BKKC Mestmag logo Adverteren
Online community voor cultuur in Noord-Brabant

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

> meld je aan voor de mailservice trends & ontwikkelingen

Winterfestival SLAPEN - theater De NWE Vorst – Tilburg – 28 & 29 december 2015

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft het startsein gegeven voor Europe by People. Dat is een uitgebreid cultureel programma rondom het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Opdrachtgever is het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gehele programma is te zien op de website Europe by People.  Elsevier  , Europe by People 
 • Kunsten’92 heeft op zijn website een jaaragenda geplaatst met bijeenkomsten over het cultuurbeleid. Kunsten’92 
 • over  Op maandag 14 december 2015 vond dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het centrale thema was dit jaar ‘Ruimte voor Cultuur’.  Een uitgebreid verslag van het congres door middel van tweegesprekken, filmpjes, verslagen etc. in beeld en woord is te vinden in het online magazine. De (PowerPoint) presentaties die gehouden werden tijdens de conferentie zijn ook terug te zien. Cultuur in Beeld  , Cultuur in Beeld 
 • Het Vlaamse cultuurtijdschrift Rekto:Verso en het Nederlandse Transitiebureau hebben gezamenlijk een dubbelzijdige editie gemaakt over ‘de doem en de dromen van deze tijd’. De uitgave komt tot stand in het kader van het BesteBuren-jaar en speelt in op de leemte in de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. De editie (ook online te lezen) bestaat uit een ‘zwartboek’ (‘een duistere waaier van de wantoestanden en misverstanden in onze Lage Landen’) en een witboek (‘een levendige waaier van voorstellen en alternatieven voor de komende jaren van kunst en cultuur in de Lage Landen’). Het zwartboek bestaat uit vijf dialogen tussen Vlaamse en Nederlandse kunstenaars en wetenschappers, het witboek bevat acht utopische ideeën op het gebied van kunst en cultuur. Theaterkrant
 • De Omgevingswet is op dit moment een puzzel met ontbrekende stukjes. Of gemeenten daadwerkelijk beter af zijn met het nieuwe stelsel, is nu nog niet te beoordelen, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG stuurde een formele reactie op de vier concept-uitvoeringswetten (AMvB’s) die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor een preconsultatie had rondgestuurd. De vereniging heeft ‘nog steeds een positieve grondhouding ten opzichte van de stelselwijziging’, waarin goede ambities zitten om besluiten over de fysieke leefomgeving ook voor gemeenten beter en eenvoudiger te maken. Na grondige lezing van de concept-AMvB’s, samen met circa vijftig gemeenten en omgevingsdiensten, constateert de VNG echter dat er nog veel onduidelijk is, schrijft de vereniging in de brief aan de minister. Binnenlands bestuur  , VNG
 • Hoe kun je binnen gemeenten, provincies en waterschappen anticiperen op de veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle Omgevingswet? Zeven bestuurders vertellen erover in een online publicatie van VNG. VNG
 • Nog steeds is er sprake van een woningtekort. Tegelijkertijd staat naar schatting 40 tot 50 miljoen vierkante meter vastgoed leeg. Ga daar eens anders mee om, vindt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Hij pleit voor meer hergebruik. Volgens cijfers van Dynamis is de hoeveelheid beschikbare kantoorruimte in 2015 gedaald. De daling is bijna volledig tot stand gekomen door transformatie van kantoren.. Nieuwsuur  , Cobou 
 • De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Zo komen er vanaf 1 juli 2016 onder andere meer mogelijkheden om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In de Tweede Kamer maken partijen zich zorgen om de verrommeling die dit plan in de hand gaat werken. Ook natuurorganisaties zijn bezorgd. Rijksoverheid.nl , TrouwBinnenlands bestuur  , De Architect
 • De commissie Financiën van de Eerste Kamer heeft een brief aan staatssecretaris Wiebes gestuurd met veel kritische vragen die er nog leven rond het vervangen van de VAR-verklaring door een modelcontract. BNR
 • Noord-Nederland gaat los met het uitvoeren van innovatieve ideeën. Bedrijven en overheden grijpen een scala aan culturele festivals en evenementen aan om met vernieuwende concepten te experimenteren. Dat kunnen nieuwe snacks zijn maar ook bijvoorbeeld innovatief sanitair of hightech uitvindingen. De drie noordelijke provincies plus de hoofdsteden trekken de kar van het project, genaamd Innofest. Binnenlands bestuur  , Clicknl
 • Het Orkest van het Oosten gaat fors reorganiseren. De 62 musici van het orkest moeten allemaal in deeltijd (maximaal 70 procent) gaan werken. Dat levert een besparing van elf tot twaalf voltijdsbanen op. Ook de staf zal worden verkleind en de inhuur wordt sterk teruggebracht. In de komende drie maanden moet de sanering gebeuren. Dat blijkt uit het Werkplan dat het financieel noodlijdende orkest heeft ingeleverd bij de provincie Overijssel. Overijssel wil een gesaneerd Orkest van het Oosten voorlopig financieel blijven steunen. Gedeputeerde Staten vinden dat het orkest een ‘realistisch’ nieuw werkplan heeft ingediend.   NRC , inlog vereist , Tubantia
 • De provincie Flevoland investeert in 2016 weer volop in de podiumkunsten in Flevoland. Komend jaar krijgen vijftien culturele instellingen subsidie voor de organisatie van professionele podiumkunstfestivals, concerten of voorstellingen. Bij het besluit over de podiumkunstsubsidies laat de provincie zich adviseren door de Adviescommissie Podiumkunsten Flevoland. Flevopost.nl 
 • De provincie Zuid-Holland stelt in 2016 bijna 2,8 miljoen euro beschikbaar voor restauraties van rijksmonumenten. De provincie hecht grote waarde aan het behoud en beleefbaar maken van cultureel erfgoed. Zij wil erfgoed graag doorgeven aan volgende generaties. Want erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spinoff. Zuid-Holland
 • Op 17 maart 2016 wordt tijdens een feestelijke uitreiking in Bergen op Zoom (de winnende gemeente van 2014) bekend gemaakt welke gemeente de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 wint: Arnhem, Beesel, Haarlemmermeer, Heerlen of Tiel. Voorafgaand aan de uitreiking organiseert de gemeente Bergen op Zoom een symposium met de werktitel ‘Levendige binnenstad? Leegstand geen bezwaar!’. BNGErfgoedprijs
 • PVDA - gemeenteraadslid Post wil dat de gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor avondopenstelling van de grote musea in de stad Utrecht en of de musea hier zelf positief tegenover staan. De ervaring in Amsterdam en ’s-Gravenhage is dat de stadsbewoners zélf er meer gebruik van maken, om de toeristische drukte overdag en in het weekend te mijden. DUIC.nl 
 • CityLab010 stelt in 2015 in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van innovatieve plannen van Rotterdammers. Rotterdammers deelden ruim 150 plannen met elkaar via CityLab010.nl. De gemeente  Rotterdam ondersteunt 46 van de 150  initiatieven met subsidie. De initiatieven zijn verdeeld over in totaal negen thema’s: Duurzaamheid en Mobiliteit, Buitenruimte, Sport, Cultuur, Kansrijke Wijken, Veiligheid, Economie, Werkgelegenheid en Onderwijs. Emerce 
 • De formule van de taxshelter is in België de voorbije tien jaar uitgegroeid tot een broodnodige manier om films van eigen bodem gemaakt te krijgen. Bedrijven worden aangemoedigd om te investeren in filmproducties door die investeringen fiscaal aftrekbaar te maken. De regeling wordt nu doorgetrokken naar podiumkunsten. Daarover zijn de Belgische  regeringspartijen het eens geworden. Bedrijven die investeren in podiumproducties kunnen daar belastingvermindering voor krijgen. De Standaard

