laten Greenwood en Vlemmix onder de naam Dance for Health ook andere patiënten dansen. VU Medisch Centrum startte onlangs een onderzoek naar de effecten. Mest
 • Interview met Sefton Clarke over voeding en krachttraining voor dansers. Clarke danste achttien jaar bij onder andere het Nationaal Ballet en The Royal Ballet in Londen. Nu werkt hij als personal trainer bij Het Nationale Ballet, de Nationale Balletacademie en de Health Club Jordaan in Amsterdam. Dans magazine
 • Dansers van Het Nationale Ballet zijn te zien in de nieuwe video van de Nederlandse top dj Armin van Buuren. Dans magazine

kunst in de openbare ruimte

 • Op 19 maart kwamen tientallen kunstenaars en mensen uit de kunstsector naar Tilburg voor een symposium bij het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc): bkkc connects | over kunst, omgevingskwaliteit en opdrachtgeverschap. Een verslag op de site van BK Informatie. BK-Info
 • Ron van de Ven presenteerde zijn ontwerp voor een kunstwerk dat geplaatst zal worden op de hoek van de Stationsstraat en het Stationsplein in Boxtel. Dit ter ere van de viering 150 jaar Spoor in Boxtel. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Ateliereen Architecten uit Eindhoven heeft in samenwerking met MaMu architecten een uitkijktoren in de Belgische gemeente Lommel ontworpen. Deze dertig meter hoge toren staat in het bijzondere natuurgebied 'De Lommelse Sahara'. Architectenweb.nl
 • Fooddesigner Chloé Rutzerveld uit Eindhoven zette samen met samen met onderzoeksinstituut TNO het project Edible Growth op, een 3D-printer om vers voedsel te printen. “De methode is nog steeds in ontwikkeling. Het is mogelijk om een eetbaar omhulsel te printen. Daar moet op een of andere manier nog wel een versteviging in worden aangebracht.” Omroep Brabant
 • Er is een hoop gedoe rond kunstenaar Tom Claassen. Zo betaalt hij uit eigen zak de dertig mille aan restauratiekosten voor het kunstwerk De Mol in Best terug. Op visite gaan bij zijn eigen beelden? Nou nee, het komt eigenlijk niet eens in hem op. Ze staan op zo’n veertig plekken in Nederland, op rotondes, bij kruispunten, langs autobanen en in woonwijken. Een interview. Zuiderlucht
 • Twee West-Brabanders, Peter Franssen en Martin Copier, maken kans op de BAS Grafiekprijs 2015. Kunst.nl, een initiatief van kunstverhuurder Business Art Service uit Raamsdonksveer, reikt 19 april voor de tiende keer de BAS Grafiekprijs uit. BN de Stem
 • Finissage van het Project Sammling Weltensand in de Cacaofabriek in Helmond. Een gigantisch mozaïek van veelkleurig wereldzand, waar meer dan zes weken aan gewerkt is en dat binnen een half uur weer werd bijeengebracht met een wervelende dans. Met het project Sammlung Weltensand boekte Elvira Wersche al succes in de gehele wereld. Eindhovens Dagblad
 • Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch toont werk van de kunstenaar Henk Visch. Het werk is in eigendom van de gemeente en wordt ter bruikleen afgestaan voor een periode van 2 jaar. Brabants Dagblad
 • Animator Børge Ring werkte jarenlang bij de studio van Marten Toonder en won daarna een Oscar voor Anna & Bella. Zijn autobiografie verscheen eerst in het Deens, maar is nu vertaald. Filmkrant
 • Lucas de Waard uit ’s-Hertogenbosch is blij met zijn debuutroman 'De Kamers'. Hij gaat twee toneelstukken schrijven en hoopt tussen de bedrijven door toch ook aan een nieuwe roman te beginnen. Omroep Brabant
 • Rapper Extince is terug, met een nieuw album. Mest
 • Ze begonnen in een schoolcoverband, maar besloten vrij snel zelf muziek te gaan schrijven. De nummers werden thuis opgenomen. Om een album uit te kunnen brengen, had New Dutch Generation uit Oss echter geld nodig. Dat wist de band binnen te slepen via een crowdfundingactie op Voordekunst. Inmiddels zijn de cd’s van Metempsychosis geperst en wil de band gaan optreden. Cleeft.nl
 • Peter Pan Speedrock uit Eindhoven mag zich al ruim tien jaar de huisband van het Paaspop festival in Schijndel noemen. Nog altijd een enorme eer, vinden ze. Omroep Brabant
 • Het eerste album ’Vlek Speck’ leunde nog vooral op jazz, maar met hun tweede cd ’Smoking Gun’ is duidelijk dat rock ook een plekje heeft gevonden in de muziek van het septet Vlek. En die lijn wordt nog verder doorgezet bij het nieuwe werk dat ze speelden in het Tilburgse jazzpodium Paradox. 3voor12.vpro.nl
 • Snow in June, de nieuwste productie van LeineRoebana, kenmerkt zich door een onvoorstelbare fijngevoeligheid voor muziek en vooral voor wat muziek kan zijn. Theaterkrant , Dans magazine
 • The Ruggeds, de Eindhovense breakdancers, zijn wereldberoemd. Onlangs wonnen ze nog UK Champs, zeg maar het Wimbledon van de headspins. Mest