noord-brabant

 • De eerste onderzoeksresultaten van het Van Goghjaar 2015 in Noord-Brabant zijn gepresenteerd. In totaal trokken meer dan 1 miljoen Nederlanders er een dagje op uit om deel te nemen aan het cultureel hoogstaande programma in Noord-Brabant rondom het Van Goghjaar. Ruim 900.000 Nederlanders brachten een meerdaags bezoek aan Brabant vanwege Van Gogh 2015. Cultureel is de provincie nationaal stevig op de kaart gezet en met een record aantal publicaties bleef het themajaar ook in het buitenland niet onopgemerkt. Omroep Brabant ,  Pretwerk
 • bkkc werkt er hard aan dat literatuur (in Brabant) een vanzelfsprekende plek in de kunstenplannen van 2017-2020 van de verschillende overheden en fondsen krijgt. bkkc 
 • "Verbinding houden, het lijkt de grote opdracht voor het komende decennium, als we de samenleving ook echt een samenleving willen laten blijven." Deze woorden sprak commissaris Wim van de Donk in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsontmoeting op 7 januari 2016. Ook werd de rol van de provincie hierin belicht. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda, het MOTI en het Bredaas Museum presenteerden de toekomstplannen voor een nieuw museum, dat gevestigd wordt in het gebouw van het MOTI aan de Bredase Boschstraat. De nieuwe  organisatie heeft nog geen naam maar het is de samenvoeging van het huidige Bredaas museum en het MOTI (Museum of the Image). De nieuwe museumorganisatie wil ook op allerlei andere plaatsen in de stad, zoals de Grote Kerk, de KMA, het Begijnhof of het nieuwe Bredase station, tentoonstellingen organiseren. Met een begroting van vier-en-een-half miljoen en ongeveer 25 man personeel gaat het nieuwe museum tentoonstellingen organiseren over de geschiedenis van de stad én over beeldcultuur. In de cijfers is rekening gehouden met 60.000 bezoekers per jaar, al werd dat een 'voorzichtige schatting genoemd. Het programma van het museum getiteld ‘Verbeelding aan de macht’ wordt officieel gelanceerd met de officiële opening op 25 maart 2017. Mocht de verkoop van het huidige gebouw van het Bredaas Museum  lang duren, dan is het een optie om de lege zalen in te richten met tijdelijke kunstexposities aangevuld met tentoonstellingen die bij bepaalde evenementen aansluiten. De gemeenteraad in Breda moet zijn goedkeuring aan de plannen geven. De raad bespreekt het voorstel naar verwachting in april.  BN – De Stem ,  Breda Vandaag , Omroep Brabant  , BN – De Stem
 • Gemeente Breda en het bestuur van het Generaal Maczek Museum onderzoeken komende periode de mogelijkheden voor de toekomst van het museum. Een tijdelijke locatie totdat er een permanente oplossing is, staat hierin centraal. Ook wordt er druk gezocht naar mogelijke financiering. Breda Vandaag
 • Het aantal hedendaagse kunstinstellingen in West- Brabant uitgedund in de laatste twintig jaar. BN – De Stem
 • Het Eindhovense Centrum voor de Kunsten (CKE) wacht op wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) voordat het aan de slag gaat met nieuwe toekomstplannen. Het CKE wil van de wethouder weten hoe haar toezegging aan de gemeenteraad dat het centrum nieuwe plannen kan gaan maken in de praktijk er uit ziet. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Eindhoven start een nieuwe marketingcampagne om de stad te promoten. Onder de slogan 'Share the Vibe', lanceren Eindhovense beeldmakers de komende tijd hun visie op de stad. Dat maakte burgemeester Rob van Gijzel bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.  Interviews met 3 Eindhovens beeldmakers, die deelnamen aan Share the Vibe: Raw Color, Niels Hoebers, Bart Hess.  Omroep Brabant  ,  Eindhovens Dagblad  , e52.nl  , e52.nl   , e52.n 
 • De Eindhovense culturele broedplaats Lab-2 gaat toch niet naar het voormalige koelgebouw van FrieslandCampina aan de Dirk Boutslaan. opknappen van het pand wordt te duur, laat Chris de Zeeuw van Lab-1 weten. Met het muziekpodium Mohr Music gaat hij nu op zoek naar een andere locatie voor het vervolg op Lab-1. Eindhovens Dagblad
 • Het plan voor woningen op de plaats van de panden Stratumsedijk 103-111 kan geen genade vinden in de ogen van de welstandscommissie. Van de gemeente Eindhoven. Projectontwikkelaar Aartsen en Partners moet zijn huiswerk overdoen. Eindhovens Dagblad
 • Een nieuwe naam voor het Helmondse Theater Speelhuis lijkt een brug te ver, maar mogelijk krijgt het oude Speelhuisplein wél een nieuwe naam. Nu het theater permanent gevestigd blijft in een voormalige kerk aan de Kromme Steenweg, wil de gemeente het adres daar omdopen tot Speelhuisplein. Eindhovens Dagblad 
 • Kunstwerken in het Helmondse Gemeentemuseum en het Kasteel worden komend jaar aangelicht met ledlampen. Het museum doet de bestaande halogeenverlichting in de loop van 2016 de deur uit en vervangt alle lichten door leds. Het Helmondse museum verwacht maximaal 140.000 euro kwijt te zijn aan de investering. Eindhovens Dagblad 
 • De gemeente Tilburg heeft de verdeling van de evenementensubsidie 2016 bekendgemaakt. Organisatoren konden tot begin september subsidie aanvragen voor het evenement die zij aankomend jaar willen organiseren. Tilburg trekt in totaal €450.000 uit voor subsidies aan evenementen in de stad. Van deze €450.000 was al €253.750 toegezegd en gereserveerd in 2015. Tilburg.com
 • Theater De NWE Vorst in Tilburg zoekt nauwe samenwerking met Het Zuidelijk Toneel, Theaters Tilburg, DansBrabant en Festival Incubate met als doel in het theater een levendige plek te creëren met jonge theatermakers en dansers. Brabants Dagblad
 • BOEi en EVE Tilburg zijn een partnership aangegaan voor de herbestemming van de Polygonale Loods in de Tilburgse Spoorzone. In deze samenwerking zal BOEi zorg dragen voor de restauratie, herbestemming, investeringen het beheer van de monumentale Polygonale Loods. Het team van EVE blijft zich focussen op de exploitatie van de horeca (restaurant, wijnbar en terras) en de foodmarket. Gezamenlijk hebben BOEi en EVE het Utrechtse architectenbureau ZECC na een
 • selectieprocedure gevraagd om de plannen vorm te gaan geven. De Architect
 • In de ruimtes van de Bibliotheek Midden-Brabant worden in samenwerking met het Taalnetwerk Tilburg vijf Taalhuizen gevestigd.  Laaggeletterden krijgen in het Taalhuis aan de hand van alledaagse zaken hulp van bij het lezen en schrijven. Omroep Brabant

overige brabantse gemeenten

 • Vijftien Boxtelaren maken bezwaar tegen de in hun ogen te krappe begrenzing die de gemeente stelt bij de voorgenomen aanwijzing van Stapelen als nieuw monument. Ze willen dat het gemeentebestuur een veel ruimer gebied aanwijst, waarbinnen ook het voormalige huis van de zusters Oblaten aan de Prins Hendrikstraat komt te liggen. De bewoners zijn tegen de sloop van dit pand. Brabants Dagblad
 • Cultureel centrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur voert een ingrijpende reorganisatie door. Twaalf van de negentig personeelsleden worden ontslagen. Voor dertien andere werknemers heeft de reorganisatie ook gevolgen. Zij leveren uren in of krijgen een andere functie. Ook de nieuwbouw van het cultureel centrum wordt minder groot dan gepland. BN – De Stem
 • Hilvarenbekenaar Michiel van der Sanden ontvangt op 17 januari de Jan Naaijkensring. Deze tweejaarlijkse Hilvarenbeekse cultuurprijs wordt voor de tiende keer uitgereikt en wordt toegekend aan personen of groepen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het culturele vlak in de gemeente. Brabants Dagblad
 • Bibliotheek VANnU krijgt dit jaar 831.748 euro subsidie van de gemeente Moerdijk. Van dat bedrag gaat 42.812 euro naar de Marktplaats Cultuurplaats. "Een gigantisch bedrag", zegt wethouder Eef Schoneveld. Het hoge bedrag is mede een gevolg een afspraak tussen de coalitiepartijen CDA, OM en VVD om niet op de bibliotheek te bezuinigen. BN – De Stem
 • Het stimuleren van het aantal toeristen en recreanten dat de gemeente Moerdijk bezoekt en bevorderen dat ze langer in de gemeente verblijven. Dat is een van de hoofddoelen van de Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk die onlangs is opgericht. BN – De Stem
 • De gemeente Oisterwijk kent subsidie toe aan Stichting Podiumkunsten Oisterwijk (SPO) voor haar GUO Festival Paasfolk. SPO vormt het bestuur achter zowel dit vierdaagse festival als de jaarlijkse GUO-concertseries van Groeten Uit Oisterwijk. De stichting ontving de subsidietoezegging voor haar festival samen met die voor haar GUO-concerten in plaatselijk cultuurcluster Tiliander.  Voor SPO betekent dit een verdubbeling van haar gemeentelijke subsidie in 2016. Oisterwijknieuws
 • De bezuiniging van 250.000 euro van bibliotheek VANnU in Roosendaal heeft niet alleen gevolgen voor de huisvesting. Ook op het personeel (30.000 euro) en de boeken en andere media (50.000 euro) wordt bezuinigd. BN – De Stem
 • De kunst- en cultuurprijs die de gemeente Schijndel jaarlijks wil gaan uitreiken, wordt er een voor de hele gemeente Meierijstad. Dat heeft het college van B en W bepaald. In de gemeenteraad van juli waren de meeste partijen nog voor een prijs die echt Schijndels zou zijn. Hoe de organisatie van de kunst- en cultuurprijzen eruit gaat zien wordt overgelaten aan een werkgroep, die later dit jaar met een advies moet komen over de invulling. Brabants Dagblad
 • Op 14 januari zal de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel het advies over de bibliotheekfunctie behandelen dat Questum in opdracht van de gemeente heeft opgesteld. Questum spreekt in het advies een voorkeur uit voor een scenario waarbij de basisscholen, twee gemeenschapshuizen en welzijnsorganisatie Partis uitvoering geven aan de bibliotheekfunctie. Questum presenteert in haar rapport 4  scenario’s, waarvan er twee te realiseren zijn binnen het door de gemeente bepaalde budget. De gemeente Sint-Michielsgestel besloot begin 2015 tot een korting van ruim twee ton op de bibliotheek, waardoor de subsidie terugloopt van 468.000 euro in 2016 naar 264.000 euro in 2020.  Reden waarom er een nieuwe visie op de bibliotheekfunctie nodig is. Bibliotheekblad
 • De gemeente Uden gaat de eigen kunstcollectie saneren. Van de ongeveer 125 werken die nu nog in de kelder van de voormalige Pronkkamer (nu stichting C) zijn opgeslagen, worden de twintig belangrijkste werken in bruikleen gegeven aan het Museum voor Religieuze Kunst (MRK). De rest gaat in principe terug naar de makers. Hoe dat gebeurt en tegen welke voorwaarden, moet de komende tijd nog worden uitgewerkt. Het voornemen van B & W wordt dinsdag 2 februari  besproken in de commissie publieke zaken. Brabants Dagblad
 • Nu de gemeente Veghel heeft aangegeven de kleine zaal aan de Noordkade niet te kunnen bouwen voor het afgesproken bedrag dat in een convenant vast ligt, geeft Stichting de Blauwe Kei en de directie van de Blauwe Kei aan: laat ons nog maar een jaar of vijf aan het Stadhuisplein zitten, spaar genoeg geld in die tijd en laat ons daarna verhuizen. Brabants Dagblad
 • Het besluit van de gemeenteraad van Vught om het gebouw om Rozenoord (St. Elisabethstraat) niet te verbouwen maar af te stoten en de voor verbouw gereserveerde 1,2 miljoen euro grotendeels in het nieuwe ontmoetingscentrum DePetrus te steken, betekent dat een aantal culturele verenigingen  uit moeten zien naar een ander onderkomen en dat is volgens de verenigingsbesturen alles behalve een gemakkelijke opgave. Brabants Dagblad
 • Het verharden van de historische zandpaden in Zundert is voorlopig gestaakt. Al zijn al twee paden verwoest. De provincie Noord-Brabant heeft een stokje voor de verhardingswerkzaamheden gestoken, laat de Stichting Brabantse Milieufederatie weten. Schilder Vincent van Gogh zou vroeger over de wegen gewandeld hebben. Volgens de natuurorganisatie staan de paden, zoals de Smokstraat en het Akkerstraatje, zelfs op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie en mogen ze daardoor niet verhard worden. De Brabantse Milieufederatie stapt naar de rechter.  Omroep Brabant