kunstonderwijs

 • De installatie Famous Death van studenten en docenten van de opleiding Communication and Multimediadesign (CMD) van Avans hogeschool Breda, is genomineerd voor een internationale Art and Olfaction Award. De installatie biedt de mogelijkheid om de laatste geuren te ruiken uit het leven van beroemde doden als Kennedy en Lady Di, is nu op een expositie in Duitsland die gaat over het gebruik van geuren in kunst. BN – De Stem
 • Angelo Raaijmakers is student aan AKV/St. Joost en wil afstuderen met de korte speelfilm Droefgeest. Hij is er inmiddels een halfjaar mee bezig. Dag en nacht, bijna. Door middel van crowdfunding wil hij voldoende budget verkrijgen. Breda vandaag
 • Studenten van NHTV hebben dit jaar drie nieuwe short dramafilms voor de Oculus Rift gemaakt. De films onder de naam ‘The Prism’ zijn gemaakt voor Go Short, het International Short Film Festival in Nijmegen. Breda vandaag

cultuureducatie en – participatie

 • Fontys Hogeschool Kind en Educatie start in september 2015 met Pabo University. In samenwerking met Tilburg University realiseert Fontys deze unieke opleiding voor vwo’ers, die een hbo-bacheloropleiding voor leraar basisonderwijs kunnen combineren met een universitaire master van Tilburg University. Fontys start met Pabo University om tegemoet te komen aan de roep vanuit de samenleving om meer leraren basisonderwijs met een masteropleiding. Er zijn in het basisonderwijs ook leraren nodig die zich bekwaamd hebben op andere disciplines dan pedagogiek en onderwijskunde. Juist masters in de hoek van kunst-, cultuur en communicatie kunnen daarom belangrijke bijdragen leveren. Fontys.nl
 • Freek en Hella de Jong Foundation gaat de educatieve activiteiten van EYE ondersteunen. Dankzij de bijdrage van hun fonds kan Filmmuseum EYE in het eerste jaar de map ‘Avonturen in het donker’ gratis beschikbaar stellen aan alle basisscholen in Nederland. EYE
 • In de Trouwlaan, Zeehelden- en Uitvindersbuurt is project ‘Wijland’ in volle gang. Theatermakers van kunstcollectief Begane Grond tekenen verhalen op uit de Tilburgse wijk, om er vervolgens kunst van te maken. En omdat kunst een museum verdient, verandert de buurt in oktober in een heus openluchtmuseum. ContourdeTwern ondersteunt het kunstcollectief bij dit project. Tilburg.com
 • Inwoners van wijken in Etten-Leur werken mee aan de muurschildering in de fietserstunnel bij de Hoge Neer. BN - De Stem
 • Les Musiciens Joyeux, stichting amateurkunst Art-Fact en Factorium willen d.m.v. een speciale dag de interesse van jongeren voor het accordeon wekken. Brabants Dagblad
 • Binnen de accordeonvereniging Tutta La Forza uit Schijndel zijn twee orkesten: Prima en Secunda. Ze gaven beide een concert. Brabants Dagblad
 • Bij het van Abbe Museum in Eindhoven komen twee rondleidingen voor mensen met afasie. Ook de bibliotheek Eindhoven houdt een activiteit voor de doelgroep. Eindhovens Dagblad