cultureel ondernemerschap 

 • In opdracht van de beroepsorganisaties NVJ, Dupho, FLA, BNO en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright is dit jaar het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2015’ gehouden. Ruim achthonderd freelance journalisten, fotografen, schrijvers, ontwerpers en illustratoren hebben vragen beantwoord over hun werk en inkomen. Ondanks hoge opleiding, jarenlange ervaring en vakmanschap is het gemiddelde belastbare inkomen van de freelancer momenteel € 23.162,00 (in 2013 € 25.000). Sterker nog, bijna de helft van de respondenten geeft aan nauwelijks rond te komen. Vier op de tien (foto)journalisten is zelfs afhankelijk van het inkomen van hun partner. BNO
 • Wat kunnen professionals in kunst, zorg, bedrijfsleven en wetenschap leren van de dochters van Zeus? Op die vraagt promoveert HKU-lector Bart van Rosmalen aan de Universiteit voor Humanistiek. Van Rosmalen wilde uit de verhalen van de muzen de belangrijkste eigenschappen halen die professionals in hun werk kunnen gebruiken. “Ik doel daarmee op improvisatie, creativiteit en interdisciplinaire samenwerking,” legt Van Rosmalen uit hoe hij muzische professionalisering omschrijft. “Precies de eigenschappen die kunstenaars en muzikanten inzetten om tot vernieuwend werk te komen.” Science Guide 
 • In opdracht van de BNA en de bonden heeft de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) de afgelopen jaren met bureaus, werkgevers, werknemers en zzp’ers onderzoek verricht om antwoorden te vinden op de veranderde arbeidsmarktomstandigheden. De afgelopen cao onderhandelingen hebben de uitkomsten van het onderzoek meegenomen om te zorgen voor afspraken die de nieuwe realiteit omarmen. BNA
 • De bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten blijft een stijgende lijn vertonen. De spectaculairste stijgingen deden zich al een jaar eerder voor, maar ook in 2015 nam het aantal opdrachten toe, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). BNA
 • Het boek Eenenveertig brieven van de jonge kunstenaar, geïnitieerd en samengesteld door Roos van den Oetelaar en Renée Verberne is een reactie op het in 2007 verschenen Eenenveertig brieven aan de jonge kunstenaar, waarin adviezen stonden van ervaren kunstenaars, critici en auteurs, maar de stem van de jonge, recent afgestudeerde makers zelf ontbrak. In deze uitgave spreken jonge kunstenaars over hun ervaring, angst, onzekerheid en vragen rondom het kunstenaarschap. Mister Motley
 • Geen kunst zonder het achtervoegsel ‘-werk’, geen samenleving zonder arbeid. Sinds Adam en Eva zijn verdreven uit Eden, is ons hele model op werken gebouwd. Maar net dat fundament gaat vandaag barsten vertonen. Ook in de kunsten wordt werk een steeds schaarser goed, de uitbuiting ervan steeds pertinenter. Een gesprek met cultuursocioloog Pascal Gielen en kunstenaar Matthijs de Bruijne : als kunst werken is, waar is er dan vooral werk aan? Rekto verso
 • Chemie- en verfconcern AkzoNobel opent eind januari een publiek toegankelijke expositieruimte aan de Zuidas in Amsterdam. Hier is een deel van de kunstcollectie te zien. Het Parool
 • Aan de groei van bezoekersaantallen van musea lijkt maar geen einde te komen. Weer 19 musea meldden dat ze in 2015 hun eigen record verbreken. Het totale bezoekersaantal van 53 grote en middelgrote musea stijgt in 2015 met ruim 4 procent van 16,9 miljoen naar 17,6 miljoen bezoekers, blijkt uit een inventarisatie van NRC. Een lichtere stijging dan voorgaande jaren, maar wel een vierde jaar van groei achtereen. Van de 53 musea laten 44 een stijging zien sinds 2012, hun bezoekersaantal steeg met 5 miljoen. Uit een onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat ten opzichte van vorig jaar het aantal bezoekers gemiddeld groeide met iets meer dan zeven procent (7,2%). NRC  , NOS
 • Hoe doen de Brabantse musea het qua bezoekers? Brabants Dagblad
 • In 2015 hebben 1,2 miljoen Museumkaarthouders 8,3 miljoen museumbezoeken afgelegd. Het aantal kaarthouders stijgt sinds 2011 met circa 100.000 per jaar. Gebruikers van de Museumkaart, die dit jaar 35 jaar bestaat, bezoeken musea gemiddeld 6,8 keer per jaar. Dit duidt op een sterke binding tussen musea en publiek. Dit meldt de Museumvereniging. Museumvereniging
 • De Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea (SAM) heeft de eerste Amsterdam Museummonitor gepubliceerd. Deze monitor brengt de stand van zaken rondom de Amsterdamse musea in beeld en geeft inzicht in kansen en mogelijkheden van samenwerking binnen deze sector. Informatieprofessional
 • Tien ultieme vragen over 2015  aan professionals uit het film- en bioscoopbedrijf.  Holland Film Nieuws
 • De verkoop van bioscoopkaarten heeft het afgelopen jaar wereldwijd meer dan 38 miljard dollar (35 miljard euro) opgeleverd. Dat meldt media-onderzoeker Rentrak. 2015 is volgens het bureau het beste bioscoopjaar ooit. In Nederland steeg het aantal verkochte bioscoopkaartjes met 7 %. Afgelopen jaar gingen er in totaal 32.951.335 personen in Nederland voor een film naar een bioscoop of het filmtheater. Sinds 1967 zijn er niet zoveel mensen naar de film gegaan. De groei is volgens NVBF en NVF te danken aan de voortdurende investeringen in bioscopen en filmtheaters, maar het filmaanbod zorgde ervoor dat 2015 extra goed kon worden afgesloten. Het zijn de grote films die de kar trekken: Spectre, Star Wars: The Force Awakens, Minions. Net als in de internationale filmbranche bepalen een handvol kolossale hits de economische teneur. Intussen daalt de verkoop van dvd's en Blu-Rays verder en levert video on demand nog altijd te weinig op. Filmkrant ,  Filmdistributeurs.nl ,  Adformatie  , De Volkskrant
 • Met de opening van de nieuwe bioscoop in Alkmaar op 14 februari wordt de rebranding van JT Bioscopen naar Vue ingeluid. In de loop van dit jaar volgen de twintig andere JT Bioscopen. Het is de missie van Vue om de beste content te leveren in de beste omgeving met de beste technologie, en continu te groeien en innoveren. Zo speelt Vue in op de veranderende bioscoopmarkt door de focus te leggen op de wensen van de bezoeker en de optimale filmbeleving centraal te stellen. Naast een nieuwe huisstijl en inrichting krijgen alle theaters vip seating. Entertainment Business
 • BREIN-directeur Tim Kuik heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NVBF en de NVF de Jan Nijland Zilveren Roos 2016 ontvangen. Bij deze jaarlijkse prijs voor een persoon of instantie die van grote betekenis is voor de Nederlandse bioscoopwereld hoort een geldbedrag van twintigduizend euro. De aanmoedigingsprijs, het Jan Nijland Zilveren Roosje 2016 en een geldbedrag van vijfduizend euro, was voor Niels Büller en Thomas Hosman, directeuren van Cineville. Holland Film Nieuws
 • Providers kunnen verplicht worden om de NAW-gegevens van hun klanten af te geven wanneer deze illegaal down- of uploaden mogelijk maken. Zelfs wanneer hard bewijs ontbreekt. Ook als slechts aannemelijk kan worden gemaakt dat er sprake is van doelbewust inbreuk maken op het auteursrecht, mogen de gegevens gevorderd worden. Dat heeft de Utrechtse rechtbank opnieuw bevestigd in een zaak tussen BREIN en Ziggo. Holland Film Nieuws
 • Meridiaan Uitgevers wordt overgenomen door Atlas Contact. Meridiaan Uitgevers is opgericht door Nelleke Geel nadat ze vertrok bij Signatuur. De meeste auteurs die daar met haar samenwerkten, maakten de overstap naar de nieuwe uitgeverij en gaan volgens het persbericht ook nu weer mee naar Atlas Contact. De naam Meridiaan verdwijnt. Tzum.info 
 • Pop, Wat Levert Het Op? In dit onderzoek staan wederom de inkomens van popmusici centraal. Het doel is om inzicht te krijgen welke impact de crisis heeft gehad op de Nederlandse musici. Het onderzoek is een samenwerking tussen Sena Fonds Uitvoerende Kunstenaars, Norma en FNV KIEM. Het onderzoek gaat dieper in op de inkomenspositie van de uitvoerende kunstenaars. Op zaterdag 16 januari worden de resultaten gepresenteerd tijdens Eurosonic Noorderslag. Entertainment Business
 • Met de dertigste editie van Eurosonic Noorderslag, 13 tot en met 16 januari in Groningen, wordt het sterke merk dat ieder jaar neerstrijkt in Groningen nog eens steviger verankerd. Met ruim 345 acts verspreid over vele podia en meer dan 40.000 bezoekers, waarvan bijna 4000 professionals, is het evenement uitgebreider dan ooit.  Het conferentie- en showcaseprogramma is continu in ontwikkeling, waarbij samenwerking altijd een belangrijk kernwoord is geweest. Peter Smidt, Dago Houben en Peter Sikkema blikken terug én kijken vooruit. Entertainment Business  , Entertainment Business
 • De springplankfunctie die Eurosonic Noorderslag heeft voor Nederlandse artiesten wordt steeds meer zichtbaar. Dat doet Buma Cultuur goed, vindt directeur Frank Helmink. En het belang van het evenement zal alleen maar groter worden. Entertainment Business
 • Buma Music Meets Tech heeft als doelstelling om muziek- en techpartijen samen te brengen. Dat gebeurt uiteraard tijdens Eurosonic Noorderslag, maar het platform slaat zijn vleugels uit en stond bijvoorbeeld ook al op Amsterdam Dance Event. Verder ziet Buma Music Meets Tech voor zichzelf de taak weggelegd om start-ups te ondersteunen. Entertainment Business
 • Sinds de oprichting in 2000 heeft IMPALA diverse onafhankelijke maatschappijen in de Europese muziekbranche niet alleen een stem gegeven, maar ook meer kracht. Het aantal onafhankelijke partijen is alleen maar gestegen en dat maakt het werk van IMPALA alleen maar belangrijker. IMPALA strijdt o.m.  tegen ongelijkheid op de markt en dringt er bij Europa op aan dat gelijkheid op het gebied van royalty’s bij digitale distributie van groot belang is, niet alleen voor de muziekbranche , maar ook voor andere creatieve sectoren. Entertainment Business 
 • Spotify heeft de dienst Spotify Songwriters en Publishers Administration System in het leven te hebben geroepen, met als doel de uitbetalingen van royalty’s aan kleinere artiesten makkelijker te maken. De Amerikaans muzikant David Lowery, die een rechtszaak begonnen is tegen Spotify en miljoenen eist, zegt dat Spotify hiermee toegegeven te hebben gefaald in het uitbetalen van royalty. Trouw
 • In 2014  klonk er ook al een optimistisch geluid uit de platenzaken. Niet alleen werd door kleinere winkels geprofiteerd van het omvallen van Free Record Shop, het publiek verjongde en de vinylmarkt bleef groeien. Die lijn heeft zich in 2015 doorgezet. De voornaamste groei zit hem nog steeds in het vinyl, dat zijn plafond nog niet lijkt te hebben bereikt, maar Adele doet met haar album 25 ook een flinke duit in het zakje. 3voor12.vpro.nl
 • De omzet van professionele podia voor podiumkunsten (theaters en poppodia) is van 2010 tot 2014 met 8 procent toegenomen. De baten uit subsidies namen in die periode af met 13 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal werknemers in vaste dienst. In 2014 overtrof het aantal vrijwilligers voor het eerst dat van vaste krachten. CBS  , NRC

cultuurmarketing

 • Hoe krijg je meer bezoekers vanuit Google op je website? Op veel websites staat over een onderwerp soortgelijke informatie, maar de bezoekersaantallen vanuit zoekmachines zijn toch heel uiteenlopend. Dit heeft te maken met de SEO implementatie van de website. Wat is de SEO en wat kan het betekenen voor jouw bezoekerscijfers? Cultuurmarketing 
 • Omzeil deze 3 valkuilen bij het schrijven van webteksten. Cultuurmarketing

financiering

 • 1 februari is de uiterste datum  voor de indiening van subsidieaanvragen Basisinfrastructuur 2017-2020. Raad voor Cultuur
 • De New Material Award daagt kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten uit om nieuwe materialen en innovatieve technieken toe te passen. Tijdens de lanceringsbijeenkomst voor de editie van 2016 op 14 januari  spreekt Andrea van Pol met de twee winnaars van 2014: Julia Veldhuijzen van Zanten en Roos Meerman. Hoe is het ze vergaan na het winnen van de prijs en hoe staat hun onderzoek er op dit moment voor? De deadline voor inzendingen voor de prijs van 2016 is 25 april 2016. Het Nieuwe Instituut
 • Een overzicht met de sluitingsdata van de subsidieregelingen  en een selectie van voorgenomen activiteiten van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor 2016. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Nederlandse ontwerper Timon van der Hijden is geselecteerd binnen de Open Oproep Residency MMCA. Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie boden gezamenlijk twee residency perioden aan bij het National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul, Zuid-Korea: een voor een beeldend kunstenaar en een voor een ontwerper. Van januari tot en met juni 2016 verblijft Van Der Hijden in Zuid-Korea. Van der Hijden gaat gedurende de residency een onderzoek uitvoeren dat gericht is op de verdieping van zijn eigen praktijk. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 5 januari 2016 opende de NWO KIEM-regeling voor de creatieve industrie. Het programma Creatieve industrie – KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven, waaronder het midden- en kleinbedrijf (MKB), op het terrein van de creatieve industrie. Clicknl
 • “Ik hoop van harte dat na de plotse investeringsbereidheid van de politiek vorig jaar in twee Rembrandts, en na de eenmalige extra 10 miljoen voor de hele kunstsector – een verrassingsactie van de Tweede Kamer in december – er nu ook structureel extra geld komt. Want de bezuinigingen op kunst zijn te fors geweest en dat laat zich steeds meer voelen. Dat betekent nodeloze verschraling en begrenzing. Hoe mooi zou het zijn als die worden gestopt voor het te laat is.”Nieuwjaarstoespraak Birgit Donker, directeur Mondriaanfonds. Mondriaanfonds
 • Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van beeldend kunstenaars en bemiddelaars om een periode in Nederland te werken in een artists-in-residence, biedt het Mondriaan Fonds naast de gastateliers in het buitenland en het ‘binnenlandatelier’ in Den Helder, ook een aantal tijdelijke plekken aan in Nederland. De deadline voor een aanvraag  Tijdelijke Binnenlandateliers voor kunstenaars en bemiddelaars is op 26 februari 2016. Tot de acht plekken behoort ook MIETair, Beers. Mondriaanfonds
 • Afgezien van het Deelreglement Filmactiviteiten zijn er voor 2016 geen wijzigingen doorgevoerd in de regelingen van het Filmfonds. Wel zijn een aantal zaken verhelderd en op onderdelen herzien in het reguliere Financieel & Productioneel Protocol en het protocol voor de Incentive. De belangrijkste wijzigingen op een rij. Filmfonds
 • In de laatste ronde van 2015 hebben 14 filmprojecten een bijdrage uit het budget van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive) ontvangen voor een totaalbedrag van 2.261.625 euro. In totaal ontvingen 80 projecten in 2015 een bijdrage, waaronder 50 internationale coproducties.  Het totaalbedrag dat dit jaar is beschikt komt uit op ruim 17,8 miljoen euro. Dit zorgt voor de besteding van ruim 54,7 miljoen euro aan productie-uitgaven in Nederland.  In de laatste ronde zijn bijdragen verleend aan 8 speelfilms en 6 documentaires, waaronder 11 internationale coproducties met landen als Litouwen, Denemarken, Duitsland, Bulgarije, Polen, Canada en de Verenigde Staten.  Filmfonds
 • Voor de Telefilms van 2017 kwamen 69 voorstellen binnen. Na een voorselectie van twaalf hebben de publieke omroepen nu zes plannen gekozen. Op basis van de scenario’s wordt beslist of de films definitief in productie gaan. Cobofonds
 • Met ingang van 2013 worden literaire manifestaties en literair-educatieve activiteiten van (inter)nationaal belang niet langer rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW. Daarvoor in de plaats is een nieuwe subsidieregeling bij het Nederlands Letterenfonds vastgesteld voor meerjarige subsidies. Voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 kunnen aanvragen voor vier jaar worden voorgelegd. Via de regeling Meerjarige subsidies worden momenteel zes professionele literaire festivals gesubsidieerd. Het gaat om Writers Unlimited, ’s-Gravenhage ; Crossing Border, Den Haag; Passionate Bulkboek, Rotterdam; Poetry International, Rotterdam; Wintertuin, Nijmegen en Literatuurhuis Utrecht. Verder worden twee literair-educatieve organisaties gesubsidieerd, te weten School der Poëzie, Amsterdam en Poëziepaleis, Groningen.De aanvragen voor de jaren 2017-2020 dienen voor 1 maart 2016 bij het Letterenfonds te worden ingediend.Letterenfonds
 • In de derde en laatste ronde van 2015 van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen van het Letterenfonds zijn door 71 vertalers 81 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 74 vertaalprojecten. Daarvan waren er elf afkomstig van beginnende vertalers. Negen aanvragen zijn afgewezen en twee aanvragen zijn doorgeschoven naar de eerste ronde van 2016. Zeventig aanvragen (waarvan negen van beginnende vertalers) zijn gehonoreerd voor een bedrag van in totaal 517.925 euro. Voorts ontvangen vijf vertalers een aanvullend subsidiebedrag voor het schrijven van een nawoord. Letterenfonds
 • Met ingang van 2016 gelden de subsidieplafonds die het Fonds Podiumkunsten heeft vastgesteld op 21 december 2015. Fonds Podiumkunsten
 • Op 3 december 2015 heeft de Tweede Kamer bij amendement een bedrag van 10 miljoen vrijgemaakt voor cultuur. Hiervan komt 3 miljoen euro ten goede aan het Fonds Podiumkunsten.
 • Zes Brabantse festivals krijgen daardoor, eenmalig,  voor dit jaar samen ruim zeven ton extra van het Rijk. Fonds Podiumkunsten , Omroep Brabant
 • Acht theatermakers kunnen rekenen op subsidie van het Fonds Podiumkunsten in de tweede aanvraagronde van de Nieuwe Makersregeling. Het fonds verdeelt 750 duizend euro over de beginnende theater- en dansmakers, die daarmee een langer lopende samenwerking met een producerende instelling, podium of festival aangaan. Fonds Podiumkunsten
 • Een overzicht van de toekenningen in december 2015 door Fonds 21. Fonds21
 • De VandenEnde Foundation geeft prioriteit aan individuele, veelbelovende jonge talenten door het verlenen van studiebeurzen op de werkgebieden theater, dans, muziek, film en televisie.  Voor aanvragen 2016 zijn de volgende deadlines vastgesteld: muziek: 15 februari, theater en dans: 29
 • februari, en film en televisie: 7 maart. VandenEnde Foundation
 • De stichting Fonds Cultuur+Financiering werd in april  jl. opgericht door Cultuur+Ondernemen. Deze stichting bevordert ondernemerschap in de culturele sector. Dat doet ze bijvoorbeeld via cursussen, advisering, het ontwikkelen van goed bestuur, maar ook via hulp bij de financiering. Cultuur+Ondernemen wilde meer kunnen betekenen voor cultureel ondernemers op zoek naar middelen. Een interview met  Roelof Balk, de directeur. De kleur van geld
 • Kunstbalie voert in 2016 de volgende subsidieregelingen uit voor de Provincie Noord-Brabant : Provinciaal Opererende Amateurkunst, Stimulering Ontwikkeling Kunstencentra, Kunstbalie Fonds Amateurkunst en het Jeugdcultuurfonds.  Kunstbalie 
 • De Europese Commissie heeft op 23 december 2015 de nieuwe subsidieoproep (EACEA 11/2015) voor 'Steun voor Internationale Coproductiefondsen' gepubliceerd. De deadline is 25 februari 2016.
 • Met deze oproep wil de Europese Commissie bestaande en internationaal opererende coproductiefondsen steun bieden voor het faciliteren van internationale coproducties tussen Europese en non-Europese producenten en/of het versterken van de verspreiding van audiovisuele werken. Media Desk Nederland
 • In 2015 hebben Nederlandse ondernemingen ruim € 108 miljoen aan financiering opgehaald via crowdfunding, een verdubbeling ten opzichte van 2014. Dat lijkt veel, maar in vergelijking tot bancair krediet is het nog steeds een klein bedrag. Banken verstrekten in 2015 voor € 135 miljard aan krediet aan het mkb. Ondernemingen krijgen steeds minder gemakkelijk financiering van hun bank en daardoor is crowdfunding één van de populairste alternatieve bronnen voor financiering geworden. Rendement  , NRCQ
 • 2015 was een recordjaar voor voordekunst.nl, platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Dit jaar werd er door 45.865 donateurs maar liefst € 3.558.550 gedoneerd aan 705 kunstprojecten. Dit is een groei van 35% ten opzichte van 2014. Voordekunst blijft hiermee het grootste online donatieplatform van Nederland. Voordekunst
 • Drie filmprojecten zijn geselecteerd voor De Ontmoeting. De Ontmoeting is een samenwerkingsverband tussen VERS en Cinecrowd. Versfilmentv
 • Crowdfunding als alternatief in een nieuwe economie. Ook als het gaat om het financieren van een nieuwe toekomst voor historische steden en gebouwen? Platform VOER
 • Dutch Heights is een online - platform voor kunst- en cultuurprijzen in Nederland. De site biedt een overzicht van de  winnaars van 2015. Dutch Heights