kunstbeoefening

 • De rockopera Jesus Christ Superstar wordt op tweede paasdag in Markant Uden opgevoerd door Koor Karakter. Het Boekelse koor, de rockband en het Zuid Nederlandse Begeleidingsorkest (25 man) staan onder leiding van dirigent Lex Wiersma. Brabants Dagblad
 • De Duketown Barbershop Singers bestaan op 1 mei 25 jaar. Dat viert het Bossche koor onder meer met een trip naar Engeland. Brabants Dagblad
 • Begin juni zijn aan de Maas bij Lith de allerlaatste voorstellingen te zien van het openlucht theaterstuk Dorp aan de Rivier. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • In aanloop naar de ledenvergadering van 18 juni 2015 vraagt de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) haar leden mee te denken over de toekomst. Dit doet de VOB met een enquête over de nieuwe ontwikkelagenda, 'Route 2020'. Bibliotheekblad
 • De komende jaren bouwt de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor inventariseert zij wat er al aanwezig is aan digitaal bibliotheekmateriaal en hoe deze collecties eruit zien. Bibliotheken kun nog vóór 15 april hun collecties aanmelden. Informatieprofessional
 • In het Trendrapport open data 2015 concludeert de Algemene Rekenkamer dat het kabinet en de afzonderlijke departementen in het afgelopen jaar stappen hebben gezet om ervoor te zorgen dat open data gangbaarder worden, maar dat er door de overheid nog veel meer gegevens als open data kunnen worden aangeboden dan op dit moment het geval is. Bibliotheekblad , Binnenlands bestuur
 • De Haagse Rechtbank heeft op 1 april vonnis gewezen in de zaak tussen de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Stichting Leenrecht (SL). De Haagse rechtbank heeft in het vonnis de prejudiciële vragen voor het Europese Hof van Justitie gepubliceerd. De Vereniging van Openbare Bibliotheken is verheugd dat het Europese Hof zich gaat buigen over deze zaak en dat deze procedure zal leiden tot een principiële uitspraak die ook openbare bibliotheken in andere Europese landen aangaat. Bibliotheekblad
 • De Bibliotheek ’s-Hertogenbosch is een zoektocht begonnen naar vrienden. Voor 15 euro per jaar mag je jezelf ‘Vriend van de BIEB’ noemen. Brabants Dagblad
 • Theaters Tilburg en de Bibliotheek Tilburg Centrum werken samen rondom een drietal voorstellingen die plaatsvinden in Theaters Tilburg. Het gaat hierbij om de muziekvoorstelling ‘De Hemel’ en de familievoorstellingen ‘Nijntje viert feest’ en ‘Polleke’. Op deze manier verbindt de Bibliotheek haar collectie en activiteiten aan de voorstellingen van Theaters Tilburg. Tilburg.com
 • De bibliotheek in de gemeente Heusden gaat zich voorbereiden op een toekomst waarin het meer doet aan educatie dan dat het een plek is waar boeken worden uitgeleend. Brabants Dagblad