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In opdracht van Het Nieuwe Instituut treedt Malkit Shoshan op als curator voor het Nederlands Paviljoen tijdens de 15e Architectuurbiënnale Venetië 2016. Shoshan, architect en oprichter van de architectuur denktank FAST, was de afgelopen twee jaar als fellow verbonden aan Het Nieuwe Instituut en realiseerde daar het onderzoeksprogramma Drones and Honeycombs, naar de publieke ruimte als oorlogsgebied. Dit doorlopende onderzoek naar architectuur in conflictgebieden sluit direct aan bij het overkoepelend thema van de Architectuurbiënnale 2016: ‘Reporting from the Front’ en was voor Het Nieuwe Instituut aanleiding om Malkit Shoshan als curator te benoemen.Architectenweb
 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert in samenwerking met  Rijksbouwmeester Floris Alkemade een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. De nieuwe, flexibele voorraad van tijdelijke wooneenheden is een van de oplossingen om de pieken in de instroom van asielzoekers in de toekomst op een adequate manier op te vangen. Het initiatief moet tegelijkertijd een impuls geven aan de vernieuwing van de huidige markt van flexibele huisvesting. Architectuur Lokaal
 • Natuurlijke processen bieden een onverwacht en soms zelfs onbekend potentieel aan ontwerpers. Zo kunnen nieuwe duurzame materialen worden ontwikkeld van levende grondstoffen als zeealgen en kunnen zwaartekracht en turbulentie een onverwachte inspiratiebron zijn voor designers en architecten. De eerstkomende editie van het live magazine Design Matters in Pakhuis De Zwijger zoomt daarom in op deze ‘Natuur Kracht’. Pakhuis De Zwijger
 • Technologie en design, Eindhoven heeft het allebei. Maar de sectoren werken nog niet echt goed samen. De High Tech Plaza heeft daarom sinds kort een 'creative resident', een designer die de twee disciplines dichter bij elkaar moet brengen. Omroep Brabant
 • Het Ragazze Kwartet toerde afgelopen voorjaar door het land met de wervelende voorstelling ‘Haute Couture’. In het kader van FashionWeek Amsterdam brengen ze deze meesterwerken uit het Parijs van de jaren 20 nog eenmaal ten gehore, op 15 januari in Concertgebouw Amsterdam. De vier ragazze (meisjes) gaan gekleed in creaties van de Nederlandse modeontwerper Henriette Tilanus. Wat is de meerwaarde van een designeroutfit op het concertpodium? Fashion United 
 • Architecten en stedenbouwkundigen kunnen een sleutelrol vervullen bij een betere ordening van al het stadsverkeer, stelt de ANWB. De bond presenteert een nieuw ontwikkelde integrale ontwerpaanpak voor de inrichting van de openbare ruimte. De drukte op de fietspaden geeft de ANWB als een voorbeeld van de huidige situatie in het stadsverkeer. Het gedrang toont de populariteit van de fiets, maar ook van allerlei nieuwe elektrisch voertuigen. Die situatie leidt tot ergernis en onveiligheid, aldus de belangenorganisatie. Architectenweb
 • Over een paar jaar stellen we omgevingsplannen vast in plaats van bestemmingsplannen. Maar wat verandert er precies in de toekomst? Tijdens de studiemiddag van Op Dezelfde Leest van Platform31 werd er gekeken wat de mogelijkheden zijn om met het huidige instrumentarium voor te sorteren op de Omgevingswet. Platform 31 
 • Een groene omgeving is niet per se bepalend voor het geluksgevoel van mensen: mooie gebouwen, een kanaal door de stad of een havenomgeving kunnen net zoveel blijheid opwekken. Onderzoekers van de universiteit van Warwick vergeleken 1,5 miljoen cijfers die mensen gaven aan hun omgeving, met de gezondheidscijfers van Groot-Brittannië. NU.nl

beeldende kunst

 • Begin november 2015  ging de digitale kunstbiënnale The Wrong voor de tweede keer van start. In de eerste editie in 2013 werd het werk van driehonderd kunstenaars bijeengebracht door dertig curatoren. Een enorm aanbod waaruit het al lastig kiezen was. Dit jaar is de biënnale drie keer zo groot, met negenhonderd kunstenaars en negentig curatoren. Metropolis M
 • De Kleine Hans – de prijs voor fotografie zonder pretenties – is uitgereikt aan Peter Hermanides, ‘hoeder van wonderbaarlijke veelvormigheid van het leven’, zoals de jury het omschrijft. Hermanides werkt in de thuiszorg en maakt bij tijd en wijle foto’s van wat hij daarbij tegenkomt.PhotoQ

film en av

 • Acht films, waaronder de Nederlandse History's Future van Fiona Tan, doen mee in de competitie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), dat 27 januari begint. De opzet van de prijzen is dit jaar veranderd. In plaats van drie awards wordt nu gestreden om één Hivos Tiger Award. Hieraan is een bedrag van 40.000 euro verbonden. Verder is er een speciale juryprijs van 10.000 euro. IFFR
 • De Shortcutz Awards, de jaarlijkse prijzen van het Amsterdamse podium voor korte films, worden 25 januari voor de derde keer uitgereikt, in het EYE te Amsterdam. Ook dit jaar zorgen verschillende sterren uit de filmwereld voor inspiratie voor de nieuwe generatie makers. De nominaties zijn bekend. Hollandse Film
 • Cinecitta in Tilburg heeft Diederik Stapel en Anton Dautzenberg uitgenodigd om voor het jubileumjaar 2016 essays te schrijven voor de website van het filmhuis. De bioscoop viert daarmee dat het pand aan de Willem II-straat sinds 1916 wordt gebruikt voor filmvertoningen.  Brabants Dagblad

letteren

 • ‘Een gedicht is een instrument waarmee je je blik op de wereld scherp kunt stellen. Het dwingt je tegelijk naar binnen en naar buiten te kijken. Daar heb je wat aan. Lees, lees, lees, poëzie!’ aldus Dichter des Vaderlands Anne Vegter. Samen met de dichters Vrouwkje Tuinman, Ellen Deckwitz, Charles Ducal, Maarten van der Graaff, Tsead Bruinja en Maud Vanhauwaert trekt zij in de eerste maanden van 2016 met Hallo gedicht! door Nederland met voordrachten,  een stoomcursus poëzie lezen en een introductie in de Nederlandstalige poëzie van de afgelopen vijftig jaar. Literatuurplein
 • 2016 is Het Jaar van het Boek. De KB, de CPNB, het Letterkundig Museum, Bijzondere Collecties, de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak en de Leescoalitie hebben er de krachten voor gebundeld. Een van de activiteiten is de  verkiezing van Belangrijkste Boek van Nederland. Daarmee wordt in april begonnen.  De uitslag van de verkiezing wordt bekend gemaakt in september, tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door. cpnb  , 2016jaarvanhetboek.nl
 • De J.M.A. Biesheuvelprijs is in het Nederlands taalgebied de eerste prijs voor de beste korte verhalenbundel en is vernoemd naar één van de meesters van het genre. Vorig jaar won Rob van Essen met Hier wonen ook mensen, de allereerste J.M.A. Biesheuvelprijs en het daarbij behorende bedrag van 4.867 euro. Ook voor deze editie zal het prijzengeld gecrowdfund worden. Van het uiteindelijk opgehaalde bedrag gaat een minimaal bedrag naar noodzakelijke onkosten. De inzendingen zijn weer zeer gevarieerd, volgens tzum.  Literair Nederland  , tzum.info
 • De jury van de Valentijnprijs 2016 heeft vijf genomineerden kanshebbers bekendgemaakt: Blind vertrouwen van Elly Koster (uitgeverij Cupido), De trein van 12:10 van Johanna A. van Archem (uitgeverij Z&K), Dochter van de sterren van Reina Crispijn (uitgeverij Z&K), Drijfzand van José Vriens uit Roosendaal (uitgeverij Ellessy) en Voorbij de duisternis van Sandra Berg (uitgeverij Z&K) zijn de genomineerde titels. Publiek kan vanaf vandaag stemmen via www.valentijngenootschap.nl. De winnaar wordt in de Week van het Romantische Boek, van 8 t/m 13 februari, bekendgemaakt. cpnb
 • Germanist en literair vertaler Gerda Meijerink is op woensdag 30 december overleden. In 2014 was haar vertaling van de roman F van Daniel Kehlmann genomineerd voor de Europese Literatuurprijs en deed ze nog mee aan de Vertalersgeluktournee. Meijerink nam meermaals plaats in adviescommissies van het toenmalige Fonds voor de Letteren, was  literair critica voor Vrij Nederland , voorzitter van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en bestuurslid van de Stichting Literaire Aktiviteiten Amsterdam, ook organiseerde ze de Amsterdamse editie van de Internationale Feministische Boekenbeurs.  Letterenfonds
 • Het Literair Café is tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie uitgeroepen tot Helmonder van het Jaar. Eindhovens Dagblad

muziek

 •  Operadagen Rotterdam staat in 2016 in het teken van ‘Nieuwe Wegen’. Het is het vierde en laatste deel van het overkoepelende thema'(R)evolutie’, dat de afgelopen jaren centraal stond op het festival. Op 16 maart wordt het volledige programma bekendgemaakt. Operamagazine

theater en dans

 • Ilja Leonard Pfeijffer, Jibbe Willems en Frans Pollux verbinden zich per 2017 als huisschrijvers aan Toneelgroep Maastricht. De groep, onder artistiek leiding van Servé Hermans en Michel Sluysmans, wil hiermee de komende jaren veel ruimte geven aan nieuwe Nederlandse teksten. Theaterkrant 
 • Joop van den Ende werkt al tientallen jaren in de musicalindustrie en is in die tijd er regelmatig tegen aangelopen dat er minachting bestaat voor het genre. "Veel acteurs in Nederland zijn verwend." "Ze spelen veertig keer een stuk en gaan daarna weer wat anders doen", aldus de producent. In de musicals die Van den Ende produceert spelen acteurs soms een jaar lang dezelfde rol. Niet iedere acteur heeft daarvoor de juiste instelling. Algemeen Dagblad
 • Terugkeer van Hans & Grietje is de grote winnaar van de Musical Award Gala 2016. De familievoorstelling van Orkater en Het Balletorkest won vier prijzen, waaronder die van beste regie en choreografie. De beste grote musical was volgens de vakjury, onder leiding van Cornald Maas, The Bodyguard van Stage Entertainment. Rent, de slotproductie van M-Lab, won de prijs voor beste kleine musical.  Theaterkrant 
 • Wim Claessen, van Circo Circolo heeft het initiatief genomen voor een digitaal magazine over het hedendaagse circus. Het zal op onregelmatige tijden verschijnen en steeds aangevuld worden met nieuwe artikelen. Circocircolo
 • Young Gyu Choi is bevorderd tot eerste solist bij Het Nationale Ballet. Directeur Ted Brandsen maakte de promotie bekend aan het eind van de voorstellingsreeks van Notenkraker en Muizenkoning. Dans magazine
 • Het Moving Forward traject biedt een choreograaf de unieke kans om zich een jaar lang te ontwikkelen en wegwijs te worden in het Nederlandse dansveld. Jija Sohn, vers afgestudeerd aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling, gaat komend jaar een nieuwe dansvoorstelling maken. Deze presenteert zij tijdens het ITs Festival 2016. Hierbij krijgt Sohn ondersteuning van vijf Nederlandse danshuizen, namelijk Dansmakers Amsterdam, Dansgroep Amsterdam, Dansateliers, Dansbrabant, Random Collision en Generale Oost. Dans magazine

kunst in de openbare ruimte

 • Het bestuur van Glow zoekt een directeur die het  Eindhovense lichtfestival de komende jaren inhoudelijk verder kan uitbouwen.  Eindhovens Dagblad
 • Het beeldje stond er al sinds 1967 en zag generaties leerlingen van basisschool St. Hubertus in Tilburg voorbijkomen. De brutale vernieling van De Jachthoornblazer zorgde dan ook voor emotionele reacties bij schoolleiding en oud-leerlingen. "Het beeldje hoort gewoon bij deze school", zegt directeur Candide Kassels. Brabants Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Bedaux de Brouwer Architecten transformeert De Houtloods,  het oudste gebouw van de Tilburgse Spoorzone dat nog behouden is gebleven. Het gebouw heeft oorspronkelijk gefunctioneerd als houtopslag. Het wordt nu getransformeerd tot multi-functionele ruime, voor o.m. het creatieve ICT bedrijf Magneds, een informatiecentrum van de gemeente Tilburg en Volkerwessels  Dezeen
 • Bert Dirrix mag zich Architect van het Jaar 2015 noemen. De huidige Spoorbouwmeester en medeoprichter van diederendirrix architecten ontving de onderscheiding in het Mosa Architectural Center in Amsterdam. Volgens de jury voldoet Dirrix aan bijna alle acht thema’s op basis waarvan kandidaten voor de prijs waren geselecteerd. Architectenweb
 • De banieren op de toegangswegen, in belangrijke straten in het centrum, op het stadhuis aan de Markt, Sint-Jan, Binnendieze, Zwanenbroedershuis én andere plaatsen waar de 500ste sterfdag van Jeroen Bosch  groots wordt gevierd, zijn ontworpen door Studio Kluif uit ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • In het Amsterdamse museum Foam is tot 17 januari nog de expositie ‘Paul Bogaers: My Life in the Bush of Ghosts’ te zien.  Een gesprek met de kunstenaar die fotografie en ruimtelijkheid op een geheel eigen wijze in zijn werk combineert. Brabant Cultureel
 • Marc Mulders maakte het ‘Erasmusraam’, een glasvenster voor de Grote kerk te Gouda. Het werk wordt in de lente van 2016 geplaatst.  De expositie Marc Mulders, glazenier in dienst van Erasmus is te zien in Museum Gouda. Glass is more
 • De Tilburgse auteur Anton Dautzenberg zal op 8 januari in Rotterdam de Peter Bruyn Penning ontvangen. De Peter Bruyn Penning is een cultuurprijs voor schrijvers en publicisten die op onafhankelijke en belangwekkende wijze op de hedendaagse cultuur reflecteren. De prijs is een initiatief van magazine Gonzo (circus) en WORM, Instituut voor Avantgardistische Recreatie te Rotterdam. Gonzo
 • Rob Ruggenberg schrijft het ene succesvolle jeugdboek na het andere. Steeds op basis van historische gegevens en over reizen naar verre oorden. En het leest steeds alsof je er zelf bij bent. Zijn nieuwste boek heet Haaieneiland. Brabant Cultureel
 • Met de presentatie van het tijdschrift 'Dolfje weerwolfje' trekt kinderboekenschrijver Paul van Loon ten strijde tegen laaggeletterdheid, het slecht kunnen lezen en schrijven. In Nederland kampen meer dan één miljoen mensen met dat probleem, waaronder meer dan tienduizend kinderen. Omroep Brabant
 • Acteur Dries Smits (74) speelt zondag in Pand P in Eindhoven de hoofdrol in de voorstelling 'Kwijt' van jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt. Smits speelt een dementerende man, die ooit een skateboard van een jongen heeft afgepakt. Die jongen wordt gespeeld door de 13-jarige Simon van de Vijfeijke. Eindhovens Dagblad
 • Anja Reinhardt en Yuri Bongers zijn al vijftien jaar lang de drijvende krachten achter Vloeistof Dans, een klein gezelschap dat met steeds weer verrassende producties in de openbare ruimte de confrontatie zoekt. Met het publiek, maar ook van de toeschouwer met zichzelf. Brabant Cultureel