erfgoed

 • Van 9 tot en met 12 maart vond de Week van het Digitaal Erfgoed plaats. De week werd geopend op maandag 9 maart met een bijeenkomst in Den Haag waar de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed werd gepresenteerd. De vier pijlers van de Strategie zijn: samenwerken en sturen vanuit de vijf grote netwerkorganisaties (Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Beeld en Geluid en de KNAW); bestaande voorzieningen benutten en opschalen; de waarde van het digitaal erfgoed versterken, op basis van de gebruikersvraag technische en functionele voorzieningen samenbrengen en vooral ook verder brengen. DEN
 • De particuliere eigenaren van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam kunnen de torenhoge onderhoudskosten van het Werelderfgoed niet opbrengen. De directie vraagt ze afstand te doen van hun aandeel en in te stemmen met verkoop. Adviesbureau Grontmij heeft in opdracht van de Van Nelle Fabriek becijferd dat voor onderhoud van het 85 jaar oude industriële monument aan de Delfshavense Schie de komende 20 jaar bijna 40 miljoen euro nodig is. Algemeen Dagblad
 • Steeds meer kerkgebouwen, vaak beeldbepalende monumenten, komen leeg te staan. In het Friese Goënga zetten dorpsbewoners er samen de schouders onder, om hun monumentale kerkgebouw te behouden. Dorpsbewoners werden eigenaar van een Rijksmonument. Monumenten.nl
 • In maart organiseerde DEN in samenwerking met SmartCulture een Open Erfgoed Koffie in Eindhoven.
 • SmartCulture is een project dat oplossingen ondersteunt die technologiën, creatieve industrie en digitaal erfgoed combineren, zoals het project meSch waar DEN aan mee werkt. Deze Open Erfgoed Koffie was dan ook niet alleen op erfgoedprofessionals maar juist ook op creatieven gericht. Tijdens de koffie bleek dat er zowel bij de Brabantse erfgoedsector als bij de creatieve industrie interesse is voor samenwerkingen. DEN
 • Vorig jaar werd een historisch waardevolle muurschildering in de KVL in Oisterwijk per ongeluk overgeschilderd tijdens de renovatie door de Provincie Brabant en, zo bleek achteraf uit onderzoek, voor goed vernield. Recent is ook een meer dan eeuwenoude stoomketel verdwenen en door een sloper afgevoerd. Het werd later in delen teruggevonden op een sloperij en door vrijwilligers veiliggesteld. Oisterwijk Nieuws
 • De St. Martinuskerk is op vrijdag 27 maart opnieuw in gebruik genomen na een grondige renovatie. De restauratie van de kerk werd mogelijk gemaakt door de verkoop van de pastorie aan de gemeente Rucphen. Daarnaast kon de parochie ook gebruik maken van subsidie omdat de St. Martinuskerk een Rijksmonument is. Internetbode
 • Sinds 1915 levert de Bossche familie Van Balkom de stadsbeiaardier. Ter gelegenheid daarvan is er een expositie ingericht in het Bossche Sint- Jansmuseum. Brabants Dagblad
 • Het Breda’s Museum organiseert de schilders wedstrijd 'Schilder als Van Gogh'. Naast de expositie van de prijswinnaars, staat ook de tentoonstelling Vincent and I op de agenda. BN – De Stem
 • Nune Ville aan de Berg in Nuenen is klaar om The Vincent Affair te ontvangen. Voor The Vincent Affair zocht designstudio EDHV zeven moderne designers/kunstenaars die ieder een kamer in Nune Ville inrichtten. In het pand en op andere locaties zullen ook workshops, brainstorms, lezingen, muziek, dans en toneel georganiseerd worden. Eindhovens Dagblad
 • Het bestuur van heemkundekring De Drie Heerlijkheden (DDH) bood het Van GoghHuis aan de Markt in Zundert een cadeau aan: exemplaren van de Lombarts-Calville (appelboom) en Jochems Roem (frambozenstruik). Die krijgen een plaats in de tuin van het Van GoghHuis. BN - De Stem

recreatie en vrijetijdseconomie

 • Wat het moet gaan kosten weet nog niemand. En hoe het de spreiding van toeristen over Nederland moet bevorderen, is ook nog onduidelijk. Maar die Nationale Toeristenpas moet er komen. Dat vinden althans D66, VVD en CDA. Ook het kabinet steunt het plan om het buitenlandse gasten makkelijker te maken om met het openbaar vervoer door Nederland te reizen. De Volkskrant
 • Kleinschalige bedrijven in het plattelandstoerisme hebben moeite om zich te profileren op internet en goed te scoren in zoekmachine Google. De Universiteit Wageningen deed onderzoek naar kansen voor dit soort bedrijven om een strategie te ontwikkelen om klanten te vinden en binden. Pretwerk.nl
 • De Efteling is wederom het leukste uitje van Nederland volgens de leden van de ANWB. Ook vorig jaar was het pretpark in Kaatsheuvel de favoriete bestemming om naar toe te gaan voor een uitje. Het Klok & Peelmuseum in Asten is volgens de leden het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’ vanwege de sfeer. Pretwerk.nl
 • Colonel Parker, de man die Elvis Presley groot maakte, was van oorsprong een Bredanaar : Dries van Kuijk. In het kader van de tentoonstelling De Elvis Code in het Breda’s Museum, organiseren VVV Breda en Breda Promotions een wandeling waarin de jonge Dries centraal staat. Breda vandaag
 • Nuenen zal de komende tijd nog veel meer toeristen mogen verwelkomen, want in het Van Gogh-jaar is het topdrukte voor het museum Vincentre in Nuenen. Omroep Brabant

Reageren