kunstonderwijs

 • NHTV Breda organiseert voor de derde keer de Executive Master in Media Innovation in Hilversum. De master biedt diepgaande kennis van digitale mediaprocessen en dicht het gat tussen theorie en praktijk binnen mediastudies. Tijdens de informatiemiddag op donderdag 14 januari wordt meer informatie gegeven over de inhoud van de opleiding, alumni verzorgen een aantal inspirational talks, een docent verbonden aan het programma verzorgt een mini-masterclass en enkele studenten uit de huidige lichting zijn aanwezig om hun ervaringen te delen. Broadcastmagazine
 • Andries Clement, oud-directeur van onder meer het Tilburgse conservatorium, is op 72-jarige leeftijd overleden. Brabants Dagblad
 • In maart 2015 bracht de Britse Design Council een groep van twintig leidende figuren uit de industrie en het onderwijs samen om te praten over hoe het design onderwijs nog beter gemaakt kan worden. Er kwamen zeven  hoofdpunten voort uit die discussie. Clicknl

cultuureducatie en - participatie

 • Op vrijdag 22 januari vind de achtste editie van de Cultuurnacht Breda plaats. Op 50 locaties in de stad zijn er ruim 45 deelnemers die mensen met culturele optredens en exposities gaan vermaken. Daarnaast wordt er voor het eerst dit jaar een kinderprogramma toegevoegd aan de nacht. Breda Vandaag 
 • Basisschool De Triangel uit Tilburg zal na de carnavalsvakantie de beschikking krijgen over Marlies Slegers als schoolschrijver. De schoolschrijver is een in Amsterdam gestart initiatief waarbij kinderboekenauteurs worden gekoppeld aan een school om daar de ontwikkeling in taal van leerlingen te stimuleren. Brabants Dagblad

kunstbeoefening

 • Wil jij meezingen in dit giga-Bosch-koor ter gelegenheid van de kick-off van de Jeroen-Bosch-500-Korenwedstrijd ‘Zing Jheronimus!’?  Cultuurbosch
 • De eerste editie van ‘Pure Vocal’, vorig theaterseizoen, was een ongekend succes: reden temeer voor De Lievekamp om ook dit jaar professionele en amateurzanggroepen met een voorliefde voor het betere a capellarepertoire bijeen te brengen op het grootste Osse podium. Brabants Dagblad

erfgoed

 

 • Op 3 maart 2016 organiseren Erfgoed Brabant en FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) het congres Waardevol! culturele duurzaamheid en regionaal erfgoedbeleid in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Bestuurders, beleidsmakers, erfgoedprofessionals, wetenschappers en professionals uit verwante domeinen uit Nederland en Vlaanderen komen samen om met elkaar de kracht van erfgoed in en voor de regio te verkennen. Erfgoed Brabant
 • "Door de eeuwen heen zijn kerken een plek van ontmoeting geweest. Kerken vertellen vaak het verhaal van een gemeenschap. Wat zou het betekenen als al die dorpen straks geen torens meer hebben. Het is zonde om dat op te geven." Dat zegt Lilian Grootswagers van de Taskforce Kerkgebouwen. De komende jaren gaan honderden kerken dicht. Van de 1500 katholieke kerken is de verwachting dat er in 2030 nog maar 300 over zijn. NOS
 • Zeven Brabantse kastelen en buitenplaatsen, erfgoedorganisaties en NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats hebben de handen ineen geslagen in een Regionaal Kastelennetwerk Noordoost-Brabant om samen de Dag van het Kasteel in 2016 nieuw elan te geven. Gezamenlijk werken de deelnemers een programma uit voor dit publieksevenement dat als thema heeft ‘Proef het verleden’. Erfgoedstem
 • Het pand aan de Piushaven 1 (nu in gebruik door Triborgh) werd ontworpen als kantoorpand met opslag en dubbel woonhuis. Het gebouw in Amsterdamse School-stijl werd in 1935 ontworpen door de veelzijdige Tilburgse architect Jos Schijvens. En ja: het heeft inderdaad de vorm van een boot. Met de schoorsteen als voorsteven en een stuurhuis. Het Tilburgse rijksmonument is weer opgeknapt. Brabants Dagblad
 • Het Jeroen Boschjaar is in ’s-Hertogenbosch zondag 3 januari officieel geopend door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Omroep Brabant
 • De Bossche politie heeft een meer dan levensgroot portret van de Bossche kunstenaar Ralph Posset laten verwijderen, dat aan het beeld van Jeroen Bosch op de Markt was bevestigd. Posset protesteerde met de actie tegen het geldverslindende Jeroen Boschjaar en de grote aandacht die een dode kunstenaar krijgt ten koste van de levende kunst. Brabants Dagblad
 • De kunstcommissie van de TU/e heeft een kleine collectie kunstwerken overgedragen aan Stichting Onterfd Goed met de opdracht deze te herbestemmen. Eindhovens Dagblad
 • Het Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum heeft in 2015 een recordaantal bezoekers behaald: 65.000 in totaal. De collectie van het museum komt echter in gedrang door de bezuinigen van het vorige kabinet, laat het Letterkundig Museum in een persbericht weten. Boekblad  , VvL
 • Na de opheffing van het Theaterinstituut Nederland (TIN) vond de collectie een veilig onderkomen bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Inclusief een omvangrijke verzameling op het gebied van dans. Een gesprek met conservator Hans van Keulen over het belang van de collectie, particuliere verzamelaars en zichtbaarheid. Hoe is de danscollectie van het Theaterinstituut ontstaan? Dans magazine
 • De harde kern van de vereniging Vrienden van het Biesbosch Museum is boos over de moderne inrichtring, zo boos dat ze het lidmaatschap van de club heeft opgezegd. De vereniging werd in 1996 opgericht met als doel het Biesboschmuseum financieel te ondersteunen. De museumdirectie weigert om in overleg te gaan met de boze lokale achterban, omdat negentig procent van de huidige bezoekers dik tevreden is over het nieuwe museum. Omroep Brabant

 

bibliotheken

 • De rol van de bibliotheek in onze samenleving verandert in snel tempo. Dit vraagt om een innoverend en ondernemend bibliotheeknetwerk. De afgelopen 3 jaar is vanuit het Brabantse bibliotheeknetwerk sterk ingezet op vernieuwende bibliotheekconcepten in Noord-Brabant. Met DURF!kapitaal 2015 als slotstuk. Op basis van 24 projectideeën vanuit 9 bibliotheken zijn door een jury 3 projectideeën uitverkozen en succesvol ingezet. Cubiss
 • Steeds meer organisaties en bedrijven zetten WhatsApp, de applicatie op de mobiele telefoon om iemand een berichtje te sturen, in voor hun dienstverlening. Ook bibliotheken en archieven zoeken – schoorvoetend – via deze dienst contact met de klant. De eerste ervaringen uit Nederland, Hongkong en Israël. Informatieprofessional
 • In de 14 vestigingen van Bibliotheken Noord-Fryslân kan vanaf 1 januari 2016 boetevrij geleend worden. Daartegenover staat een contributieverhoging met 3,50 euro. Het besluit tot afschaffing van de boetes is mede genomen n.a.v. onderzoek onder de leden. 'Ouders zijn het snel zat als een kind met een boete thuis komt,' aldus directeur Bethlehem. Bovendien biedt het ook voor de bibliotheek voordelen. 'We hebben een stuk minder administratie en daar kunnen we weer mee besparen.' Bibliotheekblad 
 • De campagne rond de vernieuwing van Bibliotheek Midden-Brabant is de winnaar van de Bonk, de Communicatieprijs Brabant 2015. De prijs werd uitgereikt in het Midi Theater in Tilburg tijdens de nieuwjaarsreceptie van Communicatieclub Bourgondië. Brabants Dagblad
 • Wijkbibliotheken De Bunthoef en Dommelbergen in Oosterhout  openden hun deuren op de nieuwe locatie, in activiteitencentra. Op beide locaties staat nog tien procent van de oorspronkelijke collectie, dat komt neer op ongeveer 2400 boeken”, vertelt Dianna van Brakel, coördinator van de drie Theek 5-vestigingen in Oosterhout. „Veel boeken die onze bezoekers zoeken, zullen dus niet in de kasten staan. Het is de bedoeling dat ze die zelf online bestellen”. BN – De Stem